دانلود کتاب تعبیر خواب دعا علائم عتیقه کتاب گنج كشف كردن طلسم باستان شناسی

بایگانی‌ها تعبیر خواب - صفحه 3 از 10 - گنج - کانال تلگرام- دعا - تعبیر خواب - دفینه یابی زیرخاکی عتیقه علائم دعای علوم غریبه

دانلود مجموعه 200 کتاب علوم غریبه و طلسمات نایاب نسخه خطی با قیمت ارزان40 هزار تومان

دانلود مجموعه 200 کتاب علوم غریبه و طلسمات نایاب نسخه خطی با قیمت ارزان

بزرگترین مجموعه کتابهای آموزش علوم غریبه و متافیزیک و دعانویسی و شکستن طلسمات در ایران
- بار
تعبیر خواب دیدن لفاخ ، معنی لفاخ در خواب

تعبیر خواب دیدن لفاخ ، معنی لفاخ در خواب

آیا می دانید دیدن لفاخ در خواب به چه معنا می باشد؟ اگر در خواب لفاخ را دیدید باید خوشحال باشید زیرا معنایی بسیار خوش دارد. تعبیرگران در این باب معانی  بسیار مختصر داده اند. معبران می گویند اگر در خواب لفاخ را دیدید ، به این معنی می باشد که شما دارای مال فراوانی خواهید شد. از امام جعفر صادق علیه السلام نقل شده است: دیدن لفاخ در خواب شش صورت دارد:  سخن خوش. […]

- بار
تعبیر خواب دیدن لعل، معنی لعل در خواب

تعبیر خواب دیدن لعل، معنی لعل در خواب

آیا می دانید دیدن لعل در خواب به چه معنا می باشد؟ لعل در خواب دیدن به معنی زن است و مالی فراوان. تعبیر گران در مورد دیدن لعل گفته اند که دیدنش در خواب بسیار خوش است. دیدن لعل در خواب معنای بسیار نیکویی دارد. دیدن لعل در خواب را نشان از گرفتن خبرهای خوش میدانند. در این که شما لعل را می خرید و یا آن را می فروشید، نیز تعابیری متفاوت نقل شده […]

- بار
تعبیر خواب دیدن لشگر، معنی لشگر در خواب

تعبیر خواب دیدن لشگر، معنی لشگر در خواب

آیا می دانید دیدن لشگر در خواب به چه معنا می باشد؟ آیا در خواب لشگر را دیده اید و معنای آن را نمی دانید؟ باید در این جا به شما بگوییم که دیدن لشگر در خواب معنای خوبی ندارد. تعبیر گران در وصف لشگر می گویند که دیدنش چیزی جزمحنت و غم نیست. اما عده ای نظر دیگری دارند و دیدن لشگر در خواب را  نیروی زیاد برای انجام کارها می دانند. حضرت امام […]

- بار
تعبیر خواب دیدن لرزیدن،معنی لرزیدن در خواب

تعبیر خواب دیدن لرزیدن،معنی لرزیدن در خواب

آیا می دانید دیدن لرزیدن در خواب به چه معنا می باشد؟ دیدن لرزیدن در خواب را بیشتر معبران دلیل بر زحمت و دردسر می کنند. تعبیرگران در باب دیدن لرزیدن نظرات بسیاری داده اند. آنها دیدن لرزیدن در خواب را نشانه ی سختی کشیدن می دانند. بطور کلی باید گفت که دیدن لرزیدن در خواب تعبیر خوبی ندارد. این را بیشتر معبران تایید می کنند. حضرت دانیال میگوید: دیدن لرزیدن اندام ها به خواب […]

- بار
تعبیر خواب دیدن ابزار، معنی ابزار در خواب

تعبیر خواب دیدن ابزار، معنی ابزار در خواب

 ۱ـ ديدن هر ابزاریدر خواب ، نشانة كشيدن رنج و سختی برای انجام كاری است.   ۲ـ ديدن ابزار شكسته و مستعمل در خواب ، علامت آن است كه مرگ يا بيماری سخت يكی از دوستان يا نزديكان شما را تهديد می كند. خواب تعداد زيادي ابراز كار : ثروت به شما ابراز كار اهدا ميكنند : بعضي ها به خاطر شما كارهاي بسياري انجام خواهند داد. ابزار كار ميخريد : تغييرات مهم ابزار كار […]

