دانلود کتاب تعبیر خواب دعا علائم عتیقه کتاب گنج كشف كردن طلسم باستان شناسی

گنج - کانال تلگرام- دعا - تعبیر خواب - دفینه یابی زیرخاکی عتیقه علائم دعای علوم غریبه - دانلود کتاب دعا نویسی

دانلود مجموعه 200 کتاب علوم غریبه و طلسمات نایاب نسخه خطی با قیمت ارزان40 هزار تومان

دانلود مجموعه 200 کتاب علوم غریبه و طلسمات نایاب نسخه خطی با قیمت ارزان

بزرگترین مجموعه کتابهای آموزش علوم غریبه و متافیزیک و دعانویسی و شکستن طلسمات در ایران

آخرین مطالب

- بار
تعبیر خواب دیدن گردو،معنی گردو در خواب

تعبیر خواب دیدن گردو،معنی گردو در خواب

آیا می دانید دیدن گردو در خواب به چه معنا است؟ گردو در خواب دیدن معانی متفاوت دارد. اگر در خواب گردو را همراه با پوست آن دیدید، یا آن را بدون پوست دیدید.اگر در حال خوردن گردو هستید و یا پوست گردو را از آن جدا کردید در همه ی این حالات تعابیری جدا نهفته است.این تعابیر را برای شما آورده ایم و از معبران بزرگ روایت کرده ایم.امیدواریم که مورد کاربرد شما دوستان […]

- بار
تعبیر خواب دیدن گردنبند، معنی گردنبند در خواب

تعبیر خواب دیدن گردنبند، معنی گردنبند در خواب

آیا در خواب گردنبند دیده اید و معنای آن را نمی دانید؟ دیدن گردنبند برای خانم ها خوب است و برای مردان بد می باشد. این نظری است که معبران تا به اکنون داده اند.اگر گردنبند از جنس مروارید باشد فبها که این خواب خوش تر است و اگر در خواب گردنبندی از جنس طلا دیدید که آن خوش تر است. گردنبند نشانه ی امانت داری ، با عزت و بزرگی ،دین داری میباشد. داشتن […]

- بار
تعبیر خواب دیدن گرده،معنی گرده در خواب

تعبیر خواب دیدن گرده،معنی گرده در خواب

آیا می دانید دیدن گرده در خواب به چه معنایی است؟ دیدن گرده در خواب به معنای مالی است که پنهان بوده و شما آن را پیدا خواهید کرد. معبران این معنی را تایید کرده اند.عده ای دیگر تعبیری متفاوت برای آن داده اند.گرده در خواب دیدن نیکو است و معنایی خوش دارد.برخی معبران می گویند دیدن گرده به معنی فرزند می باشد.فرزندی به زندگی شما پا می گذارد و دگرگونی در روند زندگی تان […]

- بار
تعبیر خواب دیدن گردن زدن، معنی گردن زدن در خواب

تعبیر خواب دیدن گردن زدن، معنی گردن زدن در خواب

آیا می دانید دیدن گردن زدن در خواب به چه معنایی می باشد؟ گردن زدن در خواب نشانه ی چیست؟ گردن زدن در خواب  احوالات بسیار دارد و در دیدن احوالات آن معانی فراوان. دوستان من اگر کسی در خواب ببیند فردی گردن او را زده است بستگی دارد خود او در چه مرتبه ای قرار دارد؛اگر کافر باشد، پس طبق روایت ها مسلمان خواهد شد.بقیه تعابیر نیز به این صورت می باشد.عده ای می […]

- بار
تعبیر خواب دیدن گردن بند، معنی گردن بند در خواب

تعبیر خواب دیدن گردن بند، معنی گردن بند در خواب

  آیا در خواب گردن بند دیده اید و معنای آن را نمی دانید؟ دیدن گردن بند برای خانم ها خوب است و برای مردان بد می باشد. این نظری است که معبران تا به اکنون داده اند.اگر گردنبند از جنس مروارید باشد فبها که این خواب خوش تر است و اگر در خواب گردنبندی از جنس طلا دیدید که آن خوش تر است.گردنبند نشانه ی امانت داری ، با عزت و بزرگی ،دین داری […]

- بار
تعبیر خواب دیدن گردن – گلو،معنی گردن – گلو در خواب

تعبیر خواب دیدن گردن – گلو،معنی گردن – گلو در خواب

آیا می دانید دیدن گردن – گلو در خواب چه معنایی دارد؟ دیدن گردن در خواب به معنای امانت می باشد. اگر چه در این باب معبرین نظرات بسیاری داده اند اما اکثر آنها عقیده دارند دیدن گردن و یا گلو در خواب در وهله ی اول به معنای امانتی است. بنایراین دوستان و همراهان عزیز ما اگر در خواب گردن دیدید مراقب باشید اگر امانتی در دست دارید از آن به خوبی مراقبت کنید و […]

