دانلود کتاب تعبیر خواب دعا علائم عتیقه کتاب گنج كشف كردن طلسم باستان شناسی

بایگانی‌ها تعبیر خواب - صفحه 2 از 10 - گنج - کانال تلگرام- دعا - تعبیر خواب - دفینه یابی زیرخاکی عتیقه علائم دعای علوم غریبه

دانلود مجموعه 200 کتاب علوم غریبه و طلسمات نایاب نسخه خطی با قیمت ارزان40 هزار تومان

دانلود مجموعه 200 کتاب علوم غریبه و طلسمات نایاب نسخه خطی با قیمت ارزان

بزرگترین مجموعه کتابهای آموزش علوم غریبه و متافیزیک و دعانویسی و شکستن طلسمات در ایران
- بار
تعبیر خواب دیدن لوزینه، معنی لوزینه در خواب

تعبیر خواب دیدن لوزینه، معنی لوزینه در خواب

آیا می دانید دیدن لوزینه در خواب چه معنایی دارد؟ لوز  نوعی شیرینی می باشد که بسیار خوش طعم و خوشمزه است. لوز طرفداران بسیاری دارد و هم چنین اگر از خواهان آن هستید می دانید که لوز انواع گوناگونی نیز دارد. دیدن لوز مانند مزه اش شیرین و خوش است و معنایی نیکو در خواب دارد. دیدن لوز در خواب نشانه از ثروت ، خوشی و آرامش دارد. محمد بن سیرین می گوید : […]

- بار
تعبیر خواب دیدن لوح محفوظ، معنی لوح محفوظ در خواب

تعبیر خواب دیدن لوح محفوظ، معنی لوح محفوظ در خواب

  آیا می دانید دیدن لوح محفوظ در خواب چه معنایی دارد؟ لوح محفوظ در خواب دیدن معنای خوبی دارد و تعبیر گران آن را نشانه خوبی در خواب می دانند. لوح محفوظ در خواب دیدن بسیار خوش است اگر چه در دنیای واقعی نیز معنای نیکویی دارد. در این باب معبران تعایبر زیر را نقل کرده اند: محمد بن سیرین می گوید : دیدن لوح محفوظ در خواب، نشانه ی علم و حكمت می […]

- بار
تعبیر خواب دیدن لوبیا، معنی لوبیا در خواب

تعبیر خواب دیدن لوبیا، معنی لوبیا در خواب

  آیا می دانید معنای لوبیا در خواب چه می باشد؟ لوبیا یک گیاه خوراکی می باشد دارای مواد مغذی و مقوی می باشد.می توان گفت جزء مقوی ترین حبوبات است. در مورد دیدن آن در خواب معبران نظرات متفاوت و بسیاری  داده اند. دیدن لوبیا در خواب از دید معبران غربی به معنی نگرانی و استرس می باشد. ممکن است فرزندان شما بیمار شوند.دیدن لوبیا در خواب به معنی اندوه فراوان است. و حتی می […]

- بار
تعبیر خواب دیدن لواشک، معنی لواشک در خواب

تعبیر خواب دیدن لواشک، معنی لواشک در خواب

آیا در خواب لواشک دیده اید و معنای آن را نمی دانید؟ لواشک جزء تنقلات بسیار خوشمزه و  بسیار مورد علاقه ی همه و از هر سن و سالی می باشد. خواب دیدن لواشک در خواب معناهایی متفاوت و براساس کمیت آن نیز تعبیری دگر دارد، اگر فردی در خواب لواشک بدید، یعنی غم و اندوهی دچار او می شود  و گریبانش را  می گیرد. اما اگر زنی جوان خواب لواشک ببیند نوید آمدن فرزند […]

- بار
تعبیر خواب دیدن لنگر – لنگر گاه،معنی لنگر – لنگر گاه در خواب

تعبیر خواب دیدن لنگر – لنگر گاه،معنی لنگر – لنگر گاه در خواب

آیا می دانید معنی لنگر – لنگر گاه در خواب چه می باشد؟ لنگر گاه در خواب دیدن در برخی موارد نیکو و در برخی موارد با ضرر و زیان همراه است. عده ای دیدن آن را سفر می دانند.و برخی نیز معناهایی متفاوت برای آن تعبیر داده اند و دیدنش را نشانه ی بحث و دعوا و مشاجره می دانند. اگر فردی دریانورد باشد و در خواب آن را ببیند، نشانه ی این است که […]

