دانلود کتاب تعبیر خواب دعا علائم عتیقه کتاب گنج كشف كردن طلسم باستان شناسی

مارس 2017 - گنج - کانال تلگرام- دعا - تعبیر خواب - دفینه یابی زیرخاکی عتیقه علائم دعای علوم غریبه

توضیحات

دانلود مجموعه 200 کتاب علوم غریبه و طلسمات نایاب نسخه خطی با قیمت ارزان40 هزار تومان

دانلود مجموعه 200 کتاب علوم غریبه و طلسمات نایاب نسخه خطی با قیمت ارزان

بزرگترین مجموعه کتابهای آموزش علوم غریبه و متافیزیک و دعانویسی و شکستن طلسمات در ایران
- بار
تعبیر خواب دیدن الانسان ، معنی الانسان در خواب

تعبیر خواب دیدن الانسان ، معنی الانسان در خواب

سوره انسان یا هل اتی یا دَهر هفتاد و ششمین سوره و از سوره‌های مدنی قرآن که در جزء ۲۹ قرآن جای گرفته است. سوره انسان درباره خلقت انسان و هدایت او سخن می‌گوید و سپس به اوصاف ابرار (نیکوکاران)، نعمت‌هایی که خداوند به آنان می‌دهد و دلیل این نعمت‌ها می‌پردازد و در آخر از اهمیت قرآن و مشیت پروردگار سخن می‌گوید. بنابر نظر مفسران شیعه و برخی از اهل سنت، آیه پنجم این سوره […]

- بار
تعبیر خواب دیدن گُل،معنی گُل در خواب

تعبیر خواب دیدن گُل،معنی گُل در خواب

معنای گُل در خواب چیست؟ آیا شما در خواب گُل را دیده اید؟دیدن گُل در خواب بسیار نیکو است. از معبران روایت شده است که دیدن گُل در خواب به معنای به دنیا آوردن فرزند و یا خبر از دوستی که مدت ها است از آن هیچ اطلاعی ندارید. دیدن گُل در خواب از نظر معبران نیکو است و تعابیری بس خوش برای آن روایت کرده اند. در این قسمت تعابیری را از معبران برای شما دوستان عزیز […]

- بار
تعبیر خواب دیدن گل، معنی گل در خواب

تعبیر خواب دیدن گل، معنی گل در خواب

تعبیر خواب گل چگونه است؟ اگر در خواب گل دیده اید باید بدانید معنی اش با توجه به نوع خواب تغییر می کند.اما از معبران روایت شده است که دیدن گل در خواب به معنای آوردن فرزند و یا خبر از دوستی که مدت ها است از آن هیچ اطلاعی ندارید. دیدن گل در خواب از نظر معبران نیکو است اما اگر این خواب به گونه ای دیگر باشد،ممکن است به دیگر معنایی تغییر کند. […]

- بار
تعبیر خواب دیدن گشنیز، معنی گشنیز در خواب

تعبیر خواب دیدن گشنیز، معنی گشنیز در خواب

تعبیر گشنیز در خواب چگونه است؟ اگر در خواب گشنیز دیدید به این معنا می باشد که شما بیمار و مریض خواهید شد. دوستان من گشنیز که نوعی سبزی خوشمزه می باشد.تعبیرش مانند مزه ی آن خوش نیست و معانی نیکویی ندارد.اگر شما در خواب گشنیز دیده اید، بسیار مراقب سلامتی خود باشید تا از هر بیمار و مرضی دور شوید.  دیدن گشنیز در خواب نشان از اندوهگینی و غم،مبتلا شدن به بیماری را می […]

- بار
تعبیر خواب دیدن گزیدن، معنی گزیدن در خواب

تعبیر خواب دیدن گزیدن، معنی گزیدن در خواب

تعبیر گزیده شده در خواب چیست؟ اگر در خواب ببنید که کسی به شما آسیب وارد می کند و شما را ناراحت می کند به معنی دشمنی و ضرر رساندن به شما است.این ممکن است در زندگی و مسائل آن مشکلات زیادی را ایجادد کند.این مشکلات می توانند مالی و یا جانی باشند.مراقب دوستان خود و اطرافیان باشید کمتر با کسی نشست و برخاست کنید. حضرت امام جعفر صادق فرماید : گزیده شدن در خواب […]