- بار
تعبیر خواب دیدن اسکله، معنی اسکله در خواب

تعبیر خواب دیدن اسکله، معنی اسکله در خواب

۱ـ ديدن اسكله در خواب ، نشانة آن است كه در آينده تصميم میگيريد به جهانگردیبپردازيد .  ۲ـ اگر خواب ببينيد هنگام ايستادن بر اسكله به كشتیها نگاه میكنيد ، نشانة آن است كه آرزوها و خواسته ها یشما به ثمر خواهد رسيد

- بار
تعبیر خواب دیدن اسکلت مرده، معنی اسکلت مرده در خواب

تعبیر خواب دیدن اسکلت مرده، معنی اسکلت مرده در خواب

کتاب سرزمین رویاها اسکلت یک مرده: از روی یک وصیت نامه به شما پول می‌رسد. اسکلت یک زن: مرگ یک بچه تعبیر خواب اسکلت مرگ آنلی بیتون می‌گوید: دیدن اسکلت مرگ در خواب، نشانه آن است که به تأثیرات منفی کار دیگران مبتلا خواهید شد و خوشبختی از چنگ شما می‌گریزد. دیدن اسکلت مرگ روی اعلامیه سوگواری، نشانه آن است که ترس و هراس شما بی جهت است، وقایع مطلوبی برایتان رخ خواهد داد. ۱ـ […]

- بار
تعبیر خواب دیدن اسکلت، معنی اسکلت در خواب

تعبیر خواب دیدن اسکلت، معنی اسکلت در خواب

تعبیر خواب اسکلت آنلی بیتون می‌گوید: دیدن اسکلت در خواب، نشانه آن است که از دست دشمنان خود رنج خواهید کشید.   تعبیر خواب اسکلت انسان زنده بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید پوست و گوشتی بر تنشان نیست و اسکلتی هستید، علامت آن است که از موضوعی بیهوده عذاب می‌کشید، باید بیشتر به خود مسلط شوید. اگر خواب ببینید اسکلتی پیوسته به دنبالتان حرکت می‌کند، نشانه آن است که به زودی با واقعه ای تکان دهنده […]

- بار
تعبیر خواب دیدن اسلحه، معنی اسلحه در خواب

تعبیر خواب دیدن اسلحه، معنی اسلحه در خواب

تعبیر خواب اسلحه از دید لیلا برایت تعبیر خواب دیدن اسلحه ، دل بستن به جنس مخالف است تعبیر خواب شلیک کردن با اسلحه ، ناراحتی است تعبیر خواب اسلحه از دید آنلی بیتون تعبیر خواب اسلحه ، رنج و غم است تعبیر خواب شنیدن صدای اسلحه ، از دست دادن شغل است تعبیر خواب شلیک کردن با اسلحه به کسی ، به راه خطا رفتن است تعبیر خواب شلیک کردن با اسلحه به طرف شما […]

- بار
تعبیر خواب دیدن اسفند، معنی اسفند در خواب

تعبیر خواب دیدن اسفند، معنی اسفند در خواب

اسفند یا اسپند دود کردن در خواب نمایانگر هراسی است که از آینده دارید. چنانچه در خواب دیدید که اسفند در آتش می افکنید موردی پیش می آید که از انجام کاری هراس دارید. اسفند را در بیداری برای دفع چشم زخم دشمنان و بد خواهان در آتش می افکنیم در خواب نیز تجسم مکانیسم دفاعی روح ماست در مقابل حوادث بیم آور آینده و به هیچوجه بد نیست.   در مورد اسپند به طور […]

- بار
تعبیر خواب دیدن اسفنج، معنی اسفنج در خواب

تعبیر خواب دیدن اسفنج، معنی اسفنج در خواب

لیلا برایت می‏گوید: اگر در خواب دیدید که اشیاء را با اسفنج مى‏شویید، نشانه‏ى آن است که باید در مقابل رفتار نادرست افراد بى‏فکر، شکیبا باشید در غیر این صورت یک شخص خیرخواه از شما روى بر مى‏گرداند. اگر در خواب دیدید که خودتان را با اسفنج مى‏شویید، نشانه‏ى آن است که با درایت مشکلات خود را حل می کنید.   آنلی بیتون می‏گوید: ۱ـ دیدن اسفنج در خواب ، نشانه آن است که فریب […]