- بار
تعبیر خواب دیدن لنگ شدن،معنی لنگ شدن در خواب

تعبیر خواب دیدن لنگ شدن،معنی لنگ شدن در خواب

آیا میدانید دیدن لنگ شدن در خواب چه می باشد؟ دیدن لنگ شدن در خواب براساس کیفیت و کمیتی آن تعابیری متفاوت دارد. اما باید بدانید در این باره معبران نظرات گوناگونی داده اند و هر کدام معانی جدا برایش ذکر کرده اند. معبران غربی دیدن لنگ شدن در خواب را نشانه ی شکست خوردن در تصمیمات زندگی را می دهد. عده ای هم آن را نشانه ی از دست رفتن نام نیکو ی خود […]

- بار
تعبیر خواب دیدن لگد زدن،معنی لگد زدن در خواب

تعبیر خواب دیدن لگد زدن،معنی لگد زدن در خواب

آیا می دانید معنای لگد زدن در خواب چه می باشد؟ در مورد لگد زدن در خواب معبران نظراتی گوناگون و متفاوت داده اند. دیدن لگد زدن در خواب از نظر معبران خوب نمی باشد. و بیشتر آنها دیدن لگد زدن در خواب رانشانه ی غم و زیان در زندگی دانسته اند. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن لگد زدن درخواب چهار صورت دارد. نقصان شرر. مضرت.غم واندوه.فساد عیال. محمدبن سیرین در این باره می گوید: […]

- بار
تعبیر خواب دیدن لگام – افسار،معنی لگام – افسار در خواب

تعبیر خواب دیدن لگام – افسار،معنی لگام – افسار در خواب

آیا معنای لگام و یا افسار در خواب را می دانید؟ لگام دیدن در خواب معناهایی متفاوت دارد. دیدن لگام و یا افسار در خواب به معنای بد دهانی، بد زبانی، تند گویی می باشد. اما باید بدانید که از نظر معبران دیگر این معانی متفاوت است و معنی راستی و درستی می دهد. محمد بن سیرین روایت کرده است: اگر در خواب بیند لگام او بگسست، دلیل بر نقصان بزرگی او است. اگر بیند چون […]

- بار
تعبیر خواب دیدن لگام، معنی لگام در خواب

تعبیر خواب دیدن لگام، معنی لگام در خواب

آیا می دانید معنای لگام در خواب به چه معنا می باشد؟ لگام دیدن در خواب معناهایی متفاوت دارد. دیدن لگام در خواب به معنای بد دهانی، بد زبانی، تند گویی می باشد. اما باید بدانید که از نظر معبران دیگر این معانی متفاوت است و معنی راستی و درستی می دهد. محمد بن سیرین گوید : اگر در خواب بیند لگام او بگسست، دلیل بر نقصان بزرگی او است. اگر بیند چون اسبان لگان […]

- بار
تعبیر خواب دیدن لقوه، معنی لقوه در خواب

تعبیر خواب دیدن لقوه، معنی لقوه در خواب

آیا می دانید معنای لقوه در خواب چه می باشد؟ لقوه در خواب دیدن از نظر معبران معناهایی متفاوت دارد. جالب است بدانید در این باره معبران به تعبیری مختصر بسنده کرده اند. تعبیرگران معتقد هستند دیدن لقوه در خواب  معنای خوشایندی ندارد. از معران شرقی به صورت زیر تعابیری نقل شده است. محمدبن سیرین می گوید: اگر کسی بیند که رویش از علتِ لقوه کج شد، دلیل که پیش مردم خوار و ذلیل می […]

- بار
تعبیر خواب دیدن استخوان، معنی استخوان در خواب

تعبیر خواب دیدن استخوان، معنی استخوان در خواب

تعبیر خواب استخوان از دید منوچهر مطیعی تهرانی تعبیر خواب پیدا کردن استخوان ، به دست آوردن مال است تعبیر خواب بر سر سفره کسی تکه ای استخوان که گوشت دارد در بشقاب شما می گذارد ، بدون زحمت پول به دست آوردن است تعبیر خواب داشتن استخوان در جیب ، تامین مالی است تعبیر خواب استخوان به دیگران دادن ، کمک از سمت شماست تعبیر خواب نوک پا زدن و دور انداختن استخوان در راه افتاده […]

- بار
تعبیر خواب دیدن استخر، معنی استخر در خواب

تعبیر خواب دیدن استخر، معنی استخر در خواب

تعبیر خواب استخر از دید محمد بن سیرین تعبیر خواب استخر و حوض علم و دانش است تعبیر خواب خود را با آب استخر شستن ، ترک گناه کردن است تعبیر خواب کل آب استخر را خوردن و لذت بردن ، سلامت در طول عمر است و افزایش مال است تعبیر خواب استخر از دید منوچهر مطیعی تعبیر خواب دیدن استخر خالی ، مشغول شدن به کار بیهوده است تعبیر خواب خود را در آب […]