- بار
تعبیر خواب دیدن گز انگبین، معنی گز انگبین در خواب

تعبیر خواب دیدن گز انگبین، معنی گز انگبین در خواب

دیدن گز انگبین در خواب چه تعبیری دارد: معبران دیدن گز انگبین در خواب را بصورت دیگر تعبیر کرده اند. دیدن آن بسته نوع خواب متفاوت می باشد. مقدار گز انگبین چه قدر می باشد؟آیا شما در حال خوردن گز انگبین هستید؟ در گز انگبین شما بادام بود و یا پسته؟آیا کسی به شما گز انگبین داد یا خود گز انگبینی را برداشتید؟  دیدن گز انگبین در خواب نشان از شادی و خبرهای خوب دارد. […]

- بار
تعبیر خواب دیدن گز، معنی گز در خواب

تعبیر خواب دیدن گز، معنی گز در خواب

دیدن گز در خواب چه تعبیری دارد: معبران دیدن گز در خواب را بصورت دیگر تعبیر کرده اند. دیدن آن بسته نوع خواب متفاوت می باشد. مقدار گز چه قدر می باشد؟آیا شما در حال خوردن گز هستید؟ در گز شما بادام بود و یا پسته؟آیا کسی به شما گز داد یا خود گزی را برداشتید؟ به صورت کلی دیدن گز در خواب نشان از شادی و خبرهای خوب دارد. معبری به صورت زیر روایت […]

- بار
تعبیر خواب دیدن گریه، معنی گریه در خواب

تعبیر خواب دیدن گریه، معنی گریه در خواب

تعبیر خوا ب گریه چه می باشد؟ دیدن گریه در خواب به معنای این می باشد که کسی شما را در زندگی تسکین و دلداری خواهد داد. از معبران نظرات بسیاری نقل شده است. در بعضی مواقع معبران غربی و شرقی نظراتی متفاوت با هم خواهند داشت.گریه در خواب دیدن در بعضی حالات نشان از اتفاقات خوش در زندگی دارد. در این باره نظرات تعبیر گران را با هم می بینیم. حضرت امام جعفر صادق […]

- بار
تعبیر خواب دیدن گریستن، معنی گریستن در خواب

تعبیر خواب دیدن گریستن، معنی گریستن در خواب

تعبیر خوا ب گریستن چه می باشد؟ دیدن گریستن در خواب از نوشته ی برخی از معبران به معنی شادی و خوشحالی می باشد.در زندگی خود شادی به سراغ شما می آید.اما اگر این گریه گریه ی بدون اشک باشد، تعبیر متفاوت خواهد بود معنای خوبی نخواهد داشت.تعابیری در این باره در قسمت زیر برای شما دوستان روایت شده است: اگر دید بگریست و بعد از آن بخندید، اجل بزودی به سراغش خواهد آمد. محمدبن سیرین […]

- بار
تعبیر خواب دیدن گریختن، معنی گریختن در خواب

تعبیر خواب دیدن گریختن، معنی گریختن در خواب

تعبیر خواب گریختن چه می باشد؟ آیا در خواب دیده اید که از مکانی گریخته اید و معنای آن را نمی دانید؟ در این قسمت معانی گریختن را  از نظر معبران بزرگ نقل کرده ایم. در معانی گریختن عده ای می گویند بسیار نیکو است و شما از دشمنان خود خلاصی می یابید. معبران نظراتی زیاد و متعددی در این باره داده اند .از ابن سیرین بصورت زیر روایت شده است.  تعبیر خواب فرار کردن، […]

- بار
تعبیر خواب دیدن گرو، معنی گرو در خواب

تعبیر خواب دیدن گرو، معنی گرو در خواب

تعبیر خواب گرو چه می باشد؟ اگر در خواب گرو دیدید بسته به احوالات آن تعبیر آن دگرگون می باشد. گرو دیدن در خواب بطور کلی به معنای پیشرفت و بدست آوردن مقام شغلی ارجح تر می باشد. معبری به صورت زیر در این مورد تعابیری را روایت کرده است: اگر مالی از خود را به گرو گذاشتید به این معنی می باشد که زیان مالی خواهید دید. اگر چیزی را از خود گرو گذاشتید […]

- بار
تعبیر خواب دیدن اعراف، معنی اعراف در خواب

تعبیر خواب دیدن اعراف، معنی اعراف در خواب

سوره اعراف هفتمین سوره قرآن، از جمله سوره‌های مکی است و به سبب بازگویی ماجرای اصحاب اعراف بدین نام خوانده شده است. این سوره از جمله سوره‌هایی که با حروف مقطعه آغاز گردیده و از سوره‌های طوال می‌باشد. در این سوره به منظور هدایت و عبرت آیندگان، به تفصیل به معاد و داستان انبیای مختلف، پرداخته شده است. محمدبن سیرین گوید: اگر بیند سوره اعراف می خواند، دلیل كه در دین مؤمن و خالص شود و […]

