دانلود کتاب تعبیر خواب دعا علائم عتیقه کتاب گنج كشف كردن طلسم باستان شناسی

بایگانی‌ها تعبیر خواب - صفحه 3 از 15 - گنج - کانال تلگرام- دعا - تعبیر خواب - دفینه یابی زیرخاکی عتیقه علائم دعای علوم غریبه

توضیحات

دانلود مجموعه 200 کتاب علوم غریبه و طلسمات نایاب نسخه خطی با قیمت ارزان40 هزار تومان

دانلود مجموعه 200 کتاب علوم غریبه و طلسمات نایاب نسخه خطی با قیمت ارزان

بزرگترین مجموعه کتابهای آموزش علوم غریبه و متافیزیک و دعانویسی و شکستن طلسمات در ایران
- بار
تعبیر خواب دیدن گوشی معاینه، معنی گوشی معاینه در خواب

تعبیر خواب دیدن گوشی معاینه، معنی گوشی معاینه در خواب

معنی گوشی معاینه در خواب چه می باشد؟ گوشی معاینه وسیله ای پزشکی می باشد که شاید بصورت محدود در خواب هایتان بیاید. اما اگر ناگهان خواب گوشی معاینه را دیدید باید بگوییم که مواظب برنامه های زندگی خود باشید. اگر در زندگی برای خودتان نقشه ای را کشیدید و یا امید و آرزوهایی دارید در صدد تلاش برای برآوردن آنها باشید، در غیر این صورت آن ها را از دست می دهید. دیدن گوشی […]

- بار
تعبیر خواب دیدن گوشواره، معنی گوشواره در خواب

تعبیر خواب دیدن گوشواره، معنی گوشواره در خواب

معنای گوشواره در خواب چیست؟ گوشواره شیء زینتی می باشد.که خانم ها علاقه خاصی به گوشواره دارند،مخصوصا اگر از جنس طلا باشد.اما داشتن گوشواره برای مردان خوب نمی باشد.در دین ما مردان گوشواره در گوش نمی اندازند.در اسلام خلاف قانون است. گوشواره در خواب دیدن بستگی به جنس آن هم دارد اگر جنس آن از طلا باشد چه بهتر که دیدنش در خواب چیزی جز برکت و فزونی مال نمی باشد.اگر خانم بارداری خواب گوشواره […]

- بار
تعبیر خواب دیدن گوشت، معنی گوشت در خواب

تعبیر خواب دیدن گوشت، معنی گوشت در خواب

معنای گوشت در خواب دیدن چه می باشد؟ در به خواب دیدن گوشت معاناهای بسیاری بیان شده است.گوشت ها دو نوع دارند» حلال و حرام.در هر دو ،معانی ها نیز متفاوت می باشد.همانطور که از اسم آن مشخص است دیدن گوشت حرام در خواب سبب غم و بلا است و دیدن گوشت حلال نشان از خوبی دارد. اگر گوشت را در خواب معامله کردید نشانه ی خوبی نمی باشد.اما اگر گوشت را خوردید معنای رزق […]

- بار
تعبیر خواب دیدن گوش، معنی گوش در خواب

تعبیر خواب دیدن گوش، معنی گوش در خواب

معنای گوش در خواب دیدن چه می باشد؟ در خواب دیدن گوش معانای بسیاری ذکر شده است . معبران و تعبیرگران در این باره نظرات متفاوتی را روایت کرده اند. در به خواب دیدن گوش احوالات بسیاری بیان شده است که با هم دگرگون می باشند و در مطالب زیر می توانید این تعابیر را مطالعه کنید. معبری در این باره به صورت زیر گفته است: دیدن گوش هفت صورت دارد:زن.دختر.دوست.رفیق.پسر.غلام.ترس و بیم. اگر بیند […]

- بار
تعبیر خواب دیدن گوسفند، معنی گوسفند در خواب

تعبیر خواب دیدن گوسفند، معنی گوسفند در خواب

معنای گوسفند در خواب چه می باشد؟ درخواب دیدن گوسفند و حیواناتی از این قبیل بسیار نیکو می باشد. اگر در خواب ببینید گوسفندی دارید نشان از روزی و برکت فراوان دارد. معبران در این باره تعبیر های فراوانی داشته اند که در مطالب زیر گنجانده ایم. اگر گوسفندی در خواب ببینید نگران نباشید.گوسفند در خواب دیدن نشان از بزرگی و مقام دارد. گوسفند ها نژاد های متفاوتی دارند.گوسفند بخشی از دین و اعتقادات ما […]