- بار
تعبیر خواب دیدن ابریشم، معنی ابریشم در خواب

تعبیر خواب دیدن ابریشم، معنی ابریشم در خواب

دیدن ابریشم در خواب خوب است معبران نوشته اند دیدن ابریشم پخته بهتر است تا دیدن ابریشم خام. لباس ابریشمی همان طور که در زنان به زیبایی و شکوه ظاهری ایشان می افزاید در خواب نیز خوب است. اگر یک مرد ببیند که لباس ابریشمی پوشیده کراهت دارد و گویای این است که بی حرمت می شود و به دیده تحقیر و تمسخر بر او می نگرند. داشتن توده ابریشم انبوهی مال است و کلا داشتن […]

- بار
تعبیر خواب دیدن ابروها، معنی ابروها در خواب

تعبیر خواب دیدن ابروها، معنی ابروها در خواب

اگردر خواب ببیند که ابروهایش بی نقص و خیلی خوب است ، زينت و آراستگي دينش به کمال باشد و دینداري در حق او تمام است. اگر ببيند ابروهايش ريخته است ،یعنی اینکه که در دينش خلي وارد آمده است و اعتقاداتش دچار سستی شده است. ابرو در چهره انسان مکمل حسن و جمال است و در زنان نوعی زینت و وسیله ای برای افزودن زیبایی. چنان چه کسی در خواب ببیند که ابروهای سالم […]

- بار
تعبیر خواب دیدن لحاف، معنی لحاف در خواب

تعبیر خواب دیدن لحاف، معنی لحاف در خواب

آیا می دانید دیدن لحاف در خواب چه معنایی دارد؟ دیدن لحاف در خواب معانی بسیار دارد و تعبیرگران در این باب سخنانی فراوان داده اند. دیدن لحاف در خواب  به معنی زن می باشد و معبران این نظر را تایید می کنند. دیدن لحاف در خواب معانی نیکویی دارد و معنی آرامش و امنیت را به شما خواهد داد. تعبیر خواب لحاف به روایت امام جعفر صادق دیدن لحاف درخواب سه صورت دارد: زن […]

- بار
تعبیر خواب دیدن لبنیاتی، معنی لبنیاتی در خواب

تعبیر خواب دیدن لبنیاتی، معنی لبنیاتی در خواب

آیا می دانید دیدن لبنیاتی در خواب چه معنایی دارد؟ دیدن لبنیات در خواب بسیار خوب و شیرین می باشد. همانطور که می دانید لبنیات بسیار مقوی و  خوشمزه هستند. دیدن لبنیات در خواب در دنیای خواب  معنایی بسیار خوب دارد. لبنیات را سعادت و خوشبختی در زندگی تعبیر کرده اند. دیدن آن پر از اتفاقات خوب در زندگی است.و نشان از یک ازدواج موفق را دارد. تعبیرها در باب دیدن لبنیات بسیار مختصر است. تعبیر […]

- بار
تعبیر خواب دیدن  لباس عزاداری،معنی لباس عزاداری در خواب

تعبیر خواب دیدن لباس عزاداری،معنی لباس عزاداری در خواب

آیا می دانید دیدن لباس سوگواری در خواب چه معنایی دارد؟ دوستان من اگر در خواب لباس عزاداری را دیده اید  و بسیار نگران شده اید، باید بگوییم که این حق را به شما می دهیم. دیدن لباس عزاداری در خواب معنای خوبی ندارد و برای شما اتفاق ها و حوادث بد را رقم می زند. امیدواریم که این خواب هیچ وقت به سراغ شما نیاید، زیرا سرنوشت شما را بسیار بد رقم خواهد زد. […]

- بار
تعبیر خواب دیدن لباس عروسی،معنی لباس عروسی در خواب

تعبیر خواب دیدن لباس عروسی،معنی لباس عروسی در خواب

آیا می دانید لباس عروسی در خواب دیدن چه معنی دارد؟ اگر در خواب ببینید که لباس عروس را برتن دارید به معنای عزا و ناراحتی می باشد. معبران دیدن عروسی را چیزی جز ناراحتی ، حادثه ناگوار ، غم و اندوه نمی دانند. دیدن عروسی بر عکس شادی و شوقی که در دنیای واقعی دارد، در دنیای خواب معنای ناراحتی و بدی دارد. همه ی معبران این نظر را تایید می کنند.  منوچهر مطیعی […]

- بار
تعبیر خواب دیدن لباس، معنی لباس در خواب

تعبیر خواب دیدن لباس، معنی لباس در خواب

آیا می دانید دیدن لباس در خواب به چه معنا است؟ دیدن لباس در خواب معناهایی فراوان دارد.در دیدن لباس معبران نظراتی دگرگون داده اند. اگر لباس زمستانی باشد،یا لباس تابستانی باشد.اگر لباسی مربوط به پادشاهان باشد و یا از فقرا. اگر در خواب ببیند لباسی بر تن دارید و یا اگر لباسی نپوشیده اید. اگر لباسی که بر تن دارید مردانه و یا زنانه می باشد همه کمیت آن و معانیشان در شرح زیر […]