- بار
تعبیر خواب دیدن احقاف ، معنی احقاف در خواب

تعبیر خواب دیدن احقاف ، معنی احقاف در خواب

سوره احقاف چهل و ششمین سوره در ترتیب کتابت موجود قرآن کریم و شصت و ششمین سوره در ترتیب نزول و از سوره‌های مکی است. عواقب بی‌توجهی مشرکان به هشدارهای قرآن و داستان و سرزمین قوم عاد یعنی قوم حضرت هود(ع) در این سوره بیان شده است. در روایتی از امام صادق(ع) نقل است که آیه ۱۵۵ این سوره درباره امام حسین(ع) نازل شده است. این سوره بیست و هفتمین سوره از سوره‌های بیست و […]

- بار
تعبیر خواب دیدن احزاب، معنی احزاب در خواب

تعبیر خواب دیدن احزاب، معنی احزاب در خواب

سوره اَحزاب سی و سومین سوره قرآن و از سوره‌های مدنی است. به جهت آنکه بخش مهمى از سوره به داستان جنگ احزاب یا خندق، مى‌‏پردازد، احزاب نامیده شده است. این سوره درباره موضوعات گوناگونی چون غزوه احزاب یا خندق، ازدواج زینب دختر حَجش با پیامبر(ص)، معاد و حجاب سخن گفته است. آیات اُمَّهات المؤمنین، تطهیر، اُسوه، خاتمیت، صلوات و امانت از آیات مشهور سوره احزاب است. در احادیث به سوره احزاب، بسیار توجه شده […]

- بار
تعبیر خواب دیدن انبیا ، معنی انبیا در خواب

تعبیر خواب دیدن انبیا ، معنی انبیا در خواب

حکم کلي در خواب ديدن پيغمبران اين است که روياي انبيا و اوليا ميمنت و شگون دارد اما بيشتر منوط است به وضعي که خواب مي بينيم. اگر پيغمبري را خوشحال و مسرور ديديم نشان آنست که وضع بيننده خواب روز به روز بهتر مي شود و شرف و جاه و منزلت مي يابد…. چنانچه آن پيغامبر يا ولي را غمگين و آزرده ديديم تعبير آن خلاف اولي است. روي هم رفته ديدن پيغمبران در […]

- بار
تعبیر خواب دیدن اقامتگاه ، معنی اقامتگاه در خواب

تعبیر خواب دیدن اقامتگاه ، معنی اقامتگاه در خواب

اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آن جا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آن جا باشد. اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است. اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آن‌ها خواهد بود. اقامتگاه اغلب همان محل سکونت فرد است ولی برای بعضی از افراد فرق میکند  که در آینده توضیح خواهم داد   ۱ـ اگر خواب ببینید محل […]

- بار
تعبیر خواب دیدن افيون ، معنی افيون در خواب

تعبیر خواب دیدن افيون ، معنی افيون در خواب

حمدبن سيرين گويد: ديدن افيون به خواب، دليل بر غم و انديشه و خوردن وي، دليل بر غم و اندوه و مصيبت نمايد. افیون . [ اَف ْ ] (معرب ، اِ) ۞ تریاک . (یادداشت مؤلف ). شیره ٔ منجمد خشخاش که تریاک نیز گویند. این لفظ چنانکه گمان کرده اند مأخوذ از یونانی نیست بلکه مأخوذ از افینا می باشد که در زبان سانسکریت بمعنی شیره ٔ خشخاش است و آنرا هبیون و […]

- بار
تعبیر خواب دیدن افلیج فلج ، معنی افلیج فلج در خواب

تعبیر خواب دیدن افلیج فلج ، معنی افلیج فلج در خواب

محمدبن سيرين گويد: اگر صالحي بيند كه پايش شل شده است دليل است بر زيادي دين او. اگر بيند پاهاي او به رسن بسته بود، دليل كه از كسي منفعتي به وي رسد. اگر بيند پايش نبود و به چوب را مي رفت، دليل كه اعتماد بر كسي كند كه از آن كس وفا نيابد.   ۱ـ اگر خواب ببینید افلیح شده اید ، نشانة آن است كه قراردادهایی بی ثبات با دیگران می بندید […]