- بار
تعبیر خواب دیدن بارانداز ، معنی بارانداز در خواب

تعبیر خواب دیدن بارانداز ، معنی بارانداز در خواب

بارانداز محوطه اي است از بندر که آنجا بارها را از کشتي به خشکي مي آورند و از همان نقطه بار کاميون ها يا قطار و راه آهن مي کنند و به نقاط ديگر مي فرستند. در واقع بارانداز همان بندر است و ديدن بارانداز در خواب دو حالت دارد که بايد بيننده خواب دقت نموده و مشخص کند. يک وقت پياده شده ايد و يک وقت است که سوار مي شويد و مي خواهيد […]

- بار
تعبیر خواب دیدن باران ، معنی باران در خواب

تعبیر خواب دیدن باران ، معنی باران در خواب

اچ میلر می‌گوید: دیدن باران در خواب، نشان دهنده‌ی آن است که زندگی شما وضع بهتری پیدا خواهد کرد. اگر در خواب ببینید هنگام بارش باران، خورشید در آسمان حضور دارد، به این معنا است که سرانجام ناراحتی و گرفتاری به پایان می‌رسد. حضرت دانيال گويد: باران درخواب رحمت و بركت بود از خداي تعالي بر بندگان چون عام بود و به همه جا برسد. و خواب ديدن باران به وقت خويش نيكوتر است به […]

- بار
تعبیر خواب دیدن بار کشیدن، معنی بار کشیدن در خواب

تعبیر خواب دیدن بار کشیدن، معنی بار کشیدن در خواب

آنلی بیتون می‌گوید: اگر در خواب خود را مشغول حمل بار دیدید، به این معنا است که دست به کارهای خیرخواهانه خواهید زد. اگر در خواب دیگران را مشغول حمل بار دیدید، به این معنا است که تجربیاتی به دست می‌آورید که برایتان بسیار مفید و مطلوب خواهد بود. تعبیر خواب کشیدن بار سبک محمد بن سیرین گوید: اگر بیند که بر پشت بار سبک داشت، دلیل که به قدر و جنس آن بار وی […]

- بار
تعبیر خواب دیدن بار ، معنی بار در خواب

تعبیر خواب دیدن بار ، معنی بار در خواب

آنلی بیتون می‌گوید: اگر در خواب خود را مشغول حمل بار دیدید، به این معنا است که دست به کارهای خیرخواهانه خواهید زد. اگر در خواب دیگران را مشغول حمل بار دیدید، به این معنا است که تجربیاتی به دست می‌آورید که برایتان بسیار مفید و مطلوب خواهد بود. تعبیر خواب کشیدن بار سبک محمد بن سیرین گوید: اگر بیند که بر پشت بار سبک داشت، دلیل که به قدر و جنس آن بار وی […]

- بار
تعبیر خواب دیدن باديه ، معنی باديه در خواب

تعبیر خواب دیدن باديه ، معنی باديه در خواب

باديه دو معني دارد. ۱- صحرا ۲- ظرفی که در آشپرخانه مورد استفاده قرار می گیرد و در آن مایعات می ریزند. در مورد نخست به همين قسمت کلمه بيابان مراجعه کنيد اما در مورد دوم يعني باديه فلزي مطبخ، کهن باديه و پياله و اين نوع ظروف را که در قسمت طباخي خانه مورد مصرف دارد به خادم و کنيزک نسبت داده اند. بخصوص در مورد باديه و پياله نوشته اند کنيزک.امروز کنيزک نداريم […]

- بار
تعبیر خواب دیدن بادکنک، معنی بادکنک در خواب

تعبیر خواب دیدن بادکنک، معنی بادکنک در خواب

تعبیر خواب بادکنک از دید منوچهر مطیعی تهرانی تعبیر خواب بادکنک بزرگ ، کار بزرگی که نمی توانید انجام دهید تعبیر خواب بادکنک کوچک و ترکیدن آن ، از دست دادن حسی عاطفی است تعبیر خواب بادکنک از دید آنلی بیتون تعبیر خواب دیدن بادکنک ، مشکلات است تعبیر خواب بچه ها بادکنک ها را باد می کنند ، برآورده نشدن انتظاری که برای رسیدن به آسودگی دارید است اگر بادکنک بزرگ و به واقع […]