- بار
تعبیر خواب دیدن لب، معنی لب در خواب

تعبیر خواب دیدن لب، معنی لب در خواب

آیا می دانید معنی لب در خواب چه می باشد؟ در دیدن لب ها در خواب دو قسمت وجود دارد.معبران دیدن لب بالا را بهتر از لب پایین دانسته اند. معبران تعبیر هایی گوناگون و متعدد در این باره داده اند.آن ها دیدن لب را نشانه فرزند می دانند. در این که فرزند از چه نوع باشد پسر یا دختر معبران نظرات زیر را شرح داده اند. حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن لب […]

- بار
تعبیر خواب دیدن لاک پشت، معنی لاک پشت در خواب

تعبیر خواب دیدن لاک پشت، معنی لاک پشت در خواب

  آیا می دانید دیدن لاک پشت در خواب به چه معناست؟ تعبیر گران در دیدن لاک پشت به خواب معناهایی بسیار دارد، لاک پشت انواع مختلفی دارد. تعبیرگران در دیدن لاک پشت به خواب تعابیری فراوان داده اند،عده ای آن را به معنای خوشحالی مخفی معنا کرده اند. معبران غربی در این باب لاک پشت را علامت واقعه ای می دانند که باعث بهتر شدن و رشد یافتن کار شما می شود.     […]

- بار
تعبیر خواب دیدن لانه، معنی لانه در خواب

تعبیر خواب دیدن لانه، معنی لانه در خواب

آیا می دانید لانه در خواب دیدن چه معنایی دارد؟ معنای لانه در خواب دیدن بسیار خوب می باشد. عده ای دیدن آن را نشان از کاری پر سود می دانند. تعبیر گران دیدن لانه در خواب را معانی بسیار  دانسته اند  برخی آن را نشان از عشق و سعادت، و برخی آن را نشان از اندوه معنا  کرده اند. تعبیر گری می گوید: دیدن لانه نشان از عاشق شدن می باشد. اگر در خواب […]

- بار
تعبیر خواب دیدن لامپ، معنی لامپ در خواب

تعبیر خواب دیدن لامپ، معنی لامپ در خواب

آیا می دانید دیدن لامپ در خواب چه معنایی دارد؟ دیدن لامپ در خواب معنای بسیاری دارد.معبران تعابیر های گوناگونی را برای آن در نظر گرفته اند. لامپ در خواب دیدن احوالات فراوان دارد.اما بیشتر لامپ را معنایی نیکو یاد کرده اند. اگر لامپ روشن بود یا اگر لامپ خاموش باشد،معانی دیگر دارد.عده ای آن را نشان از سرمایه می دانند. تعبیر گری در این باب گفته است: دیدن لامپ در خواب تعابیر خوب و […]

- بار
تعبیر خواب دیدن ابرو، معنی ابرو در خواب

تعبیر خواب دیدن ابرو، معنی ابرو در خواب

اگردر خواب ببیند که ابروهایش بی نقص و خیلی خوب است ، زينت و آراستگي دينش به کمال باشد و دینداري در حق او تمام است. اگر ببيند ابروهايش ريخته است ،یعنی اینکه که در دينش خلي وارد آمده است و اعتقاداتش دچار سستی شده است. ابرو در چهره انسان مکمل حسن و جمال است و در زنان نوعی زینت و وسیله ای برای افزودن زیبایی. چنان چه کسی در خواب ببیند که ابروهای سالم […]

- بار
تعبیر خواب دیدن ابراهیم، معنی ابراهیم در خواب

تعبیر خواب دیدن ابراهیم، معنی ابراهیم در خواب

محمدبن سيرين گويد: اگر بيند سوره ابراهيم میخواند، دليل كه مادام به خير و طاعت مشغول شود. امام صادق (ع) می فرماید: اگر کسی حضرت ابراهیم را به خواب ببیند، نزد خدای تعالی عزیز و گرامی خواهد بود. ابراهيم كرمانی گويد: دنيای او نيكو باشد. سوره ابراهیم در مکه نازل شده و مکی است. این سوره ۵۲ آیه دارد و پس از سورهٔ نوح در مکّه نازل شده است، البته آیه‌های ۲۸ و ۲۹ آن […]