- بار
تعبیر خواب دیدن اسفناج-سبزی، معنی اسفناج-سبزی در خواب

تعبیر خواب دیدن اسفناج-سبزی، معنی اسفناج-سبزی در خواب

اسفناج یک نوع گیاه یک ساله با ساق و برگ لطیف است که می‌توان در آش از آن استفاده کرد. اسفناج سرشار از لوتئین وگزانتین است که این کاروتنوئیدها، از بین برنده مولکول‌های بی ثباتی به نام رادیکال‌های آزاد در بدن هستند قبل از اینکه رادیکال‌های آزاد بتوانند به بدن آسیب برسانند. کاروتنوئیدها در اسفناج و سایر سبزی هایی که دارای برگ سبز پر رنگ هستند، وجود دارند، برخی مطالعات نشان داده‌اند که که آن‌ها می‌توانند […]

- بار
تعبیر خواب دیدن اسفناج، معنی اسفناج در خواب

تعبیر خواب دیدن اسفناج، معنی اسفناج در خواب

اسفناج یک نوع گیاه یک ساله با ساق و برگ لطیف است که می‌توان در آش از آن استفاده کرد. اسفناج سرشار از لوتئین وگزانتین است که این کاروتنوئیدها، از بین برنده مولکول‌های بی ثباتی به نام رادیکال‌های آزاد در بدن هستند قبل از اینکه رادیکال‌های آزاد بتوانند به بدن آسیب برسانند. کاروتنوئیدها در اسفناج و سایر سبزی هایی که دارای برگ سبز پر رنگ هستند، وجود دارند، برخی مطالعات نشان داده‌اند که که آن‌ها می‌توانند […]

- بار
تعبیر خواب دیدن اسطرلاب، معنی اسطرلاب در خواب

تعبیر خواب دیدن اسطرلاب، معنی اسطرلاب در خواب

اگر کسی دید که دیگری برای او به وسیله اسطرلاب، به پیشگویی و امثال اینها می پردازد، تعبیر این است که شخصی با او آشنا می شود که به ظاهر دوست است ولی ریا و مکر می کند و سخنان دروغ می گوید. استعاره از رمل و اسطرلاب در آیین مقدس اسلام جایی ندارد و دیدنش نیز در خواب تعبیر نیکویی ندارد و دلیل بر مکاری و حیله گری است. ابراهيم كرماني گويد: اسطرلاب در […]

- بار
تعبیر خواب دیدن اسرافیل، معنی اسرافیل در خواب

تعبیر خواب دیدن اسرافیل، معنی اسرافیل در خواب

تعبیر خواب اسرافیل از ابن سیرین: اگر اسرافیل را به خواب بیند چنانکه صورت اوست دلیل کند که قوت و بزرگی یابد وعالم و دانا گردد و در آن دیار ایمنی بود اگر بیند که اسرافیل صور در دست داشت دلیل بر محنت و بلا وفتنه بود زیرا که او را امر است از خدای تعالی به دمیدن صور هرجا که دمیدن صور پیدا گردد در آنجا فتنه و ترس و مرگ بود چنانکه حق […]

- بار
تعبیر خواب دیدن استوانه، معنی استوانه در خواب

تعبیر خواب دیدن استوانه، معنی استوانه در خواب

در زندگي امروز ما استوانه فقط مي تواند ستون هاي استوانه اي باشد که اينجا و آنجا مي بينيم و اين چنين استوانه اي در خواب به جفت تعبير مي شود. براي مرد، زن و براي زن مرد. معبران نوشته اند استوانه در خواب زني است محکم و استوار که مي توانيد بر آن تکيه کنيد. براي زن نيز اين حکم صادق است و چنانچه زني استوانه و ستوني استوانه اي در خواب ببيند گوياي […]

- بار
تعبیر خواب دیدن گردن، معنی گردن در خواب

تعبیر خواب دیدن گردن، معنی گردن در خواب

بیرآیا می دانید دیدن گردن در خواب به چه معنی می باشد؟ گردن در خواب از نظر معبران به معنای امانت است،اگر چه معناهایی بسیار دارد ولی معنای آن در وهله اول امانت می باشد. دیدن گردن در خواب یعنی شما عمر طولانی خواهید داشت،باید حواس خود را جمع کنید در امانتی که اخیرا به شما داده شده است،خیانت نکنید. معبران غربی می گویند دیدن گردن در خواب به این معنی است مشکلاتی در زندگی […]

