دانلود کتاب تعبیر خواب دعا علائم عتیقه کتاب گنج كشف كردن طلسم باستان شناسی

تعبیر خواب دیدن گاو، معنی گاو در خواب،گاو،تعبیر خواب،خواب،معنی گاو

توضیحات

دانلود مجموعه 200 کتاب علوم غریبه و طلسمات نایاب نسخه خطی با قیمت ارزان40 هزار تومان

دانلود مجموعه 200 کتاب علوم غریبه و طلسمات نایاب نسخه خطی با قیمت ارزان

بزرگترین مجموعه کتابهای آموزش علوم غریبه و متافیزیک و دعانویسی و شکستن طلسمات در ایران

آیا می دانید دیدن گاو در خواب چه معنایی دارد؟

دیدن گاو در خواب بسیار نیکو و خوب می باشد و نشان از برکت در زندگی دارد.

اگر کسی در خواب گاوی را بدید یعنی در مشکلات زندگی اش سر بلند بیرون خواهد آمد.

ثروت و مالی فراوان بدست خواهد آورد.در زندگی اش سودی بسیار بدست می آورد.

گاو

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن گاو درخواب شش صورت دارد:

فرمانروائی. مال.بزرگی.ریاست.سال نیکو.منفعت بسیار.

تعبیر گری در این باره بصورت زیر روایت کرده است:

اگر در خواب ببینید بر گاو نری سوار هستید و آن حیوان مطیع و فرمان بر است در انجام کاری دشوار توفیق حاصل می کنید و تسلط می یابید. اگر ببینید سوار گاو نر می شوید ارتقا مقام می یابید و اگر از گاو پائین بیائید موقعیت و نعمت را از دست می دهید بخصوص اگر ببینید گاو پس از پیاده شدن شما به راه خویش می رود یا کسی آن را از شما می گیرد و می برد دراین صورت از کار معزول می گردید. اگر در خواب ببینید طویله ای گاو دارید به نعمت فراوان می رسید ولی اگر ببینید طویله ای گاو هست اما از آن میان فقط یک گاو به شما تعلق دارد در کاری سود بخش سهیم و از آن بهره مند می شوید. گاو چاق و فربه نعمت فراوان است گاو لاغر تنگی روزی است. اگر در خوابببینید کسی گاوی از شما گرفت و چیزی به شما داد زیان می کنید آن چیز هر چه می خواهد باشد. اگر گاو را بفروشید و در عوض آن پول بگیرید و نعمت و روزی را از دست می دهید هم مبتلا و گرفتار می شوید زیرا پول کلا در خوابخوب نیست و ابتلا و گرفتاری های زندگی تعبیر شده است. اگر گاوی را در خواب بخرید خوب است یعنی پول بدهید و گاو فربهی که پستان های بزرگی دارد بگیرید نیکو است زیرا علاوه بر این که از غم و رنج رهائی می یابید به نعمت و خیر و برکت هم می رسید. گوشت گاو مال و بهره است . کرمانی می گوید پوست گاو میراث است.

گاوو

حیوانات حلال گوشت نعمت و برکت و خیر و خوبی هستند و گاو بیشتر چون منبع روزی و منشا معیشت است خیرات و نعماتی که طی روزهای آینده به ما می رسند در خواب به صورت گاو ظاهر می گردند و در این مورد کلیه معبران اتفاق نظر دارند. دیدن گاو به طور کلی خوب است ولی اگر در خواب گاو وحشی و شاخ دار ببینید که حالت تهاجم دارد و شما از دیدنش متوحش بشوید تعبیر دیگر حیوانات وحشی را دارد زیرا گاو در صورتی نعمت و روزی و خیرو خوبی است که اهلی و رام باشد. گاو وحشی و مهاجم که بیننده خواب از مشاهده اش دچار وحشت شود دشمنی است که اصالت ذاتی دارد و می توانسته خوب و مهربان باشد ولی در شرایطی قرار گرفته که خطر می آفریند و زیان می رساند. اگر در خواب ببینید که گاوی دارید که متعلق به شما است به نعمت می رسید و اگر ببینید گاو ماده ای را به شما داد از جانب او نعمت می یابید و اگر گاو نری به شما داد دهنده گاو شما را به کاری سود بخش تشویق و هدایت می کند.