- بار
تعبیر خواب دیدن افعی ، معنی افعی در خواب

تعبیر خواب دیدن افعی ، معنی افعی در خواب

تعبیر خواب افعی از دید آنلی بیتون تعبیر خواب نیش زدن افعی ، زیان است تعبیر خواب زن جوانی که مار افعی ببیند ، فریب و دردسر است تعبیر خواب فرار و گریز افعی ، توانایی دفاع از خود است تعبیر خواب افعی از دید لیلا برایت تعبیر خواب افعی ، بهم ریختن زندگی خانوادگی است تعبیر خواب نیش خوردن از افعی ، همنشینی با کسانی است که به شما ضرر میزنند   ۱ـ اگر […]

- بار
تعبیر خواب دیدن افسون، معنی افسون در خواب

تعبیر خواب دیدن افسون، معنی افسون در خواب

منظور از افسون فقط جادو نیست و می‌تواند اموری خوب و شرعی باشد که از بلا و خطر جلوگیری کرده یا حتی بلا و زیان را از میان بردارد. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی بدون آنکه ذکر و نام خداوند را بیاوری، افسون می‌کنی، تعبیرش انجام کار باطل است، ابن سیرین نیز می‌گوید: اگر ببینی افسون می‌کنی، تعبیرش فریب دادن مردم است مگر اینکه آن افسون با استفاده از آیات قرآن و نام‌های […]

- بار
تعبیر خواب دیدن افسرده، معنی افسرده در خواب

تعبیر خواب دیدن افسرده، معنی افسرده در خواب

افسردگی یک بیماری روانی‌ست که باعث احساس غم و ناراحتی مداوم و از دست‌دادن علاقه می‌شود. اکثر افراد بعضی از مواقع احساس نارحتی، افسردگی و غم می‌نمایند، احساس افسرده و غمگین بودن واکنشی طبیعی بدن به مشکلات زندگی و از دست‌دادن چیزها و کسانی که به آنها علاقه داریم، می‌‌باشد. اما زمانیکه این احساس غم و اندوه شدید، بی‌امیدی، بی‌چارگی و بی‌ارزشی بیشتر از چند روز یا چند هفته طول بکشد، شما دچار بیماری افسردگی […]

- بار
تعبیر خواب دیدن افروشه، معنی افروشه در خواب

تعبیر خواب دیدن افروشه، معنی افروشه در خواب

افروشه لغت‌نامه دهخدا افروشه . [ اَ ش َ / ش ِ ] (اِ) حلوائی است که آنرا فروشه نیز گویند. (انجمن آرای ناصری ) (آنندراج ). نام حلوایی است و آن چنان باشد که آرد و روغن را با هم بیامیزند و بمالند تا دانه دانه گردد، آنگاه در پاتیلی کنند و عسل در آن بریزند و بر بالای آتش نهند تا نیک بپزد و سخت شود. و بعضی گویند نان خورشی است در […]

- بار
تعبیر خواب دیدن افتادن آب، معنی افتادن آب در خواب

تعبیر خواب دیدن افتادن آب، معنی افتادن آب در خواب

بسیار اتفاق می افتد که در خواب می افتیم یا بی آنکه خواب ی دیده باشیم حالتی شبیه افتادن و پرت شدن پیدا می کنیم و در این حال سراسیمه برمی خیزیم و می نشینیم. این نوعی ناراحتی عصبی است که اگر تکرار شود بیماری است که باید معالجه شود و طبعا هیچ تعبیر ی ندارد زیرا اصولا خواب نیست. اما در مورد دیگر خواب می بینیم با مقدمه و موخره و در جریان این […]

- بار
تعبیر خواب دیدن افتادن، معنی افتادن در خواب

تعبیر خواب دیدن افتادن، معنی افتادن در خواب

بسیار اتفاق می افتد که در خواب می افتیم یا بی آنکه خواب ی دیده باشیم حالتی شبیه افتادن و پرت شدن پیدا می کنیم و در این حال سراسیمه برمی خیزیم و می نشینیم. این نوعی ناراحتی عصبی است که اگر تکرار شود بیماری است که باید معالجه شود و طبعا هیچ تعبیر ی ندارد زیرا اصولا خواب نیست. اما در مورد دیگر خواب می بینیم با مقدمه و موخره و در جریان این […]

- بار
تعبیر خواب دیدن اعلامیه، معنی اعلامیه در خواب

تعبیر خواب دیدن اعلامیه، معنی اعلامیه در خواب

درکتاب سرزمین رویاها آمده است: یک آگهی می‌دهید: مشکلات و گرفتاری شما را تهدید می‌کند. یک آگهی را می‌خوانید: نقشه‌های شما عملی می‌شود. یک آگهی بسیار جالب به شما می‌دهند: موفقیت در فعالیت‌های اجتماعی.   آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید مشغول نوشتن آگهی فوت هستید، نشانه آن است که وظایف دشواری بر شانه شما گذاشته خواهدشد. اگر خواب ببینید مشغول خواندن آگهی درگذشت کسی هستید، علامت آن است که بزودی از شنیدن خبری پریشان […]