- بار
تعبیر خواب دیدن استخدام، معنی استخدام در خواب

تعبیر خواب دیدن استخدام، معنی استخدام در خواب

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی کار خود را رها کرده‌ای و به کار بهتری مشغول شده‌ای، تعبیرش این است که حال و روز تو بهتر شده و در کسب و کار تو خیر و نیکی به وجود می‌آید . اگر ببینی شغل‌های گوناگونی را انجام می‌دهی، اگر آن کارها خوب باشند، تعبیرش خوبی کار است، ولی اگر آن کارها بد باشند، تعبیرش نیز بدی است، یا اگر ببینی بعضی از شغل‌ها بد و […]

- بار
تعبیر خواب دیدن استحمام، معنی استحمام در خواب

تعبیر خواب دیدن استحمام، معنی استحمام در خواب

لوک اویتنهاو می گوید : درون وان یا خزینه : یک بیماری مهلک در یک رودخانه حمام کردن : قدرت و شجاعت در یک چشمه حمام کردن : بازیافتن سلامتی در یک محیط باز حمام کردن : ازدواج با شخصی ثروتمند در اتاق خود حمام کردن : بی وفایی صابون زدن در حمام : لذت حمام کردن در آبهای عمیق : مراقب خودتان باشید حمام کردن در آبهای سرد : کامیابی حمام کردن در آبهای […]

- بار
تعبیر خواب دیدن اسپندان، معنی اسپندان در خواب

تعبیر خواب دیدن اسپندان، معنی اسپندان در خواب

ابراهيم كرماني گويد: اگر اسپندان ديد، دليل غم بود. اگر بيند اسپندان همي خورد، دليل كه به قدر آن وي را غم و اندوه رسد. اگر بيند كسي اسپندان بدو داد، دليل كه غمي از آن كس بر دل وي حاصل شود. اگر ديد او اسپندان به كسي داد، غمي از او بر دل وي حاصل گردد. اسماعيل بن اشعث گويد: اگر اسپندان داشت، لكن نخورد يا به كسي داد، يا از خانه بيرون افكند، […]

- بار
تعبیر خواب دیدن اسپند، معنی اسپند در خواب

تعبیر خواب دیدن اسپند، معنی اسپند در خواب

در مورد اسپند به طور کلي اين نوع بخور کردن و دود کردن نشانه هر چيز مي تواند باشد. يا بيم و هراس گنگ و مبهمي که در مورد آينده خويش داريم و يا گوياي شهرت طلبي و زياده خواهي است و تمايل شديد به محبوب بودن و مورد توجه ديگران قرار گرفتن که البته تشخيص آن با خود خواب بيننده است. ما کندر و اسفند را از بيم چشم زخم حسودان و بد چشمان به […]

- بار
تعبیر خواب دیدن اسباب سفر، معنی اسباب سفر در خواب

تعبیر خواب دیدن اسباب سفر، معنی اسباب سفر در خواب

لوک اويتنهاو مي گويد : ديدن : از دست دادن شغل شما را تهديد ميکند سفر کردن با بار بسيارزياد : غم و غصه و يا خرج بيهوده درکتاب سرزمين روياها آمده است : اسباب سفر درخانه : يك مسافرت در پيش است . اسباب سفر در خيابان : وسائل شخصي شما ربوده ميشود . نمي توانيد اسباب سفرتان را پيدا كنيد : ديگران سعي دارند شما را تحريك كنند . اسباب سفر اشخاص ديگر […]

- بار
تعبیر خواب دیدن اسباب بازی، معنی اسباب بازی در خواب

تعبیر خواب دیدن اسباب بازی، معنی اسباب بازی در خواب

تعبیر خواب اسباب بازی از دید منوچهر مطیعی تهرانی تعبیر خواب دیدن عروسک ، بی اعتقادی و سست اراده بودن است تعبیر خواب عروسک دادن به دیگری ، نیرنگ و فریب است تعبیر خواب دختر جوانی که عروسک ببیند ، عشق است تعبیر خواب زن جوانی که عروسک ببیند ، فرزند است تعبیر خواب اسب چوبی ، غرور است تعبیر خواب طناب بازی ، منصرف شدن از کاری بیهوده است تعبیر خواب اسباب بازی های […]