- بار
تعبیر خواب دیدن ابر، معنی ابر در خواب

تعبیر خواب دیدن ابر، معنی ابر در خواب

معبران اسلامي ابر را به علما و دانشمندان تعبير کرده اند و بدست آوردن ابر در خواب تجسمي است از آرزوي آميزش و آشنايي و نشستن و برخاستن با اهل علم يا يکي از آن طبقه مردم که ذکرشان رفت. يا تحصيل آن چه فاقد آن هستيم و زمان رسيدن به آن نيز سپري شده است. اگر بيننده خواب ببيند که تکه اي از ابر را گرفت و خورد يا در سينه و لباس خويش پنهان […]

- بار
تعبیر خواب دیدن آینه، معنی آینه در خواب

تعبیر خواب دیدن آینه، معنی آینه در خواب

لوک اويتنهاو مي گويد : آئينه : خبرهاي ناخوشايند ، اتفاقات شوم شکستن آینه : با اميدهاي خود خداحافظي کنيد محمد بن سيرين گويد: آيينه در خواب جاه و ولايت بود. اگر بيند كه آيينه به كسي داد، دليل كند ه مال و متاع خويش پيش كسي نهد. اگر بيند كه در آيينه سيمين نگاه مي كرد، دليل كه ازحرمت و جاه خويش كراهت بيند، زيرا كه معبران آيينه سيمين رامكروه بينند و دانند. تعبیر خواب […]

- بار
تعبیر خواب دیدن آیت الکرسی، معنی آیت الکرسی در خواب

تعبیر خواب دیدن آیت الکرسی، معنی آیت الکرسی در خواب

آیةالکرسی، نام یک یا چند آیه از قرآن است که به عقیده مسلمانان خواندن آن بسیار ثواب داشته و شخص را از بلایا دور می‌کند. شیعیان در نماز وحشت آن را می‌خوانند. طبق اکثریت روایات و احادیث و منابع، آیه ۲۵۵ از سوره بقره قرآن است. هرچند در بعضی روایات آمده است که علاوه بر آیه ۲۵۵، بهتر است آیات ۲۵۶ و ۲۵۷ سوره بقره هم خوانده شود. همچنین طبق نظر بیشتر مراجع شیعه، در […]

- بار
تعبیر خواب دیدن آکواریوم، معنی آکواریوم در خواب

تعبیر خواب دیدن آکواریوم، معنی آکواریوم در خواب

آنتلی بینتوم می گوید: تعبیر خواب دیدن آکواریوم ، ناراحتی و دردسر است تعبیر خواب دیدن ماهی در آکواریوم ، شانسی بزرگ است تعبیر خواب شنا کردن در آکواریوم ، خطر است دیدن‌ آكواریوم‌ در خواب‌ ممكن‌ است‌ نشان‌ دهنده‌ احساسات‌، ضمیر ناخودآگاه‌، تمایلات‌ غریزی و درعین‌ حال‌ خود زندگی‌ باشد. قبل‌ از تعبیر این‌ چنین‌خوابی‌ لازم‌ است‌ كه‌ دیگر جزییات‌ خواب‌ و كیفیت‌كلی‌ آن‌ را در نظر گرفت‌. آكواریوم‌ نشان‌ دهنده‌ یك‌سهم‌ از زندگیتان‌ […]

- بار
تعبیر خواب دیدن آویختن، معنی آویختن در خواب

تعبیر خواب دیدن آویختن، معنی آویختن در خواب

آويختن اينجا به معني آويخته شدن آمده نه با ميل و رغبت و اراده، چنگ زدن به جائي آويزان شدن… منظور اينجا از آويختن به دار آويخته شدن است که چون در خواب نامه هاي سنتي تحت اين عنوان ذکر شده محمد بن سيرين گويد: اگر كسي بيند كه پادشاه فرمود تا او را بياويزد، دليل كه از پادشاه حشمت و جاه و بزرگي يابد، ليكن دليل كه دينش خلل افتد. اگر بيند كه هنگام […]

- بار
تعبیر خواب دیدن آواز، معنی آواز در خواب

تعبیر خواب دیدن آواز، معنی آواز در خواب

آواز خواندن در خواب بسته به غمگین یا شاد بودن آواز تعبیری متفاوت دارد همچنین خواندن آواز به همراه دیگران در کیفیت خواب و تفسیر آن تفاوت‌هایی را به‌وجود می‌آورد. آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید سیاه پوستی هنگام حمل کیسه‌های شکر آواز می‌خواند، نشانة آن است که از موقعیتی ظاهراً کم اهمیت، منفعت زیادی به دست خواهید آورد. منوچهر مطیعی تهرانی گوید: در اینجا منظور از آواز صدا و بانگ انسان است به هنگام سخن گفتن. […]