- بار
تعبیر خواب دیدن باد وزیدن ، معنی باد وزیدن در خواب

تعبیر خواب دیدن باد وزیدن ، معنی باد وزیدن در خواب

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني باد انواع و جهات مختلف دارد که هر يک داراي تعبيري خاص است. مجلسي رحمت اله عليه مي گويد اگر ديديد بر باد نشسته ايد عزيز و کامياب مي شويد. محمد بن سيرين معتقد است که اگر در خواب ديديد باد شما را از جائي ديگر مي برد سفري در پيش خواهيد داشت که طول آن، از نظر بعد مسافت و زمان بستگي به مقدار جابه جائي به […]

- بار
تعبیر خواب دیدن بادنجان ، معنی بادنجان در خواب

تعبیر خواب دیدن بادنجان ، معنی بادنجان در خواب

محمدبن سيرين گويد: بادنجان خوردن در خواب اگر به وقت بود و اگر بيوقت و اگر پخته بود و اگر خام، دليل غم و اندوه بود بقدر آن كه خورده بود، دليل تر و خشك آن يكسان بود. ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند كه بادنجان بسيار داشت، ليكن جمله را ببخشيد يا بفروخت يا از منزل خود بيرون انداخت و از آن بخورد، دليل است كه از غم و اندوه رسته شود. منوچهر مطیعی تهرانی […]

- بار
تعبیر خواب دیدن بادروک (ریحان کوهی) ، معنی بادروک (ریحان کوهی) در خواب

تعبیر خواب دیدن بادروک (ریحان کوهی) ، معنی بادروک (ریحان کوهی) در خواب

بادروک در واقع نام دیگر بادروج یا ریحان کوهی می باشد که به آن تره خراسانی هم گفته می شود. امام باقر(ع) می فرمایند: بادروک(ریحان کوهی) ازآن ما شفای دردها و ریشه آن نیز از بهشت است. محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه بادروك همي خورد، دليل كه حاجت او روا شود و مراد بيابد. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: خوردن بادروك درخواب سه وجه بود. اول: حاجت روائي، دوم: كام يافتن، سوم: ديدار غائب.

- بار
تعبیر خواب دیدن گوساله، معنی گوساله در خواب

تعبیر خواب دیدن گوساله، معنی گوساله در خواب

دیدن گوساله در خواب چه تعبیری دارد؟ گوساله حیوانی بی آزار است که بیش تر مورد آزار قرار می گیرد تا بخواهد آزار هم بدهد. گوساله به گاوی نر با ماده گفته می شود که کمتر از هشت ماه داشته باشد.انسان ها از گوساله ها استفاده های بسیاری می کنند.از آنها هم برای خوراک و هم از پوست شان برای پوشاک بهره می برند. اگر در خواب گوساله را دیدید باید گفت که معنای بسیار […]

- بار
تعبیر خواب دیدن گوژپشت، معنی گوژپشت در خواب

تعبیر خواب دیدن گوژپشت، معنی گوژپشت در خواب

معنای گوژپشت در خواب دیدن چه می باشد؟ فردوسی بزرگ در وصف گوژپشت چنین شعری سروده است: همی بود تا خویشتن را بکشت زهی چرخ گردنده ی گوژپشت . گوژپشت در فرهنگ فارسی دهخدا به  کسی گفته می شود که حالتی خمیده دارد. اگر در خواب گوژپشت را ببیند باید گفت که ممکن است شکست را برای شما آورد. شما ممکن است خیال کنید به درستی پیش رفته اید و کارهایتان بسیار عالی جلو می رود.پیروزی […]