- بار
تعبیر خواب دیدن اسب، معنی اسب در خواب

تعبیر خواب دیدن اسب، معنی اسب در خواب

تعبیر خواب اسب از دید حضرت امام جعفر صادق ع دیدن اسب در خواب بر ۵ حالت تعبیر می شود عزت و احترام , مقام و مرتبت , فرمانروایی , بزرگی و عظمت , خیر و برکت اگر ببیند حیوانی سوار بر اسب اوست دلیل بر خیانت زنش به اوست حضرت دانيال گويد: اسب تازي را به خواب ديدن، دليل بزرگي و عز و جاه بود. اگر ديد بر اسب تازي نشسته بود و آن […]

- بار
تعبیر خواب دیدن اسارتگاه، معنی اسارتگاه در خواب

تعبیر خواب دیدن اسارتگاه، معنی اسارتگاه در خواب

تعبیر خواب اسارتگاه ۱ـ ديدن اسارتگاه در خواب ، علامت آن است كه به بدبختیدجار خواهيد شد . ۲ـ اگر خواب ببينيد فردیاز اسارتگاه آزاد میشويد ، علامت آن است كه سرانجام از شر بدبختی و نوميدی خود را آزاد خواهيد ساخت . آنلی بیتون می گوید: اگر خواب ببینید اسیر شده اید، نشانه آن است که احتمالاً درگیر خیانتی خواهید شد، که اگر نتوانید آن را حل و فصل کنید، بدبخت و نومید می شوید. اگر […]

- بار
تعبیر خواب دیدن اسارت، معنی اسارت در خواب

تعبیر خواب دیدن اسارت، معنی اسارت در خواب

 تفسیر و تعبیری که آنلی بیتون برای اسارت و اسیر شدن بیان کرده است بدین صورت است که به بدبختی و سرانجامی پر از نا امیدی دچار خواهید شد. تعبیر خواب اسیر شدن آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید اسیر شده‌اید، نشانه آن است که احتمالاً درگیر خیانتی خواهید شد، که اگر نتوانید آن را حل و فصل کنید، بدبخت و نومید می‌شوید. اگر در خواب ببینید کسی زندانی شده است، نشانه‌ی آن است که شغلی […]

- بار
تعبیر خواب دیدن اژدها، معنی اژدها در خواب

تعبیر خواب دیدن اژدها، معنی اژدها در خواب

لوک اویتنهاو می‌گوید: اژدها: موقعیت ناجور یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن اژدها دشمن بزرگ باشد آنلی بیتون می‌گوید: دیدن اژدها در خواب، نشانه آن است که بر نفس شما شهوات تسلط می‌یابد و ممکن است به دیگران اجازه دهید از تمایلات و هوا و هوس‌های شما سوء استفاده کنند، باید بر هوا و هوس و نفس خود تسلط پیدا کنید. محمدبن سيرين گويد: اژدها به خواب ديدن، دشمن بزرگ و قوي بود. اگر بيند اژدهائي داشت، دليل […]

- بار
تعبیر خواب دیدن ازدواج-تاهل، معنی ازدواج-تاهل در خواب

تعبیر خواب دیدن ازدواج-تاهل، معنی ازدواج-تاهل در خواب

محمدبن سيرين گويد: اگر بيند زن خواست، دليل كه شرف و بزرگي اش زايل شود، اگر زن مرده را به زني كرد و با وي جمع گرديد، دليل كه از ملك و مال آن زن او را چيزي حاصل شود. اگر بيند با آن زن جمع نشد، دليل كه چيزي اندك ازمال وي را حاصل شود. اگر زني بيند او را مرده به زني گرفت و در سراي زن با وي جمع شد، دليل كه […]

- بار
تعبیر خواب دیدن از دست دادن تعادل، معنی از دست دادن تعادل در خواب

تعبیر خواب دیدن از دست دادن تعادل، معنی از دست دادن تعادل در خواب

از دست دادن تعادل در خواب نشانه این است که در بیداری با بی دقتی کارهایتان را انجام می دهید و اگر ببینید دیگران تعادل خود را از دست می دهند، بی دقتی آنان به نفع شما خواهد بود. آنلی بیتون می گوید: ۱ـ اگر خواب ببینید ناگهان روی چیزی می خورید و تعادل خود را از دست می دهید ، نشانة آن است که با بی دقتی وظایف خود را انجام خواهید داد. ۲ـ […]

- بار
تعبیر خواب دیدن ارکستر، معنی ارکستر در خواب

تعبیر خواب دیدن ارکستر، معنی ارکستر در خواب

ليلا برايت مى‏گويد: اركستر را در خواب ديدن، علامت آن است كه در جشن بزرگى شركت مى‏كنيد. درکتاب سرزمين روياها آمده است : خواب يك اركستر : شانس نزد شما مي آيد. به يك اركستر گوش مي كنيد : يك موفقيت بزرگ در انتظار شماست يك اركستردر حال نواختن موسيقي : ناكامي و ناراحتي صداي يك اركستر را از دورمي شنويد: يكي از اعضا فاميل را از دست ميدهيد . به اتفاق خانواده به اركستر […]