- بار
تعبیر خواب دیدن اعدام ، معنی اعدام در خواب

تعبیر خواب دیدن اعدام ، معنی اعدام در خواب

جابر مغربی گوید: اگر ببیند به دارش کشیدند اما ریسمان پاره شد و افتاد، دلیل آن باشد که از جاه و مقام خود می‌افتد و موقعیتش را از دست می‌دهد محمد بن سیرین گوید: اگر ببیند او را به دار آویخته‌اند و گروهی تماشایش می‌کنند، به اندازه مردمی که به تماشایش ایستاده‌اند پیرو و فرمانبردار خواهد داشت اگر ببیند گروهی جمع شدند و او را به دار آویختند، بر آن گروه سروری و فرمانروائی خواهد […]

- بار
تعبیر خواب دیدن اعداد ، معنی اعداد در خواب

تعبیر خواب دیدن اعداد ، معنی اعداد در خواب

ابراهیم کرمانی برای دیدن هر یک از اعداد و ارقام در خواب با استفاده از وقایع مهم و روایات تعابیری را بیان کرده است. با تعبیر خواب عدد و رقم‌های محتلف همراه مجله اینترنتی ستاره باشید.  ۱  عدد یکی نیک بود.  ۲  عدد دو، دلیل غم بود.  ۳  اگر به خواب عدد سه بیند، دلیل است ازکاری که کند برخورداری نیابد.  ۴  اگر عدد چهار بیند، نیکو بود. وقتی که چیزی دیگر با آن نباشد […]

- بار
تعبیر خواب دیدن اعتبار ، معنی اعتبار در خواب

تعبیر خواب دیدن اعتبار ، معنی اعتبار در خواب

اعتبار به معنی درستی و صحت است. آنتونی بیتون می گوید: ۱ـ اگر خواب ببینید از راه نفوذ و اعتبار دیگران به دنبال رتبه و مقامی هستید ، نشانة آن است كه به اهداف خود دست نخواهید یافت . ۲ـ اگر خواب ببینید صاحب اعتبار و مقامی مهم هستید ، علامت آن است كه آینده ای درخشان در پیش رو خواهید داشت . ۳ـ اگر خواب ببینید دوستانتان صاحب اعتبار و مقامی هستند ، علامت […]

- بار
تعبیر خواب دیدن گرگ – حیوان، معنی گرگ – حیوان در خواب

تعبیر خواب دیدن گرگ – حیوان، معنی گرگ – حیوان در خواب

تعبیر خواب گرگ چه می باشد؟ گرگ در خواب دیدن در احوالات آن بصورت متفاوت تعبیر می شود.معبران نظراتی متعدد در این باره داده اند. معبری می گوید دیدن گرگ در خواب خوب نمی باشد و زندگی شما متلاطم خواهد شد. معبرانی دیگر گرگ در خواب را به معنی زن و یا کنیزی دیگر یاد کرده اند. عده ای دیگر گرگ در خواب را نشانه ی ارثی که به شما می دهند ، می دادند. […]

- بار
تعبیر خواب دیدن گرگ، معنی گرگ در خواب

تعبیر خواب دیدن گرگ، معنی گرگ در خواب

تعبیر خواب گرگ چه می باشد؟ گرگ در خواب دیدن در احوالات آن بصورت متفاوت تعبیر می شود.معبران نظراتی متعدد در این باره داده اند. معبری می گوید دیدن گرگ در خواب خوب نمی باشد و زندگی شما متلاطم خواهد شد. عده ای دیگر گرگ در خواب را نشانه ی ارثی که به شما می دهند ، می دادند. در قسمت زیر تعابیری برای شما از معبران شرق و غرب آورده ایم می توانید این […]

- بار
تعبیر خواب دیدن گرما – حرارت، معنی گرما – حرارت در خواب

تعبیر خواب دیدن گرما – حرارت، معنی گرما – حرارت در خواب

تعبیر گرما در خواب چه می باشد؟ در دیدن گرما معبران نظراتی بس متفاوت داده اند. آن ها اعتقاد دارند دیدن گرما و حرارت در خواب اصلا خوب نیست و شما را درگیر مسائلی در زندگی تان می کند. شما در برخی از مشکلات در زندگی تان با شکست مواجه می شوید. اگر در خواب احساس کنید از گرما عاجز شده اید ، یعنی به خاطر نیرنگ یک دوست طرحهای شما به شکست برخورد می کند و […]