- بار
تعبیر خواب دیدن گوزن، معنی گوزن در خواب

تعبیر خواب دیدن گوزن، معنی گوزن در خواب

دیدن گوزن در خواب چه تعبیری دارد؟ اگر گوزن را در خواب ببیند باید در این باره گفت که معبران دیدن  گوزن در خواب را خوب می دانند. تعبیر های گفته شده از طرف تعبیرگران این را تایید می کند. اگر شخصی در خواب ببیند که گوزنی به سمت او می آید یعنی خبری خوش به او می رسد. معبران در این باره به صورت زیر تعبیر کرده اند: گوزن در خواب دیدن به معنی این […]

- بار
تعبیر خواب دیدن گوریل، معنی گوریل در خواب

تعبیر خواب دیدن گوریل، معنی گوریل در خواب

معنای گوریل در خواب چه می باشد؟ گوریل ها از اولین حیوانات بزرگ شمرده می شوند.گوریل ها در آفریقا زندگی می کنند. دانشمندان آن ها را گونه ای از خانواده ی انسان ها و شامپانزه ها می دانند.معبران برای معنای گوریل در خواب تعبیر آن چنانی نداده اند. تعبیرگران دلیل دیدن گوریل در خواب را نشانه ی ترس از اتفاقی ناخوشایند روایت کرده اند. معبران در این باره گفته اند علت این که خواب گوریل را […]

- بار
تعبیر خواب دیدن بادريسه(مهره دوک)، معنی بادريسه(مهره دوک) در خواب

تعبیر خواب دیدن بادريسه(مهره دوک)، معنی بادريسه(مهره دوک) در خواب

بادریسه . [ س َ / س ِ ] (اِ) چوبی یا چرمی باشد که در گلوی دوک نصب کنند. (برهان ). آن مهره بود که زنان بر دوک زنندبوقت رشتن ، بتازی آنرا فَلَکه خوانند. لبیبی گفت : گر کونت از نخست چنان بادریسه بود آن بادریسه خوش خوش چون دوک ریشه شد. ابراهيم كرماني گويد: اگر زني بيند كه بادريسه ببافت يا كسي بدو داد، دليل است كه او را خادمه يا كنيزكي […]

- بار
تعبیر خواب دیدن بادريسه، معنی بادريسه در خواب

تعبیر خواب دیدن بادريسه، معنی بادريسه در خواب

بادریسه . [ س َ / س ِ ] (اِ) چوبی یا چرمی باشد که در گلوی دوک نصب کنند. (برهان ). آن مهره بود که زنان بر دوک زنندبوقت رشتن ، بتازی آنرا فَلَکه خوانند. لبیبی گفت : گر کونت از نخست چنان بادریسه بود آن بادریسه خوش خوش چون دوک ریشه شد. ابراهيم كرماني گويد: اگر زني بيند كه بادريسه ببافت يا كسي بدو داد، دليل است كه او را خادمه يا كنيزكي […]

- بار
تعبیر خواب دیدن گورکن، معنی گورکن در خواب

تعبیر خواب دیدن گورکن، معنی گورکن در خواب

معنای گورکن در خواب چه می باشد؟ گور کن از خانواده راسویان می باشد.گور کن ها بسیار مظلوم هستند و حیوانات خجالتی می باشند. گور کن ها در حفر کردن چاه و یا محل زندگی خود بسیار حرفه ای هستند. همانطور که متوجه شدید گورکن را می توان جانوری سخت کوش دانست. دیدن گورکن در خواب نشان از کشیدن زحمت برای رسیدن به آرزوها و اهداف زندگی تان می باشد. اگر در خواب گورکن را […]

- بار
تعبیر خواب دیدن بادروك ، معنی بادروك در خواب

تعبیر خواب دیدن بادروك ، معنی بادروك در خواب

بادروک در واقع نام دیگر بادروج یا ریحان کوهی می باشد که به آن تره خراسانی هم گفته می شود. امام باقر(ع) می فرمایند: بادروک(ریحان کوهی) ازآن ما شفای دردها و ریشه آن نیز از بهشت است. محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه بادروك همي خورد، دليل كه حاجت او روا شود و مراد بيابد. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: خوردن بادروك درخواب سه وجه بود. اول: حاجت روائي، دوم: كام يافتن، سوم: ديدار غائب.