- بار
تعبیر و معنی  دیدن آوار در خواب

تعبیر و معنی دیدن آوار در خواب

تعبیر خواب آوارديدن آوار خوب نيست نه براي زن و نه براي مرد . اگر کسي در خواب شاهد فرو ريختن آوار باشد خواب او از حادثه اي غير مترقبه خبر مي دهد و اگر ببيند آوار از جايي که مي شناسد پايين آمد در محيط خانواده برخوردي نامطلوب خواهد داشت که به او لطمه وارد مي آيد و اگر جايي که آوار آمده نا آشنا باشد حادثه قطعي است ليکن سهم بيننده خواب از […]

- بار
تعبیر خواب دیدن لاله عباسی،معنی لاله عباسی در خواب

تعبیر خواب دیدن لاله عباسی،معنی لاله عباسی در خواب

آیا در خواب لاله عباسی را دیدید و تعبیر  آن را نمی دانید؟ گل لاله عباسی گلی بسیار زیبا است و همانطور که می دانید گل عباسی  به معنای غم می باشد و به گل تاریکی معروف است. اگر چه گلی زیبا و قشنگ می باشد اما در دنیای واقعی هم نشان از اندوه دارد، و در دنیای خواب نیز چنین است. گل لاله عباسی در خواب معنایی جز غم و اندوه ندارد، دیدنش در […]

- بار
تعبیر خواب دیدن لاله، معنی لاله در خواب

تعبیر خواب دیدن لاله، معنی لاله در خواب

آیا می دانید دیدن لاله در خواب چه معنایی دارد؟ در دیدن گل ها و احوالات آن ها تعبیر هایی متفاوت نقل شده است. هر گلی بسته به نوع و حالتش معنی دگرگون دارد. تعبیر گران در دیدن گل لاله معناهایی متعدد می دهند.آن ها گل لاله را در خواب نشان از فرزند می دانند، و معانی نیکویی بابت آن روایت کرده اند. اما اگر گلی را از شاخه جدا کردید اگر این گل لاله […]

- بار
تعبیر خواب دیدن لاغری، معنی لاغری در خواب

تعبیر خواب دیدن لاغری، معنی لاغری در خواب

آیا می دانید لاغری در خواب چه معنایی دارد؟ لاغر شدن در خواب از نظر معبران بسیار دگرگون و متعدد می باشد. تعبیر گران نظراتی متفاوت در این باب داده اند.عده ای آن را دلیل بر کم شدن مال می دانند. عده ای دیگر آن را نشان از ثروت مند شدن معنا می کنند. دیدن لاغری در خواب اگر همراه با بیماری باشد نشانه ی غم و اندوه خواهد داشت. اگر مردی در خواب دید […]

- بار
تعبیر خواب دیدن لاشخور، معنی لاشخور در خواب

تعبیر خواب دیدن لاشخور، معنی لاشخور در خواب

آیا می دانید دیدن لاشخور در خواب به چه معنا است؟ دیدن لاشخور در خواب به معنای استرس داشتن و پریشانی می باشد. از نظر تعبیر گران دیدن لاشخور و لاشخوران معانی نیکویی ندارد خطری در زندکی تان رخ خواهد داد که بسیار ناراحت کننده می باشد. اگر لاشخور در خواب مرده باشد.به این معنی می باشد که شما شانسی در زندگی نخواهد داشت. در صورتی که لاشخور را کشتید یعنی بر مشکلات پیروز می […]

- بار
تعبیر خواب دیدن لاستیک، معنی لاستیک در خواب

تعبیر خواب دیدن لاستیک، معنی لاستیک در خواب

لاستیک در خواب به چه معنایی می باشد؟ آیا شما هم در خواب لاستیک را دیدید و معنای آن را نمی دانید. باید بدانید دیدن لاستیک در خواب که در اینجا غیر از تایر ماشین را مد نظر داریم، معنای بسیار خوبی دارد. شما در زندگی با ناملایمات در زندگی می جنگید و با آنها با آرامش برخورد می کنید. شما در مشکلات بسیار انعطاف خواهید داشت و  آنها را با سعه صبر حل خواهید […]

- بار
تعبیر خواب دیدن لادن، معنی لادن در خواب

تعبیر خواب دیدن لادن، معنی لادن در خواب

آیا در خواب لادن را دیده اید و معنای آن را نمی دانید؟ دیدن لادن در خواب معنایی بسیار خوش دارد.همه تعبیر گران این معانی را تعبیر می کنند. آنها این اعتقاد را دارند که  که دیدن لادن یعنی شما فردی مشهور و معروف خواهید شد. بر همه ی مردم نامی می باشید.همه ی دنیا شما را خواهند شناخت. بر شما احترام می گذارند و شما را دوست خواهند داشت امید است که همواره در […]