- بار
تعبیر خواب دیدن اره، معنی اره در خواب

تعبیر خواب دیدن اره، معنی اره در خواب

نوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر کسی در خواب ببیند که اره در دست دارد ولی با آن چیزی را نمی‌برد و کاری انجام نمی‌دهد نشان آن است که فزون طلب و زیاده خواه است و احیاناً این زیاده خواهی صورت ناپسند یعنی طمع و آز دارد، اما اگر اره به دست داشت و در خواب دید که درختی را قطع می‌کند گویای آن است که از صاحب آن درخت یا چوب و تخته دور می‌شود و […]

- بار
تعبیر خواب دیدن ارگ، معنی ارگ در خواب

تعبیر خواب دیدن ارگ، معنی ارگ در خواب

  درکتاب سرزمين روياها آمده است : ارگ يك كليسا : دوستان سعي دارند به شما كمك كنند. شما ارگ مي فروشيد : تجربه هاي تلخي در انتظار شماست ارگ مي زنيد : از نزديكانتان كسي را از دست ميدهيد. صداي ارگ را مي شنويد : بستگان به خانه شما مي آيند شما در كلسيا ارگ مي نوازيد : اضطراب صداي بلند و نا خوشايند يك ارگ : نفاق در خانه شما نفوذ كرده است […]

- بار
تعبیر خواب دیدن ارقام، معنی ارقام در خواب

تعبیر خواب دیدن ارقام، معنی ارقام در خواب

عبیر دقیق‌ ارقام‌ و اعداد در خواب‌ کار بسیاردشواری‌ محسوب‌ می‌شود، چرا که‌ ممکن‌ است‌معانی‌ آنها بسیار شخصی‌ باشند. به‌ عنوان‌ مثال‌،اعداد در خواب‌ می‌توانند بازتاب‌ و انعکاس‌نگرانی‌های‌ مالی‌ (یا نگرانی‌ در هر زمینه‌ای‌) درزندگی‌ روزمره‌ تلقی‌ گردند. در نتیجه‌، لازم‌ است‌که‌ دریابید این‌ اعداد چه‌ ارتباطی‌ با شخص‌ شماپیدا می‌کنند. (مثلا اگر شخصی‌ خواب‌ عددبیست‌ و پنج‌ را ببیند، ممکن‌ است‌ پلاک‌ خانه‌اش‌دوازده‌ و پلاک‌ خانه‌ والدینش‌ سیزده‌ باشد.مجموع‌ این‌ دو عدد بیست‌ و […]

- بار
تعبیر خواب دیدن ارش، معنی ارش در خواب

تعبیر خواب دیدن ارش، معنی ارش در خواب

اَرش نوعی دیه است که در قانون از قبل تعیین نشده است. برطبق ماده ۳۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ هر جنایتی که بر عضو کسی وارد شود و شرعاً مقدار خاصی به عنوان دیه برای آن تعیین نشده باشد کسی که مرتکب جرم شده است باید ارش بپردازد. تعیین ارش معمولاً با کارشناسی پزشکی قانونی و رای دادگاه است. تعریف ارش، مقدار مالی است که به عنوان جبران خسارت مالی يا بدنی که در […]

- بار
تعبیر خواب دیدن ارزیر، معنی ارزیر در خواب

تعبیر خواب دیدن ارزیر، معنی ارزیر در خواب

ارزیز فرهنگ فارسی معین ( اَ ) (اِ.) فلزی است نرم و نقره ای رنگ و قابل تورق ، از آن برای سفید کردن ظروف مسی استفاده می کنند. یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن آهن ومس و روی و ارزیروغیران تعلق به منفعت دنیا دارد محمد بن سيرين گويد: اگر بيند كه ارزير بسيار به دست داشت، دليل كه بر قدر آن، وي را چيزي از متاع دنيا حاصل گردد. اگر بيند كاسه و […]

- بار
تعبیر خواب دیدن ارزن دانه، معنی ارزن دانه در خواب

تعبیر خواب دیدن ارزن دانه، معنی ارزن دانه در خواب

ارزن دانه خوراکی پرندگان است. ارزن خوردن و ارزن کاشتن در خواب، به دلیل اینکه پرندگان هم از این دانه استفاده می کنند، نشانه نیکوکار بودن بیننده خواب و رسیدن روزی فراوان است. یوسف نبی (ع) می گوید: دیدن ارزن در خواب نشانه این است که روزی ناگهانی و غیر منتظره برای بیننده خواب می رسد. محمد ابن سیرین می گوید: دیدن ارزن در خواب، رسیدن به مال دنیا است. دیدن ارزن روزی ناگهانی بوی […]