- بار
تعبیر خواب دیدن گورستان، معنی گورستان در خواب

تعبیر خواب دیدن گورستان، معنی گورستان در خواب

معنای قبرستان(گورستان) در خواب چیست؟ دیدن قبرستان (گورستان) در خواب معانی متفاوت نسبت به احوالات خواب دارد.قبرستان(گورستان) ها با هم متفاوت می باشند و بیشتر آنها سیاه و تاریک و ترسناک می باشند.اما دیدن آن در خواب چندان معنای بدی ندارد. در چند کلمه می توان معنای قبرستان(گورستان) در خواب را عمر دراز،سلامتی،ازدواج،اتفاقات خوب در زندگی تان می باشد. معبران در این باره نظراتی دگرگون داده اند. حضرت امام جعفر صادق در به خواب دیدن […]

- بار
تعبیر خواب دیدن گورخر،معنی گورخر در خواب

تعبیر خواب دیدن گورخر،معنی گورخر در خواب

معنای گورخر در خواب به چه صورت می باشد؟ اگر در خواب خود گورخر دیدید یعنی شما به ثروتی خواهید رسید. در وهله اول دیدن گورخر به معنای مال می باشد. در دیدن گور خر معبران تعبیر های بسیاری را داده اند و بسته به حالات این تعابیر نیز متفاوت می باشد. معبری غربی در این باره به صورت زیر تعبیری کرده است: در خواب دیدن گورخر به معنی معامله و ارتباط برقرار کردن با دیگران […]

- بار
تعبیر خواب دیدن گور خر،معنی گور خر در خواب

تعبیر خواب دیدن گور خر،معنی گور خر در خواب

معنای گور خر در خواب به چه صورت می باشد؟ اگر در خواب خود گور خر دیدید یعنی شما به ثروتی خواهید رسید. در وهله اول دیدن گور خر به معنای مال می باشد. در دیدن گور خر معبران تعبیر های بسیاری را داده اند و بسته به حالات این تعابیر نیز متفاوت می باشد. در مطالب زیر نمونه تعبیر هایی در مورد گور خر را می توانید ببیند. ديدن گورخر به خواب، مردي جاهل […]

- بار
تعبیر خواب دیدن گور – قبر،معنی گور – قبر در خواب

تعبیر خواب دیدن گور – قبر،معنی گور – قبر در خواب

معنای گور و یا قبر در خواب چگونه می باشد؟ گور در خواب دیدن اصلا معنای خوبی ندارد و شما را به مصیبت ها و گرفتاری ها دچار می کند. اگر خواب گور یا قبر را دیدید حواس خود را بسیار جمع کنید و تصمیم های درست و با مشورت بگیرید. یکی از نزدیکان خود را از دست بدهید.ازدواجی ناموفق داشته باشید.حواس خود را بسیار جمع کنید.مراقب باشید. معبران در این باره بصورت زیر تعبیر […]

- بار
تعبیر خواب دیدن گور،معنی گور در خواب

تعبیر خواب دیدن گور،معنی گور در خواب

معنی گور در خواب چیست؟ دوستان عزیز آیا تابحال شده است گور را در خواب ببینید؟ دیدن گور در خواب تعبیر مناسبی ندارد و معبران در این باره تعبیر هایی نیکو نداده اند. دیدن گور در خواب یعنی اتفاقی ناخوشایند برایتان رخ خواهد داد.ممکن است شما زندانی شوید. یکی از نزدیکان خود را از دست بدهید.ازدواجی ناموفق داشته باشید.حواس خود را بسیار جمع کنید.مراقب باشید. معبران در این باره بصورت زیر تعبیر هایی را روایت […]

- بار
تعبیر خواب دیدن بادبزن ، معنی بادبزن در خواب

تعبیر خواب دیدن بادبزن ، معنی بادبزن در خواب

آنلی بیتون می‌گوید: ۱ـ دیدن بادبزن در خواب ، علامت آن است كه در آیندة نزدیك خبرهایی خوب و حیرت انگیز به دست شما خواهد رسید . ۲ـ اكر دختری خواب ببیند با باد بزن خود را باد می زند ، نشانة آن است كه با افراد جدیدی آشنا خواهد شد . اگر خواب ببیند بادبزن كهنه ای را گم می كند ، نشانةآن است كه نامزد او خواستار زنی دیگر خواهد شد . کتاب […]