- بار
تعبیر خواب دیدن گرسنگی،معنی گرسنگی در خواب

تعبیر خواب دیدن گرسنگی،معنی گرسنگی در خواب

تعبیر خواب گرسنه به چه صورت می باشد؟ دیدن گرسنه در خواب خوب نیست و نشان از بلایی که است که در زندگی شما ممکن است پیش بیاید. اگر در خواب دیدید که گرسنه هستید به این معنی است که گناهی را انجام داده اید و یا به کسی طمع و آز ورزیده اید.زندگی شما واقعا دچار گرسنگی و تنگی خواهد شد و شما را آزرده خاطر می سازد. بنابراین بهتر است مواظب اعمال و […]

- بار
تعبیر خواب دیدن گردون، معنی گردون در خواب

تعبیر خواب دیدن گردون، معنی گردون در خواب

تعبیر خواب گردون چیست؟ اگر در خواب گردون را دیده اید، باید به شما گفت که خواب بسیار خوبی را دیده اید،دیدن گردون در خواب بسیار خوب و نیکو می باشد.شما در زندگی خود به بزرگی بسیار و عزتی چندان قابل تعریف خواهید رسید. کارها برای شما آسان می شود،مشکلات زندگی را راحت حل می کنید و دیگر لازم نیست نگران چیزی باشید. دیدن گردون در خواب نشان دهنده ی عزت و بزرگی شما میان خانواده […]

- بار
تعبیر خواب دیدن اظهار عشق ، معنی اظهار عشق در خواب

تعبیر خواب دیدن اظهار عشق ، معنی اظهار عشق در خواب

کتاب سرزمین رویاها: یک سیاستمدار یا تاجر به شما ابراز علاقه می‌کند: نتایج عالی در کارها یک شخصیت مهم به شما ابراز علاقه می‌کند: احترام و امتیاز دوستان به شما ابراز علاقه می‌کند: ناراحتی   ۱ـ اگر زنی خواب ببیند كسی به او اظهار عشق می كند ، نشانة آن است كه آنطور كه انتظار می رود كسی حاضر به خواستگاری او نیست ، و به دنبال كسب لذتهای واهی ناامیدی خواهد بود . ۲ـ […]

- بار
تعبیر خواب دیدن اصلع ، معنی اصلع در خواب

تعبیر خواب دیدن اصلع ، معنی اصلع در خواب

اصلع کسی است که موی جلوی سرش ریخته باشد به بیانی دیگر اصلع همان تاس بودن است. محمد بن سيرين گويد: اگر كسي طاس به خواب بيند بر سر او موي رسته بود، دليل كه او را مالي اندك حاصل شود. اگر ديد او طاس شد، دليل كه از غم و اندوه رسته گردد. اما اگر زني بيند طاس شود، دليل كه در زينت و آرايش نقصان پذيرد. ابراهيم كرماني گويد: اصلع ديدن به خواب بازرگان […]

- بار
تعبیر خواب دیدن اصلاح صورت ، معنی اصلاح صورت در خواب

تعبیر خواب دیدن اصلاح صورت ، معنی اصلاح صورت در خواب

تعبیر خواب ریش تراشیدن حضرت دانیال گوید: اگر بیند ریش او تراشیده است، دلیل که از بهر معیشت ذلیل گردد. تعبیر خواب اصلاح صورت آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید صورت خود را اصلاح کرده‌اید، علامت آن است که شیادان بر سر شما کلاه می‌گذارند. اگر خواب ببینید مشغول اصلاح صورت خود هستید، علامت آن است که بر اعضای خانواده مسلط می‌شوید و به آنان فرمان می‌دهید. اگر خواب ببینید بعد از اصلاح، صورت شما […]

- بار
تعبیر خواب دیدن اشنان ، معنی اشنان در خواب

تعبیر خواب دیدن اشنان ، معنی اشنان در خواب

حمدبن سيرين گويد: ديدن اشنان به خواب، دليل بر غم و اندوه كند و خوردن او، دليل بيماري. اشنان درختچه ای است پایا ، چند ساله ، دارای انشعابات فرعی متعدد ، ساقه های ترد ، سفید رنگ و بر روی آن برگ های استوانه ای کم و بیش کشیده و دراز گوشتی و آب دار قرار می گیرند. برگ های متقابل ضخیم که از نوعی کرک های غده ای با راسی که دارای یک […]