- بار
تعبیر خواب دیدن گردباد، معنی گردباد در خواب

تعبیر خواب دیدن گردباد، معنی گردباد در خواب

آیا می دانید دیدن گردباد در خواب به چه معنی می باشد؟ دیدن گردباد در خواب به معنی آفت و ضرر است همانطور که در دنیای واقعی به زندگی و سرزمین ما آسیب وارد می کند، اگر در خواب هم دیده شود معنای خوبی ندارد. اگر گردباد در خواب رنگ سیاه داشته باشد این خواب معنای بدتری خواهد داشت. امیدواریم گردباد  هیچ وقت به سراغ شما در خواب نیاید. گردباد آفت و بلا است و […]

- بار
تعبیر خواب دیدن گرداب، معنی گرداب در خواب

تعبیر خواب دیدن گرداب، معنی گرداب در خواب

آیا می دانید دیدن گرداب در خواب به چه معنی می باشد؟ دیدن گرداب در خواب به معنای خطر بزرگ در زندگی می باشد. معبران این که دیدن گرداب نشانه ریسک بزرگ در زندگی است ، را تایید می کنند. اگر شما فرد مشهوری می باشید باید حواس خود را جمع کنید و مراقب باشید، زیرا دیدن گرداب برای کسی که معروف است معنای خوشی ندارد و شما از بابت ضرر می کنید. دیدن گرداب […]

- بار
تعبیر خواب دیدن گردوخاک، معنی گردوخاک در خواب

تعبیر خواب دیدن گردوخاک، معنی گردوخاک در خواب

آیا می دانید دیدن گرد و خاک هوا در خواب به چه معنی می باشد؟ دیدن گرد و خاک در هوا در احوالات آن معانی بسیاری دارد. معبران گرد خاک را نشانه وجود مشکلات و گرفتاری ها می دانند آن ها اعتقاد دارند دیدن گرد و خاک در خواب خوب نمی باشد. اگر ببینی خاک را از دست‌های خودت می‌تکانی، یـعـنـی به اندازه آن پول و مال و اموال جمع می‌کنی و از آن سود […]

- بار
تعبیر خواب دیدن گربه، معنی گربه در خواب

تعبیر خواب دیدن گربه، معنی گربه در خواب

آیا می دانید دیدن گربه در خواب به چه معنی می باشد؟ همانطور که همه ی ما میدانیم دیدن گربه در خواب در وهله ی اول نشانه ی دزدی است. دیدن گربه در خواب معنای نیکویی ندارد.دیدن آن اگر دزد نباشد نشانه ی بیماری می باشد. معبران نظراتی مشابه در مورد گربه داده اند.آن ها دزد در خواب را به عنوان  گربه و مریضی روایت کرده اند. معبران بصورت زیر گربه را تعبیر کرده اند. […]

- بار
تعبیر خواب دیدن گرامافون،معنی گرامافون در خواب

تعبیر خواب دیدن گرامافون،معنی گرامافون در خواب

آیا می دانید دیدن گرامافون در خواب به چه معنی می باشد؟ دیدن گرامافون از نظر بسیاری از معبران معنای خوشی ندارد و در دید آن ها به معنای کسی می باشد که شما را اذیت می کند.در این مورد برخی روایت دیگری کرده اند،آنها می گویند دیدن گرامافون در خواب نیکو است و این معنا را می دهد که شما از صحبت دوستان و دشمنان  در امان هستید. گرامافون انسان پرگو و وراج و […]

- بار
تعبیر خواب دیدن گر بودن، معنی گر بودن در خواب

تعبیر خواب دیدن گر بودن، معنی گر بودن در خواب

آیا می دانید دیدن گری در  خواب به چه معنی می باشد؟ دیدن گری در خواب به معنی خواسته های شما در زندگی می باشد. عده ای هم عقیده دارند که دیدن گری به معنی مال و ثروت می باشد. دیدن گری در احوالات آن معانی متفاوت نیز دارد، اگر گری را از دست دادید یعنی به خواسته های خود نخواهید رسید. با این حال باز دست از تلاش بر ندارید. اگر بیند گری داشت و […]

- بار
تعبیر خواب دیدن گذرنامه، معنی گذرنامه در خواب

تعبیر خواب دیدن گذرنامه، معنی گذرنامه در خواب

آیا می دانید دیدن گذرنامه در خواب به چه معنی می باشد؟ دیدن گذرنامه در خواب بسیار خوش است و نشان از سفرهای متعدد برای شما دارد. البته باید بدانید در این مورد معبران غربی نظراتی دیگر داده اند. عده ای از آن ها دیدن گذرنامه در خواب را نشان از دوستانی می دادند که به شما دروغ می گویند. به شما بی وفایی می کنند، شما را ناراحت و اندوهگین می کنند.  دیدن گذرنامه […]