- بار
تعبیر خواب دیدن لاجورد، معنی لاجورد در خواب

تعبیر خواب دیدن لاجورد، معنی لاجورد در خواب

آیا می دانید دیدن لاجورد چه معنایی در خواب دارد؟ لاجوردی در خواب به معنای خوشبختی  وسعادت در زندگی می باشد. عده ای از معبران می گویند دیدن لباسی که رنگ لاجوردی دارد یعنی شما تغییراتی خوب و خوشایند را تجربه خواهید کرد. اگر همه چیز یا یک چیز را در خواب به رنگ لاجوردی دیدید یعنی به مقامی بزرگ خواهید رسید. تعبیر گری شرقی در این باره می گوید: رنگ لاجوردی رنگ آبی کبود است […]

- بار
تعبیر خواب دیدن لاتاری، معنی لاتاری در خواب

تعبیر خواب دیدن لاتاری، معنی لاتاری در خواب

آیا می دانید دیدن لاتاری در خواب چه معنایی دارد؟ لاتاری را به یک شانس می گویند که در برنامه ای برای دریافت گرین کارت آمریکا همه بدنبالش هستند. دیدن لاتاری در خواب معنای خوبی نخواهد داشت. تعبیرگران این مورد را تایید کرده اند. اویتنهاو می گوید : لاتاری : وسوسه های تسکین دهنده رابدنبال دارد. آن ها لاتاری در خواب دیدن را نشانه وسوسه و خواهش های نفسانی و شیطانی می دانند. وسوسه هایی […]

- بار
تعبیر خواب دیدن لابراتور۲، معنی لابراتور۲ در خواب

تعبیر خواب دیدن لابراتور۲، معنی لابراتور۲ در خواب

آیا می دانید لابراتور ۲ در خواب دیدن به چه معنا می باشد؟ اگر در خواب لابراتور را بینید باید به شما بگوییم که شما امتحانی سخت در پیش خواهید داشت. دیدن لابراتور در خواب یعنی دشواری ها و سختی هایی برایتان رخ می دهد که شما را وارد مرحله ای از زندگی خواهد کرد. شما اگر قادر باشید مشکلات را کنار بگذارید و با آنها مبارزه کنید، در این امتحان پیروز خواهید داشت. تعبیر […]

- بار
تعبیر خواب دیدن لابراتور، معنی لابراتور در خواب

تعبیر خواب دیدن لابراتور، معنی لابراتور در خواب

آیا می دانید لابراتور در خواب دیدن به چه معنا می باشد؟ اگر در خواب لابراتور را بینید باید به شما بگوییم که شما امتحانی سخت در پیش خواهید داشت. دیدن لابراتور در خواب یعنی دشواری ها و سختی هایی برایتان رخ می دهد که شما را وارد مرحله ای از زندگی خواهد کرد. شما اگر قادر باشید مشکلات را کنار بگذارید و با آنها مبارزه کنید، در این امتحان پیروز خواهید داشت. تعبیر گری […]

- بار
تعبیر خواب دیدن آهک، معنی آهک در خواب

تعبیر خواب دیدن آهک، معنی آهک در خواب

امام صادق می فرمایند اگر کسی خواب آهک ببیند سه حالت دارد: ۱- خبر بدی به او می رسد. ۲- سختی های ناخوش و زشتی به او می رسد. ۳- کارهای دشواری به او می رسد. دانیال نبی می فرمایند: اگر كسي بيند كه با آهك، موي از تن بسترد، دليل كه اگر مال دارد، به قدر آن موي كه بسترده بود، او را مال حاصل گردد و اگر غمگين بود از غم فرج يابد […]

- بار
تعبیر خواب دیدن آهو، معنی آهو در خواب

تعبیر خواب دیدن آهو، معنی آهو در خواب

ابراهیم کرمانی می گوید اگر در خواب ببیند که آهویی را می گیرد یعنی اینکه یک کنیز خوب بدست می آورد. اگر ببیند كه گلوی آهو را می برد، دلیل كه دوشیزگی دختری را به برگیرد. اگر بیند که آهو را از قفا گلو ببرید، دلیل كه با كنیزكی به خلاف شریعت مجامعت كند. اگر در خواب ببیند که پوست آهو را می کند یعنی با زنی ناشناس زنا می کند. اگر بیند كه پوست […]

- بار
تعبیر خواب دیدن آهنگر، معنی آهنگر در خواب

تعبیر خواب دیدن آهنگر، معنی آهنگر در خواب

آنلی بیتون می گوید اگر کسی خواب آهنگر ببیند یعنی مسئولیت های بسیار بزرگ و سنگینی را پذیرا خواهد شد. تعبیر خواب آهنگر از دید کتاب سرزمین رویاها تعبیر خواب کوره آهنگری ، عشق شما نا پایدار است . تعبیر خواب یک آهنگر در حال کار ، ناکامی و مشکلات عشقی است تعبیر خواب جرقه های یک کوره آهنگری ، مشاجره های سخت عشقی است تعبیر خواب شما آهنگر هستید ، به پول احتیاج پیدا می […]