- بار
تعبیر خواب دیدن ارزانی، معنی ارزانی در خواب

تعبیر خواب دیدن ارزانی، معنی ارزانی در خواب

ارزانی لغت‌نامه دهخدا ارزانی . [ اَ ] (ص نسبی ) منسوب به ارزن که شهری است به دیاربکر. || منسوب به ارزن که موضعی است به فرسنگی از شیراز. (غیاث اللغات ). و ظاهراً محرف ارزنی است . ارزانی داشتن فرهنگ فارسی معین ( ~. تَ) (مص م .) بخشیدن ، تقدیم کردن . يوسف نبی عليه السلام گويد:ديدن ارزانی مصيبت بود، نشانة آن است كه در انتظار تغييراتی در زندگی خود هستيد ، […]

- بار
تعبیر خواب دیدن اردو، معنی اردو در خواب

تعبیر خواب دیدن اردو، معنی اردو در خواب

خواب یک اردوگاه: زندگی سالم و با نشاط شما در یک اردوگاه: دردسرهای بزرگ در آینده مانع آن می شوید که شما را به اردوگاه ببرند: مراقب سلامت خود باشید. ۱ـ اگر خواب ببينيد در هوايی آزاد مشغول خوشگذرانی در اردويی هستيد، نشانة آن است كه در انتظار تغييراتی در زندگی خود هستيد ، و آماده برای رفتن به سفری طولانی و ملال آور خواهيد شد. ۲ـ اگر درخواب اردوگاهی ببينيد ، نشانة آن است […]

- بار
تعبیر خواب دیدن ارث-میراث، معنی ارث-میراث در خواب

تعبیر خواب دیدن ارث-میراث، معنی ارث-میراث در خواب

آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید ارثی به شما رسیده است، نشانه آن است که به آرزوهای خود دست خواهید یافت. خواب دریافت ارث، نشانه وظایف به نحو مطلوب و اطمینان به سلامت جسم است. لیلا برایت می‌گوید: دلیل بر آن است که طلب عقب افتادهی شما وصول می‌شود. درکتاب سرزمین رویاها آمده است: به شما ارث می‌رسد: یک مرگ در فامیل در کارهایتان بسیار دقت کنید. از یک شخص ناشناس به شما ارث می‌رسد: منفعت […]

- بار
تعبیر خواب دیدن ارتقا، معنی ارتقا در خواب

تعبیر خواب دیدن ارتقا، معنی ارتقا در خواب

هانس کورت می گوید: اگر در خواب به مقام بالاترى ارتقاء پیدا کردید، نشانه ى دقت در کارها و پیشرفت در زندگى مى باشد. آنلی بیتون می گوید: ۱ـ اگر خواب ببينيد به مقامی والا ارتقاء می يابيد ،علامت آن است كه با مطالعه و دقت در كارها به پيشرفت و ثروت دست خواهيد يافت. ۲ـ اگر خواب ببينيد به سمت آسمان صعود میكنيد ، علامت آن است كه به ثروتی دست خواهيد يافت ، […]

- بار
تعبیر خواب دیدن اذیت و آزار، معنی اذیت و آزار در خواب

تعبیر خواب دیدن اذیت و آزار، معنی اذیت و آزار در خواب

۱ـ اگر خواب ببينيد مورد آزار كسی قرار گرفته ايد ، نشانة آن است كه دشمنان بر عليه شما به گفتگو نشسته اند. ۲ـ اگر در خواب تجربة آزار دهنده ای را تحمل كنيد ، نشانة آن است كه میخواهيد در روز بعد ، كارهايتان را با سرعت بسشتر به پيش ببريد. آنلی بیتون می‌گوید:  ۱ – اگر در خواب كسی را آزار دهید، نشانه آن است كه دست به كاری ناپسند خواهید زد. ۲ […]

- بار
تعبیر خواب دیدن اذان، معنی اذان در خواب

تعبیر خواب دیدن اذان، معنی اذان در خواب

گویند روزی مردی از ابن سیرین سوال نمود: در خواب دیدم که اذان می گویم، تعبیر آن چیست؟ ابن سیرین در جواب گفت: به زیارت خانه‌ی خدا می‌روی و فریضه‌ی حج به جای می‌آوری. بعد از مدتی شخصی دیگر دقیقاً همان سئوال را از ابن سیرین پرسید واو نیز در جواب به آن مرد گفت: تو دزدی خواهی کرد و دستت را به خاطر آن قطع خواهند کرد. آنانی که شاهد آن دوماجرا بودند از […]