- بار
تعبیر خواب دیدن اشک ، معنی اشک در خواب

تعبیر خواب دیدن اشک ، معنی اشک در خواب

تعبیر خواب اشک از دید حضرت امام جعفر صادق (ع) تعبیر خواب اشک سه چیز است شادی – غم – نعمت تعبیر خواب اشک از دید ابراهیم کرمانی تعبیر خواب اشک سرد ، شادی و خرم بودن است تعبیر خواب اشک ریختن ، غم و درد است تعبیر خواب اشک روی صورت بدون گریه ، طعنه است تعبیر خواب گرد و خاک به جای اشک در چشم ، مال حلال و بی رنج است تعبیر […]

- بار
تعبیر خواب دیدن اشترمرغ ، معنی اشترمرغ در خواب

تعبیر خواب دیدن اشترمرغ ، معنی اشترمرغ در خواب

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: معبران شترمرغ را انسان بیابانی تعبیر و تعریف کرده‌اند. عقیده عموم معبران این است که کسانی که در شهرها زندگی نمی‌کنند و به لباس معمول و متداول شهر نشینان ملبس نیستند در خواب‌های ما به شکل حیواناتی ظاهر می‌شوند که عجیب و نادرند و ما به ندرت ممکن است آن حیوانات را ببینیم. شترمرغ یکی از آن‌ها است که معبران مردی بیابانی دانسته‌اند و بالطبع شترمرغ هم زنی است بیابانی. این […]

- بار
تعبیر خواب دیدن اشترغاز، معنی اشترغاز در خواب

تعبیر خواب دیدن اشترغاز، معنی اشترغاز در خواب

محمد بن سيرين گويد: ديدن اشترغاز به خواب ، دليل غم و اندوه بود. اگر بيند اشترغاز فراگرفت، يا كسي بدو داد و از او همي خورد، دليل كه به قدر آن غم و اندوه خورد.   اگر خواب ببينيد هنگام اسكيت بازیيخ میشكند و در آب فرو میرويد ، نشانة آن است كه از نصيحت هایدوستانیبا ارزش برخوردار خواهيد شد .

- بار
تعبیر خواب دیدن اشتر مرغ ، معنی اشتر مرغ در خواب

تعبیر خواب دیدن اشتر مرغ ، معنی اشتر مرغ در خواب

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: معبران شترمرغ را انسان بیابانی تعبیر و تعریف کرده‌اند. عقیده عموم معبران این است که کسانی که در شهرها زندگی نمی‌کنند و به لباس معمول و متداول شهر نشینان ملبس نیستند در خواب‌های ما به شکل حیواناتی ظاهر می‌شوند که عجیب و نادرند و ما به ندرت ممکن است آن حیوانات را ببینیم. شترمرغ یکی از آن‌ها است که معبران مردی بیابانی دانسته‌اند و بالطبع شترمرغ هم زنی است بیابانی. این […]

- بار
تعبیر خواب دیدن اشتر غاز، معنی اشتر غاز در خواب

تعبیر خواب دیدن اشتر غاز، معنی اشتر غاز در خواب

محمد بن سيرين گويد: ديدن اشترغاز به خواب ، دليل غم و اندوه بود. اگر بيند اشترغاز فراگرفت، يا كسي بدو داد و از او همي خورد، دليل كه به قدر آن غم و اندوه خورد.   اگر خواب ببينيد هنگام اسكيت بازیيخ میشكند و در آب فرو میرويد ، نشانة آن است كه از نصيحت هایدوستانیبا ارزش برخوردار خواهيد شد .

- بار
تعبیر خواب دیدن اشتر شتر، معنی اشتر شتر در خواب

تعبیر خواب دیدن اشتر شتر، معنی اشتر شتر در خواب

جابر مغربي گويد: اگر بيند بر اشتر يك ساله نشسته بود، دليل است اندوهگين شود. اگر بيند از اندام شتر وي خون زايل شود، دليل كه سعادت و نعمت دنيا يابد به قدر آن خون. اگر بيند مهار اشتري مي كشيد، دليل است بافردي فرمانبردار او را خصومت افتد. اگر بيند كه در بيابان اشتر بسيار يافت، دليل است بر بزرگي و فرمانروائي او بر جماعت بيابانگرد. اگر بيند كه دو شتر يافت، دليل كه […]

- بار
تعبیر خواب دیدن اشتر، معنی اشتر در خواب

تعبیر خواب دیدن اشتر، معنی اشتر در خواب

جابر مغربي گويد: اگر بيند بر اشتر يك ساله نشسته بود، دليل است اندوهگين شود. اگر بيند از اندام شتر وي خون زايل شود، دليل كه سعادت و نعمت دنيا يابد به قدر آن خون. اگر بيند مهار اشتري مي كشيد، دليل است بافردي فرمانبردار او را خصومت افتد. اگر بيند كه در بيابان اشتر بسيار يافت، دليل است بر بزرگي و فرمانروائي او بر جماعت بيابانگرد. اگر بيند كه دو شتر يافت، دليل كه […]