حضرت دانیال گوید: اگر دید بر گاو نشسته است، دلیل عمل است از قِبَل پادشاه، اگر ملک او بود. اگر دید گاوی نر درخانه او آمد، دلیل که حق تعالی درِ خیر بر وی بگشاید. اگردید گاو او را سه سر است، دلیل که غلامش به هر سری یک سال عمل کند. ابراهیم کرمانی گوید: اگر دید گوشت گاو نر داشت و فروخت، دلیل بر خرید و فروش در بیداری است. اگر دید گاو نر در خانه یا در کوچه او آمد، دلیل خیر و برکت است. اگر دید گاو نر او را به سر زد و بینداخت. اگر بیننده عمل داراست مغزول شود. اگر بازرگان است، دلیل بر نقصان مال است. اگر پادشاه  است، دلیل که از پادشاهی بیفتد. جابرمغربی گوید: اگر بیند گاوی نر از گاوان را بکشتند و گوشت او را قسمت نمودند، دلیل که بزرگی رادر آنجا بکشند و مال او را ببرند. اگر بیند گاوان زمین می شکافتند،یعنی مال بسیار و فراوان بدست خواهد آورد. بزرگ تعبیر …
www.bisms.ir › تعبیر خواب
۱۸ شهریور ۱۳۹۵ ه‍.ش. – تعبیر خواب گاو از دید حضرت یوسف ع. و پادشاه [مصر] گفت من [در خواب] دیدم هفت گاو فربه است که هفت [گاو] لاغر آنها را می خورند و هفت خوشه سبز و …
تعبیر خواب گاو – تعبیر خواب – آکاایران
www.akairan.com/sleep/sleep/15002.html
دیدن گاو به طور کلی خوب است ولی اگر در خواب گاو وحشی و شاخ دار ببینید که حالت تهاجم دارد و شما از دیدنش متوحش بشوید تعبیر دیگر حیوانات وحشی را دارد زیرا گاو …
تعبیر دیدن گاو در خواب – نایت اسکین
night-skin.com/blogcode/tabir-e-khab/pid.php?id=123
ديدن گاو به طور کلي خوب است ولي اگر در خواب گاو وحشي و شاخ دار ببينيد که حالت تهاجم دارد و شما از ديدنش متوحش بشويد تعبير ديگر حيوانات وحشي را دارد زيرا گاو …
تعبیر خواب:گاو – پیچک
pichak.net/fun/tabir/26/03.php
با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید. … گويد: اگر ماده گاو لاغر بيند به خلاف اين است و گوشت گاو ماده ديدن، دليل مال است و پوست او، …
تعبير خواب گاو ديدن در خواب تعبیر خواب ابن سیرین امام …
taveel.org/گاو/
گاو حضرت دانيال گويد: اگر ديد بر گاو نشسته است، دليل عمل است از قبل پادشاه، اگر ملك او بود. اگر ديد گاوي نر درخانه او آمد، دليل كه حق تعالي در خير بر وي بگشايد.
تعبیر خواب گاو | تعبیرستان
www.tabirestan.com/index.php?id_title=10&id_content=52863
(اگر در تعبیرستان مطلبی پیدا نکردی بپرس))) اگر در خواب ببینی گاو چاق و فربه‌ای خریده‌ای، … ابن سیرین می‌گوید: تعبیر دیدن گوشت گاو ماده، مال و اموال می‌باشد.
تعبیر خواب گاو چیست | تعبیر خواب
royayema.ir/تعبیر-خواب-گاو/
۱۹ شهریور ۱۳۹۴ ه‍.ش. – تعبیر خواب گاو وحشی شیرده شاخدار سیاه مرده و تعبیر خواب گاو نر و گاو ماده سفید قهوه ای خاکستری گوساله دیدن خوات حمله ی گاو.
تعبیر خواب گاو – حیوان | تعبیر خواب – حرف گ – مجله …
www.sootak.ir/تعبیر-خواب/تعبیر-خواب-حرف-گ/تعبیر-خواب-گاو-حیوان.html
يوسف نبي عليه السلام گويد: و پادشاه [مصر] گفت من [در خواب] ديدم هفت گاو فربه است که هفت [گاو] لاغر آنها را مي خورند و هفت خوشه سبز و [هفت خوشه] خشگيده ديگر اي …
گاو – ویستا
vista.ir/content/131325/گاو/
دیدن گاو به‌طور‌‌کلی خوب است ولی اگر در خواب گاو وحشی و شاخ‌دار ببینید که حالت تهاجم دارد و شما از دیدنش متوحش بشوید تعبیر دیگر حیوانات وحشی را دارد زیرا گاو در …
تعبیر خواب قران.ابن سیرین.سلمان.حضرت یوسف.روانشناسی …
robabnaz61.persianblog.ir/post/13/
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۰ ه‍.ش. – تعبیر گاری گاری اگر در خواب ببینید گاری سوار شده اید و خودتان آن را می رانید … دیدن گاو به طور کلی خوب است ولی اگر در خواب گاو وحشی و شاخ دار …

http://antique-book-treasure.ir/wp-content/uploads/2017/06/699329-icon-57-document-download-128.png
http://antique-book-treasure.ir/wp-content/uploads/2017/06/d.jpg دانلود با کیفیت اصلی و لینک مستقیم
http://antique-book-treasure.ir/wp-content/uploads/2017/06/5vc012zs.png فرمت فایل PDF و .. می باشد .
http://antique-book-treasure.ir/wp-content/uploads/2017/06/9c3qkt89.png حجم فایل : 24MB
http://antique-book-treasure.ir/wp-content/uploads/2017/06/t9fmy53i.png قابل مشاهده در Mobile و Tablet و Laptop

توضیحات
بازدید : - بار دسته بندی : تعبیر خواب تاريخ : ۲۹ اسفند ۱۳۹۵ به اشتراک بگذارید :
دیدگاه کاربران
    • دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
    • دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.


توضیحات