- بار
تعبیر خواب دیدن گدایی کردن، معنی گدایی کردن در خواب

تعبیر خواب دیدن گدایی کردن، معنی گدایی کردن در خواب

آیا می دانید دیدن گدایی کردن در  خواب به چه معنی می باشد؟ معبران نظراتی متفاوت در این باب داده اند، معبران غربی در این مورد می گویند، دیدن گدا نشانه ی خوبی نیست و خبر از مشکلات و گرفتاری ها می دهد. اگر شما در خواب گدا بودید تعبیر خوبی دارد زیرا کسی به شما هدیه خواهد داد. اگر شما به فرد گدایی چیزی بخشیدید یعنی از شما به خاطر کارهایی که انجام می […]

- بار
تعبیر خواب دیدن گدائی کردن، معنی گدائی کردن در خواب

تعبیر خواب دیدن گدائی کردن، معنی گدائی کردن در خواب

آیا می دانید دیدن گدایی کردن در  خواب به چه معنی می باشد؟ معبران نظراتی متفاوت در این باب داده اند، معبران غربی در این مورد می گویند، دیدن گدا نشانه ی خوبی نیست و خبر از مشکلات و گرفتاری ها می دهد. اگر شما در خواب گدا بودید تعبیر خوبی دارد زیرا کسی به شما هدیه خواهد داد. اگر شما به فرد گدایی چیزی بخشیدید یعنی از شما به خاطر کارهایی که انجام می […]

- بار
تعبیر خواب  دیدن گدا، معنی گدا در خواب

تعبیر خواب دیدن گدا، معنی گدا در خواب

آیا می دانید دیدن گدا در خواب به چه معنی می باشد؟ دیدن گدا در خواب معناهایی متفاوت دارد.در توصیف تعبیر خواب گدا بسیاری از معبران نظرات فراوانی داده اند. در برخی از حالات خوب و در برخی معنای خوبی ندارد. اگر بصورت کلی بخواهیم در این باره صحبت کنیم دیدن آن در خواب می تواند خوب باشد. گدا معنای بزرگی شما و بخشش فراوان می دهد و نشان می دهد که چقدر شما در […]

- بار
تعبیر خواب دیدن گچ، معنی گچ در خواب

تعبیر خواب دیدن گچ، معنی گچ در خواب

آیا می دانید دیدن گچ در  خواب به چه معنی می باشد؟ دیدن گچ در خواب کمیتی بسیار دارد.در صورتی که گچ خشک باشد یا تر معناهایی دگرگون دارد. گچ به طور کلی به معنای مشکلات زندگی است. دیدن گچ در خواب معنای نیکویی ندارد و در مطالب زیر به طور مفصل به شرح آن پرداخته شده است. دیدن گچ نشان از مشکلات و گرفتاری ها و مسائل زندگی دارد که نشان از خبرهای ناخوشایند […]

- بار
تعبیر خواب دیدن گبر، معنی گبر در خواب

تعبیر خواب دیدن گبر، معنی گبر در خواب

آیا می دانید دیدن گبر در  خواب به چه معنی می باشد؟ دیدن گبر در خواب به معنای توبه ی کسی می باشد که بسیار طالب دنیا است. اگر کسی در خواب گبر را بدید به این معنی است که باید مواظب رفتارها و کارهای خود باشد. رفتار هایی که انجام میدهد را درست بررسی کند، به دنبال کار خیر باشد تا این خواب برایش خوش بدرخشد. محمد بن سیرین گوید : اگر كسی در […]

- بار
تعبیر خواب دیدن گاودشتی، معنی گاودشتی در خواب

تعبیر خواب دیدن گاودشتی، معنی گاودشتی در خواب

آیا می دانید دیدن گاو در خواب چه  معنایی می تواند داشته باشد؟ گاو  در خواب تعابیر بسیاری دارد و معبران در این باب معانی زیادی روایت کرده اند. دیدن گاو میش اگرلاغر باشد و یا چاق دلیل هایی دارد.در این مورد معبران بسیار نظر داده اند. دیدن گاو در خواب به معنای مردی است که ثروت فراوان دارد یا در انتظار فرزندی به سر خواهد برد. دیدن گاو دشتی به خواب، دلیل مردی توانگر […]