- بار
تعبیر خواب دیدن ادرار کردن، معنی ادرار کردن در خواب

تعبیر خواب دیدن ادرار کردن، معنی ادرار کردن در خواب

ادرار، مال حرام بود. اگر بيند كه ادرار همي خورد، دليل كند كه مال حرام خورد. ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند كه اندر چاهي ادرار كرد، دليل كند كه از كسي مال حلال حاصل كند. اگر بيند كه ادرار همي كرد، دليل كند كه او را فرزندي آيد كه قران ظاهرخواند و عالم و دانا گردد. اگر بيند كه برخي از ادرار ريخت و برخي با خود داشت، دليل كند كه برخي از مال وي […]

- بار
تعبیر خواب دیدن احضار روح، معنی احضار روح در خواب

تعبیر خواب دیدن احضار روح، معنی احضار روح در خواب

اگر خواب ببينيد در مراسم احضار ارواح شركت كرده ايد ،نشانة آن است كه آشنايیو دوستیبا افراد بيگانه ، بر زندگی شما تأثير منفی خواهد گذاشت. آنلی بیتون گوید: اگر در خواب احساس کنید روح دیگری در تن شما حلول کرده است، علامت آن است که وجود بیگانه ای که وارد زندگی شما خواهد شد، آرامش و منفعت به دست خواهید آورد. اگر دختر نوازنده ای خواب ببیند روحش در تن زنی است که با […]

- بار
تعبیر خواب دیدن احتضار، معنی احتضار در خواب

تعبیر خواب دیدن احتضار، معنی احتضار در خواب

دیدن جان دادن و یا احتضار در خواب به گفته پیامبر اسلام (ص) بیانگر به خطر افتادن کارهاست و اگر در خواب دید که پس از مرگ روح او به آسمان‌ها رفت دلیل بر آن است که اجل او نزدیک و زود بمیرد. تعبیر خواب جان دادن محمدبن سیرین گوید: اگر بیند جان از تن وی بیرون شد، دلیل که فرزند یاعیالش بمیرد، یا مالش تلف شود یا خود هلاک شود. درخبر آمده است که: مردی […]

- بار
تعبیر خواب دیدن اجداد، معنی اجداد در خواب

تعبیر خواب دیدن اجداد، معنی اجداد در خواب

دیدن اجداد در خواب به معنای نیاز شدید شما به آرامش است . اجداد بخشی از وجود ما هستند که در گذشته زیسته اند حضور آنها در خواب اغلب زمانی رخ می دهد که گرفتاریهای ما زیاد است آنها به ما می فهمانند که ما تنها نیستیم و جمعی حامی و تکیه گاه ما هستند پس باید آرامش گذشته خود را بدست آوریم و از هر عمل عجولانه ایی خود داری کنیم . اگر اجداد […]

- بار
تعبیر خواب دیدن اجاق گاز، معنی اجاق گاز در خواب

تعبیر خواب دیدن اجاق گاز، معنی اجاق گاز در خواب

مهمترين‌ بخش‌ نمادين‌ اين‌ خواب ‌ میگويد ممكن‌ است‌ در رابطه‌ بابچه‌دار شدن‌ ترس‌ و وحشت‌ شديدي‌ را تجربه‌مي‌كنيد و يا سخت‌ در انتظار آن‌ هستيد. گفته‌مي‌شد كه‌ اجاق‌ يا فر گرم‌ به‌ منزله‌ باروري‌،مثمرثمر بودن‌ و يا مثبت‌ انديشي‌ است‌،در حالي‌كه‌ اجاق‌ سرد و خاموش‌ تعبيري‌ برعكس‌ دارد. تعبیر خواب اجاق گاز از دید لیلا برایت تعبیر خواب دیدن اجاق با آتش ، خوشبختی است تعبیر خواب دیدن اجاق بدون آتش ، تنهایی است […]

- بار
تعبیر خواب دیدن اتوبوس، معنی اتوبوس در خواب

تعبیر خواب دیدن اتوبوس، معنی اتوبوس در خواب

در قدیم گردونه همان ماشین امروزی بوده است و وسیله اصلی حمل و نقل است تعبیر خواب ماشین از دید حضرت امام جعفر صادق(ع) تعبیر خواب ماشین (وسیله حمل و نقل) هشت چیز استعزت و آبرو – فرمانروایی – منزلت – بزرگی -هیبت – سروری – رفعت – آسانی کارها تعبیر خواب ماشین از دید محمد بن سیرین تعبیر خواب سوار بر ماشین بودن ، بزرگی و شرف استتعبیر خواب ماشین از پادشاه هدیه گرفتن […]