- بار
تعبیر خواب دیدن اسید، معنی اسید در خواب

تعبیر خواب دیدن اسید، معنی اسید در خواب

درکتاب سرزمین رویاها آمده است: آزمایشی با اسید انجام می‌دهید: بواسطه قولی که داده‌اید خطری شما را تهدید می‌کند. از اسید استفاده می‌کنید: از مهلکه ای که در آن هستید صحیح و سالم خارج می‌شوید. دیگران از اسید استفاده می‌کنند: مرگ یک دشمن. خواب اسید: به وعده‌هایتان عمل خواهید کرد. آنلی بیتون می گوید: ۱ـ نوشيدن هر چيز در خواب كه خاصيت اسيدیداشته باشد ، نشانة آن است كه در آينده نگرانیو اضطراب فراوانیخواهيد داشت […]

- بار
تعبیر خواب دیدن اسكيت، معنی اسكيت در خواب

تعبیر خواب دیدن اسكيت، معنی اسكيت در خواب

لیلا برایت می گوید: دیدن اسکیت در خواب و حرکت کردن با آن، نشانه آن است که باید در تصمیم گیرى خود عجله به خرج دهید تا دچار ضرر نشوید. اگر در خواب ببینید که فردى کفش اسکیت به پا دارد و در حال حرکت است، نشانه آن است که با فرد جدیدى آشنا مى شوید. آنلی بیتون می گوید: ۱ـ اگر خواب ببينيد رویيخ اسكيت بازیمیكنيد ، نشانة آن است كه در آستانة از […]

- بار
تعبیر خواب دیدن گردو،معنی گردو در خواب

تعبیر خواب دیدن گردو،معنی گردو در خواب

آیا می دانید دیدن گردو در خواب به چه معنا است؟ گردو در خواب دیدن معانی متفاوت دارد. اگر در خواب گردو را همراه با پوست آن دیدید، یا آن را بدون پوست دیدید.اگر در حال خوردن گردو هستید و یا پوست گردو را از آن جدا کردید در همه ی این حالات تعابیری جدا نهفته است.این تعابیر را برای شما آورده ایم و از معبران بزرگ روایت کرده ایم.امیدواریم که مورد کاربرد شما دوستان […]

- بار
تعبیر خواب دیدن گردنبند، معنی گردنبند در خواب

تعبیر خواب دیدن گردنبند، معنی گردنبند در خواب

آیا در خواب گردنبند دیده اید و معنای آن را نمی دانید؟ دیدن گردنبند برای خانم ها خوب است و برای مردان بد می باشد. این نظری است که معبران تا به اکنون داده اند.اگر گردنبند از جنس مروارید باشد فبها که این خواب خوش تر است و اگر در خواب گردنبندی از جنس طلا دیدید که آن خوش تر است. گردنبند نشانه ی امانت داری ، با عزت و بزرگی ،دین داری میباشد. داشتن […]

- بار
تعبیر خواب دیدن گرده،معنی گرده در خواب

تعبیر خواب دیدن گرده،معنی گرده در خواب

آیا می دانید دیدن گرده در خواب به چه معنایی است؟ دیدن گرده در خواب به معنای مالی است که پنهان بوده و شما آن را پیدا خواهید کرد. معبران این معنی را تایید کرده اند.عده ای دیگر تعبیری متفاوت برای آن داده اند.گرده در خواب دیدن نیکو است و معنایی خوش دارد.برخی معبران می گویند دیدن گرده به معنی فرزند می باشد.فرزندی به زندگی شما پا می گذارد و دگرگونی در روند زندگی تان […]

- بار
تعبیر خواب دیدن گردن زدن، معنی گردن زدن در خواب

تعبیر خواب دیدن گردن زدن، معنی گردن زدن در خواب

آیا می دانید دیدن گردن زدن در خواب به چه معنایی می باشد؟ گردن زدن در خواب نشانه ی چیست؟ گردن زدن در خواب  احوالات بسیار دارد و در دیدن احوالات آن معانی فراوان. دوستان من اگر کسی در خواب ببیند فردی گردن او را زده است بستگی دارد خود او در چه مرتبه ای قرار دارد؛اگر کافر باشد، پس طبق روایت ها مسلمان خواهد شد.بقیه تعابیر نیز به این صورت می باشد.عده ای می […]


توضیحات