- بار
تعبیر خواب دیدن گاو میش، معنی گاو میش در خواب

تعبیر خواب دیدن گاو میش، معنی گاو میش در خواب

آیا می دانید دیدن گاومیش در خواب چه  معنایی می تواند داشته باشد؟ گاو میش در خواب تعابیر فراوانی دارد و معبران در این باب معانی بسیار روایت کرده اند. دیدن گاو میش اگرلاغر باشد و یا چاق دلیل زیادی دارد.در این مورد معبران بسیار نظر داده اند. باید بدانید بصورت کلی دیدن گاو میش در خواب نیکو می باشد و نشان از ثروت فراوان دارد. عده ای می گویند اگر در خواب گاو میش […]

- بار
تعبیر خواب دیدن گاو صندوق،معنی گاو صندوق در خواب

تعبیر خواب دیدن گاو صندوق،معنی گاو صندوق در خواب

آیا می دانید دیدن گاو صندوق در خواب چه  معنایی می تواند داشته باشد؟ گاو صندوق به معنای امنیت و محافظت از دستاوردهای شخصی می باشد. دیدن آن در خواب نیز خوش است و نشان از  حفظ امنیت شما دارد.   دیدن گاو صندوق در خواب ، به معنای  ایمن بودن از زیانها و امور نومیدانهمی باشد. دیدن یک گاوصندوق خالی در خواب ،یعنی نومید و دلسرد خواهید شد . اگر خواب ببینید میکوشید رمز قفل […]

- بار
تعبیر خواب دیدن گاو زبان، معنی گاو زبان در خواب

تعبیر خواب دیدن گاو زبان، معنی گاو زبان در خواب

آیا می دانید دیدن گاو زبان در خواب چه می باشد؟ اگر کسی در خواب گاو زبان ببیند یعنی با کسی گفتگو خواهد کرد. معبران این خواب را به این صورت تعبیر کرده اند و برای آن معانی بس مختصر آورده اند. بیشتر آن ها گاو زبان را شیرین زبانی و خوش سخنی معنا روایت کرده اند. تعبیر گران این معنا را در این وصف تایید کرده اند. محمدبن سیرین گوید: دیدن گاو زبان، دلیل […]

- بار
تعبیر خواب دیدن گازُری، معنی گازُری در خواب

تعبیر خواب دیدن گازُری، معنی گازُری در خواب

آیا در خواب گازُری را دیدید و معنای آن را نمی دانید؟ در دیدن گازُری تعابیر فراوان دارد.معبران شرقی و غربی در این باره بسیار نظر داده اند. برخی معبران در این باره می گویند گازُری در خواب دیدن معنایی نیکو دارد. در این باره می گویند دیدن گازُری در خواب نشانه توفیق زیاد در زندگی و مسائل و مشکلات آن می باشد. دیدن گازُری در خواب بسیار نیکو و نشان از توفیق توبه و […]

- بار
تعبیر خواب دیدن گازری،معنی گازری در خواب

تعبیر خواب دیدن گازری،معنی گازری در خواب

آیا در خواب گازری را دیدید و معنای آن را نمی دانید؟ در دیدن گارز تعابیر فراوان دارد.معبران شرقی و غربی در این باره  بسیار نظر داده اند. برخی معبران در این باره می گویند گارز در خواب دیدن معنایی نیکو دارد. در این باره می گویند دیدن گارز در خواب نشانه توفیق زیاد در زندگی و مسائل و مشکلات آن می باشد. دیدن گارز در خواب نشانه ی خوبی می باشد. معبران بصورت زیر […]

- بار
تعبیر خواب دیدن گاو چشم (نام گیاهی)،معنی گاو چشم (نام گیاهی)  در خواب

تعبیر خواب دیدن گاو چشم (نام گیاهی)،معنی گاو چشم (نام گیاهی) در خواب

آیا می دانید دیدن گاو چشم در خواب چه معنایی دارد؟ اگر خواب گاو چشم دیده اید و معنی اش را نمی دانید در این مطالب برای شما گنجانده شده است. دیدن آن نشانه ی خدمتکار می باشد. عده ای از معبران در این باره می گوید: دیدن گاو در خواب به معنای اندوهگینی و غمگینی می باشد. جابرمغربی می گوید: اگر در خواب گاو چشم به وقت خود بیند، دلیل که او را فرزندی […]