- بار
تعبیر خواب دیدن اتوبوس، معنی اتوبوس در خواب

تعبیر خواب دیدن اتوبوس، معنی اتوبوس در خواب

اگر خواب ببينيد سوار بر اتوبوس از خيابانها میگذريد ، علامت آن است كه وعده هايیاحمقانه به خود خواهيد داد. با دوستان خود نيز اختلاف پيدا میكنيد آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید سوار بر اتوبوس از خیابان‌ها می‌گذرید، علامت آن است که وعده‌هایی احمقانه به خود خواهید داد. با دوستان خود نیز اختلاف پیدا می‌کنید. دیدن اتوبوس در خواب، نشانه آن است که فردی می‌خواهد دردسر برایتان فراهم کند.   تعبیر خواب ایستگاه اتوبوس اگر […]

- بار
تعبیر خواب دیدن اتو، معنی اتو در خواب

تعبیر خواب دیدن اتو، معنی اتو در خواب

تعبیر خواب اتو کردن از دید کتاب سرزمین رویاها تعبیر خواب لباسها را اتو می کنید ، رقیبانتان برای شما دردسر جور می کنند. تعبیر خواب لباسهای یک مرد را اتو می کنید ، یک عشق بزرگ و یک کانون خانوادگی آسوده است تعبیر خواب لباسهای زنانه را اتو می کنید ، مشاجره با شوهر است تعبیر خواب ملحفه اتو می کنید ، نباید در حال حاضر پایبند چیزی باشید تعبیر خواب ابریشم اتو می کنید […]

- بار
تعبیر خواب دیدن اتاق، معنی اتاق در خواب

تعبیر خواب دیدن اتاق، معنی اتاق در خواب

تعبیر خواب اتاق از دید منوچهر مطیعی تهرانی تعبیر خواب اتاق بزرگ و باشکوه ، توانگری است تعبیر خواب اتاق کوچک و فقیرانه ، تنگی دنیا است تعبیر خواب اتاق روشن ، آینده روشن است تعبیر خواب اتاق با درهای فراوان ، روزی است تعبیر خواب اتاق از دید لیلا برایت تعبیر خواب در اتاق خواب بودن ، یاس و ناامیدی است تعبیر خواب اتاق از دید لوک اویتنهاو تعبیر خواب اتاق ، نیات بد است […]

- بار
تعبیر خواب دیدن ابلیس، معنی ابلیس در خواب

تعبیر خواب دیدن ابلیس، معنی ابلیس در خواب

۱ـ ديدن ابليس در خواب ، نشانة روبرو شدن با حوادثي دهشتناك است. براي حفظ ظاهري آبرومندانه از استراتژي خاصي استفاده مي كنيد. ۲ـ اگر در خواب شيطان را بكشيد ، نشانة آن است كه براي يافتن جايگاهي مناسب تر در زندگي ، دوستان بي قيد و بند خود را ترك مي گوييد. ۳ـ اگر ابليس در غالب اديبي به خواب شما بيايد ، نشانة آن است كه بايد از دوستان چاپلوس و رياكار دوري […]

- بار
تعبیر خواب دیدن ابزار جراحی، معنی ابزار  جراحی در خواب

تعبیر خواب دیدن ابزار جراحی، معنی ابزار جراحی در خواب

خواب ابزار جراحی ديدن وسايل و ابزار در خواب ، نشانة آن است كه از مسئوليتی و بی اعتنايی دوستی نسبت به خود رنج خواهيد برد. ۱ـ ديدن هر ابزاریدر خواب ، نشانة كشيدن رنج و سختی برای انجام كاری است.   ۲ـ ديدن ابزار شكسته و مستعمل در خواب ، علامت آن است كه مرگ يا بيماری سخت يكی از دوستان يا نزديكان شما را تهديد می كند.

- بار
تعبیر خواب دیدن لقمه، معنی لقمه در خواب

تعبیر خواب دیدن لقمه، معنی لقمه در خواب

آیا می دانید دیدن لقمه در خواب به چه معنا می باشد؟ در باب دیدن لقمه بسته به احوالات آن متفاوت می باشد. اگر در خواب دیدید که لقمه ترش بود یا اینکه شیرین باشد چطور معنایی می تواند داشته باشد؟ در صورتی که لقمه شیرین بود و یا اگر گرم باشد، برایش چه تعبیری در نظر روایت شده است؟ تعبیر گران دیدن لقمه در خواب را بصورت زیر شرح داده اند: حضرت امام جعفر […]