- بار
تعبیر خواب دیدن آهنگ، معنی آهنگ در خواب

تعبیر خواب دیدن آهنگ، معنی آهنگ در خواب

اگر شما در خواب ببینیدبا ارگ آهنگ دلپذیری را می‌نوازید، یعنی اینکه از آسایش دنیوی بهرمند می‌گردید و امتیازات اجتماعی زیادی به دست می‌آورید. منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینیم که کسی جاز می زند و خودش به آهنگ آن می‌رقصد و پای می‌کوبد و می رقصد یا شما با آن همراهی می‌کنید و پای می‌کوبید عملی خلاف و گناهی بزرگ مرتکب می‌شوید و انجام می‌دهید که غم و غصه و رنج و اندوه می‌آورد و […]

- بار
تعبیر خواب دیدن آهن  ربا، معنی آهن ربا در خواب

تعبیر خواب دیدن آهن ربا، معنی آهن ربا در خواب

آهنرُبا اشیایی هستند که میدان مغناطیسی تولید می کنند. آهنربا جهت جداسازی ضایعات آهنی در صنایع مختلف کاربرد دارد و در انواع مختلف دستی،الکتریکی، دائم و … وجود دارد. ۱ـ دیدن آهن ربا در خواب، نشانه آن است كه با چیدن مقدماتی منطقی برای پیشرفت خود در زندگی، راهی باز خواهید كرد. ۲ـ اگر دختری در خواب احساس كند آهن ربایی او را به سمت خود جذب می كند، نشانه آن است كه در خانواده […]

- بار
تعبیر خواب دیدن آهن، معنی آهن در خواب

تعبیر خواب دیدن آهن، معنی آهن در خواب

یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن آهن ومس و روی و ارزیروغیران تعلق به منفعت دنیا دارد دیدن آهن قوت ظفر بود. خير و منفعت و بعضي از معبران گفته اند: آهنگر به تاويل، پادشاه بزرگ بود و دادگر. محمد بن سيرين گويد: ديدن آهنگر به خواب، چون بازگردد و اگر بيند كه اهن يا مس همي گداخت، دليل كند كه اين كس مردمان غيبت كند و زشتي گويد. محمد بن سيرين گويد: آهن معمول […]

- بار
تعبیر خواب دیدن آه، معنی آه در خواب

تعبیر خواب دیدن آه، معنی آه در خواب

تعبیر خواب آه و ناله: شادی تعبیر خواب گریه و زاری: فرد مورد علاقه تان را از دست خواهید داد. تعبیر دیدن آه و ناله بچه ها: پول افراد فامیل آه و ناله می کنند: باید خرجهایتان را کمتر کنید. اگر خواب ببينيد براي واقعة غم انگيزي آه مي كشيد ، نشانة آن است كه با اندوهي غير منتظره روبرو خواهيد شد ، اما اميد به رهايي را از دست نخواهيد داد.

- بار
تعبیر خواب دیدن آناناس، معنی آناناس در خواب

تعبیر خواب دیدن آناناس، معنی آناناس در خواب

اگر ديديد در حال خريدن آناناس مى‏باشيد، بدانيد كه روزهاى شاد و خوشحال‏كننده‏اى در انتظار شما است. اگر آناناس بخوريد، دليل بر اين بود كه در حال دعوت شدن به يك مهمانى بزرگ می باشید. تعبیر خواب آناناس از دید آنلی بیتون: تعبیر خواب دیدن آناناس ، سعادت است تعبیر خواب چیدن آناناس ، پیروزی است تعبیر خواب خراشیدن دست بر اثر پوست کندن آناناس ، موفقیت و راحتی است.  لوک اویتنهاو می گوید : ۱- […]

- بار
تعبیر خواب دیدن آماس، معنی آماس در خواب

تعبیر خواب دیدن آماس، معنی آماس در خواب

آماس . (اِ) آماه . وَرَم . تورّم .باد. نَفخ . برآمدگی . پف کردگی ورم برآمدگی تورم نفخ پف کردگی که به آماس نام نهند درخواب ، مال بود. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی بدنت بر اثر خوردن زهر ورم کرده است، یـعـنـی مال حرام به دست می‌آوری. چشم: جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی هر دو چشم تو طوری ورم کرده است که نمی‌توانی آن‌ها باز کنی، یـعـنـی با مرد مخالفی ارتباط و مصاحبت […]