- بار
تعبیر خواب دیدن گاو چشم، معنی گاو چشم در خواب

تعبیر خواب دیدن گاو چشم، معنی گاو چشم در خواب

آیا می دانید دیدن گاو چشم در خواب چه معنایی دارد؟ اگر خواب گاو چشم دیده اید و معنی اش را نمی دانید در این مطالب برای شما گنجانده شده است. دیدن آن نشانه ی خدمتکار می باشد. عده ای از معبران در این باره می گوید: دیدن گاو در خواب به معنای اندوهگینی و غمگینی می باشد. جابرمغربی می گوید: اگر در خواب گاو چشم به وقت خود بیند، دلیل که او را فرزندی […]

- بار
تعبیر خواب دیدن گاو، معنی گاو در خواب

تعبیر خواب دیدن گاو، معنی گاو در خواب

آیا می دانید دیدن گاو در خواب چه معنایی دارد؟ دیدن گاو در خواب بسیار نیکو و خوب می باشد و نشان از برکت در زندگی دارد. اگر کسی در خواب گاوی را بدید یعنی در مشکلات زندگی اش سر بلند بیرون خواهد آمد. ثروت و مالی فراوان بدست خواهد آورد.در زندگی اش سودی بسیار بدست می آورد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن گاو درخواب شش صورت دارد: فرمانروائی. مال.بزرگی.ریاست.سال نیکو.منفعت بسیار. تعبیر گری […]

- بار
تعبیر خواب دیدن گالش، معنی گالش در خواب

تعبیر خواب دیدن گالش، معنی گالش در خواب

آیا می دانید دیدن گالش در خواب چه معنایی دارد؟ دیدن گالش در خواب به معنای کفش می باشد. بیشتر معبران این تعبیر را تایید کردند،اما جالب است در این باره بدانید که دیدن گالش در خواب را نیز برخی معبران به معنی زن می دانند. زنی با این حال که انعطاف پذیر می باشد ولی بسیار آسیب پذیر و کم مقاومت و کم توان می باشد. معبری با روایت زیر تعبیر گالش را تایید و […]

- بار
تعبیر خواب دیدن گاز گرفتن،معنی گاز گرفتن در خواب

تعبیر خواب دیدن گاز گرفتن،معنی گاز گرفتن در خواب

آیا می دانید دیدن گاز گرفتن در خواب چه معنایی دارد؟ گاز گرفتن در خواب نشان از انجام کاری احمقانه دارد، اگر کسی را در خواب ببینید که یک چیز خوراکی را گاز می گیرید به معنی زیان و ضرر می باشد.اگر چیزی غیر از خوراکی را گاز می گیرید، یعنی برای کار بیهوده تلاش می کنید که هیچ سودی ندارد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن گاز گرفتن درخواب سه صورت دارد: مضرت.خصومت. نقصان مال وجاه. […]

- بار
تعبیر خواب دیدن گاری، معنی گاری در خواب

تعبیر خواب دیدن گاری، معنی گاری در خواب

آیا می دانید دیدن گاری در خواب چه معنایی دارد؟ گاری در خواب دیدن از دید معبران بسیار نیکو می باشد،دیدن گاو در خواب تعابیری متفاوت خواهد داشت. بصورت کلی می توان گفت دیدن گاری در خواب دلالت بر تسلط بر کارهای خودتان دارد. دیدن گاری درخواب  نشانه مدیریت شما در کارهایتان می باشد، اگر چه معنای آن با توجه به کمیت گاری،و نوع خواب متفاوت می باشد. اگر در خواب ببینید گاری سوار شده […]

- بار
تعبیر خواب دیدن گاراژ، معنی گاراژ در خواب

تعبیر خواب دیدن گاراژ، معنی گاراژ در خواب

آیا می دانید دیدن گاراژ در خواب چه معنایی دارد؟ دیدن گاراژ در خواب خبر از اتفاقاتی خوش در زندگی را می دهد. معبران غربی در این باره می گویند که دیدن گاراژ در خواب معنای تولد فرزند را می دهد. بصورت کلی می توان گفت که دیدن گاراژ در خواب بسیار خوش و نیکو است. اگر بیننده خواب ببیند که در گاراژ است و نداند برای چه کاری به آن جا آمده است تحولی در […]

- بار
تعبیر خواب دیدن لیمو، معنی لیمو در خواب

تعبیر خواب دیدن لیمو، معنی لیمو در خواب

آیا می دانید دیدن لیمو در خواب چه معنایی دارد؟ دیدن لیمو در خواب معناهایی بسیار دارد. بیشتر تعبیرگران دیدن آن را نشانه بیماری می دانند. لیمو رنگ ها و کمیت هایی فراوان دارد و دیدن آن در خواب تعابیری بسیار دارد. اگر لیمو در خواب سبز باشد، برای شما بهتر و خوش یمن تر است. تعبیر گران غربی در این باره نظری دیگر دارند، آنها در این باره می گویند ،دیدن لیمو سبز به […]

- بار
تعبیر خواب دیدن لیوان، معنی لیوان در خواب

تعبیر خواب دیدن لیوان، معنی لیوان در خواب

آیا می دانید دیدن لیوان در خواب چه معنایی دارد؟ دیدن لیوان در خواب کمیتی متفاوت دارد و دیدن آن در خواب معناهایی دگرگون دارد. عده ای دیدن آن در خواب را نیکو دانسته اند و برخی دیدن آن را نشانه ی خوبی نمی دانند. معبری در این باره می گوید دیدن لیوان  در خواب به منزله ی دوست می باشد. اگر لیوان را نگه داشتید یعنی دوستی خوب خواهید داشت و او بسیار در […]

- بار
تعبیر خواب دیدن استغفار، معنی استغفار در خواب

تعبیر خواب دیدن استغفار، معنی استغفار در خواب

بدان كه استغفار كردن اَسْتَغْفِرُالله بود به معني آمرزش خواست از خداي عزوجل. محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه در خواب استغفار مي كرد، دليل است ايزد بر او مال و فرزندان ارزاني دارد. همانطور که در قرآن کریم آمده: فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا – یُرْسِلِ السَّمَاء عَلَیْكُم مِّدْرَارًا-وَیُمْدِدْكُمْ بِاَمْوَالٍ وَبَنِینَ… _ (مثلاً به ایشان اینطور گفتم) که از پروردگارتان طلب مغفرت کنید که او بسیار آمرزنده است – که اگر چنین کنید ابر […]

- بار
تعبیر خواب دیدن استر، معنی استر در خواب

تعبیر خواب دیدن استر، معنی استر در خواب

استر یا قاطر را معبران به چیزهای مختلف تعبیر کرده اند. مولف نفایس الفنون سوار بودن بر استر را نشان عمر دراز دانسته ولی چند معبر دیگر استر را در خواب زن دانسته اند. بخصوص استر ماده را. اگر ببینید که سوار استری هستید که زین و پالان و دهنه دارد زندگی شما در خانواده روال مطلوبی می گیرد و اگر ازدواج نکرده اید ازدواج می کنید و چنان چه ازدواج کرده اید و با […]

- بار
تعبیر خواب دیدن استخوان بدن، معنی استخوان بدن در خواب

تعبیر خواب دیدن استخوان بدن، معنی استخوان بدن در خواب

۱ـ اگر خواب ببينيد استخوانهايتان از زير پوست بدن تان بيرون زده است ، نشانة آن است كه كسي قصد دارد شما را به خيانت وادار كند . ۲ـ ديدن تپه اي از استخوان در خواب ، نشانة آثار قحطي و آلودگي است . بدن محمدبن سيرين گويد: استخوان در خواب ، مالیبود كه مردم بدان معيشت كنند.اگر بيند كه استخوان فراگرفت و بر آن استخوان گوشت بود، دليل بود كه بر قدر آن گوشت […]

- بار
تعبیر خواب دیدن لکه، معنی لکه در خواب

تعبیر خواب دیدن لکه، معنی لکه در خواب

آیا می دانید دیدن لکه  در خواب چه معنایی دارد؟ در دیدن لکه در خواب معبران نظرات بسیاری را روایت کرده اند. معبران در این باره معانی خوبی نداده اند و لکه در خواب را بسیار بد تعبیر کرده اند. دیدن لکه در خواب را نشانه از رنجی در زندگی می دانند. دیدن لکه بر دستها یا روی لباس دیگران در خواب ،یعنی کسیبه شما خیانت خواهد کرد . دیدن لکه بر دستها یا روی […]

- بار
تعبیر خواب دیدن لک لک، معنی لک لک در خواب

تعبیر خواب دیدن لک لک، معنی لک لک در خواب

آیا می دانید دیدن لک لک  در خواب چه معنایی دارد؟ لک لک در خواب بسته به نوع خواب معناهایی متفاوت دارد. دیدن لک لک در خواب را عده ای نیکو و عده ای آن را بد تعبیر کرده اند. در این مورد از معبران بزرگ تعابیری روایت شده است که در مطالب ذیل برای شما شرح می دهیم. حضرت امام جعفر صادق می فرماید: دیدن لک لک درخواب چهار صورت دارد: مردی دهقان. پادشاهی […]