- بار
تعبیر خواب دیدن آلومینیوم، معنی آلومینیم در خواب

تعبیر خواب دیدن آلومینیوم، معنی آلومینیم در خواب

آلومینیمعنصری شیمیای در گروه بورون با عدد اتمی ۱۳ و نماد Al است. این عنصر یک فلز نرم، سفید و چکش‌پذیر با چگالی پایین است که سومین عنصر فراوان و فراوان‌ترین فلز در پوسته کره زمین است. آلومینیوم خالص به دلیل واکنش‌پذیری بسیار بالای خود بسیار به ندرت به طور طبیعی یافت می‌شود به صورت ناخالص در سنگ‌های معدنی مختلفی وجود دارد. بیشتر آلومینیوم دنیا از سنگ بوکسیت به دست می‌آید. ۱- ديدن آلومينيم در […]

- بار
تعبیر خواب دیدن آلو سرخ، معنی آلو سرخ در خواب

تعبیر خواب دیدن آلو سرخ، معنی آلو سرخ در خواب

منوچهر مطيعي تهراني گويد : آلو ديدن در خواب اگر سرخ و سياه باشد مال و ثروت و پول است تعداد آن به مقدار پولي که به دست مي آوريد مربوط مي شود چه اگر ببينيد که مثلا يک وانت پر از آلو داريد پولي هنگفت به دست مي آوريد اما آلوي زرد در خواب خوب نيست چون نشاني از بيماري و رنجوري استخوردن آلو اگر در فصل آن باشد و به دهان خوش طعم […]

- بار
تعبیر خواب دیدن آلو، معنی آلو در خواب

تعبیر خواب دیدن آلو، معنی آلو در خواب

يوسف نبي عليه السلام گويد:ديدن آلو وميوه هائي ديگر تعلق به خوشدلي دارد. آنلي بيتون مى‏گويد: ۱ـ ديدن آلوهاي نارس و كال در خواب ، نشانة عدم آسودگي خود و نزديكان است. ۲ـ ديدن آلوهاي رسيده در خواب ، علامت به دست آوردن موقعيتهايي شادي بخش است كه مدتي كوتاه از آن بهره خواهيد برد. ۳ـ خوردن آلو در خواب ، نشانة آن است كه با ديگران تفريحات زودگذري را تجربه خواهيد كرد. ۴ـ چيدن […]

- بار
تعبیر خواب دیدن آلبوم عکس، معنی آلبوم عکس در خواب

تعبیر خواب دیدن آلبوم عکس، معنی آلبوم عکس در خواب

اگر عکس خود یا کسی دیگر را در خواب ببینید که زیبا و سلامت هستید، نشانه داشتن زندگی خوب و سلامتی و آرامش است. اگر خود یا دیگری را در خواب به صورت بچه و خیلی جوانتر از آنکه هستید، مشاهده کنید، نشانه انجام کاری در آینده است که با خامی و با رفتاری بچگانه انجام پذیرفته می شود و حرمت شما پیش دیگران پایین می آید. اگر عکس خود یا دیگری را در خواب […]

- بار
تعبیر خواب دیدن آلات موسیقی، معنی آلات موسیقی در خواب

تعبیر خواب دیدن آلات موسیقی، معنی آلات موسیقی در خواب

به طور کلی از تعبیرهای مختلفی که در مورد سازها و آلت‌های موسیقی وجود دارد می‌توان اینطور فهمیدکه: ۱– اگر فقط “یک” ساز و آلت موسیقی را نواخته باشی، تعبیرش این است که حرف باطل و دروغ خواهی گفت . ۲– اگر فقط “یک” ساز و آلت موسیقی را شنیده باشی، تعبیرش این است که حرف دروغ و باطل می‌شنوی. ۳– اگر “چندین” ساز و آلت موسیقی را نواخته یا شنیده باشی، تعبیرش این است که دچار مصیبت […]

- بار
تعبیر خواب دیدن آل عمران، معنی آل عمران در خواب

تعبیر خواب دیدن آل عمران، معنی آل عمران در خواب

سوره آل عِمْران از سوره‌های بزرگ قرآن کریم که در مدینه نازل شد. این سوره به سبب ذکر نام عِمران و خاندان او، آل عمران نام دارد. آل عمران بعد از سوره بقره و قبل از سوره نساءقرار دارد. این سوره از سوره‌های طوال است و در حدود ۱/۵ جزء از قرآن مجید را دربر دارد. آیهٔ مشهور مباهله که به عقیده مفسران شیعه و برخی از اهل سنت، یکی از فضائلاصحاب کساء، به ویژه […]