- بار
تعبیر خواب دیدن بادام ، معنی بادام در خواب

تعبیر خواب دیدن بادام ، معنی بادام در خواب

بادام ميوه اي بسيار مغذي و مقوي است که در دو نوع به بازار عرضه مي شود و مردم از آن استفاده مي کنند… يکي در نيمه بهار است که به صورت تازه به بازار مي آيد و همراه چغاله و گوجه سبز مي فروشند ديگري بادام خشک که در همه فصول سال يافت مي شود که خود آن هم دو نوع است. پوست کنده و با پوست(منظور پوست سخت و چوبي روي بادام است […]

- بار
تعبیر خواب دیدن باد ورزیدن ، معنی  باد ورزیدن در خواب

تعبیر خواب دیدن باد ورزیدن ، معنی باد ورزیدن در خواب

محمد بن سيرين گويد: اگر كسي بيند كه باد سخت همي جست، دليل كه مردم آن ديار را بيم و ترس بود. اگر بيند كه باد چنان سخت بود كه درختان راهمي كند و خرابي كرد، دليل است كه اهل آن ديار رابلا ومصيبت از علت طاعون و سرخجه و مانند اين رسد. ابراهيم كرماني گويد: باد سموم در خواب ، دليل بر بيماريهاي سرد كند و باد معتدل سرد ديدن در خواب ، دليل […]

- بار
تعبیر خواب دیدن باد رها كردن ، معنی باد رها كردن در خواب

تعبیر خواب دیدن باد رها كردن ، معنی باد رها كردن در خواب

اگر ببینی عمداً باد رها کرده‌ای و مردم خندیدند و تو هم خجالت کشیده‌ای، یـعـنـی از کاری که بیهوده می‌باشد و واقعاً کار نیست معاش و مایحتاج زندگانی تو فراهم می‌شود. امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی عمداً باد رها می‌کنی، یـعـنـی اعتقادات مذهبی تو بد و نادرست می‌باشد. محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند كه در ميان مجمع مردمان باد رها كرد، چنانكه مردمان آواز آن را بشنيدند، دليل كه سخني زشت گويد كه […]

- بار
تعبیر خواب دیدن باد ، معنی باد در خواب

تعبیر خواب دیدن باد ، معنی باد در خواب

محمد بن سیرین گوید: اگر کسی بیند که باد سخت همی جست، دلیل که مردم آن دیار را بیم و ترس بود. اگر بیند که باد چنان سخت بود که درختان راهمی کند و خرابی کرد، دلیل است که اهل آن دیار رابلا ومصیبت از علت طاعون و سرخجه و مانند این رسد. ابراهیم کرمانی گوید: باد سموم در خواب ، دلیل بر بیماریهای سرد کند و باد معتدل سرد دیدن در خواب ، دلیل […]

- بار
تعبیر خواب دیدن باتلاق، معنی باتلاق در خواب

تعبیر خواب دیدن باتلاق، معنی باتلاق در خواب

تعبیر خواب گیر افتادن در باتلاق بیانگر ضرر و زیان برای فرد بیننده خواب است.   لیلا برایت می‌گوید: مشاهده‌ی باتلاق در خواب، بیانگر آن است که باید در نقشه‌هایی که برای رسیدن به اهدافتان کشیده‌اید، دقت بیشتری نمایید تا دچار شکست نشوید. اگر در خواب ببینید که در باتلاقی افتاده‌اید، به این معنا است که احتمالاً دچار ضرر زیادی می‌شوید. دیدن آبگیر وباتلاق نشانه آن است که برای کسی از اطرافیانتان اتفاق بدی رخ […]

- بار
تعبیر خواب دیدن ایوان، معنی ایوان در خواب

تعبیر خواب دیدن ایوان، معنی ایوان در خواب

تعبیر خواب ایوان از دید منوچهر مطیعی تهرانی تعبیر خواب از اتاقی تاریک به یک تراس روشن رفتن ، فرار از ناراحتی و دلتنگی است تعبیر خواب تراس سست و لرزان ، از چاله به چاه می افتید تعبیر خواب ایوان با ستون های بلند و استوار ، مقام و قدرت است تعبیر خواب ایوان از دید لیلا برایت تعبیر خواب نشستن در تراس ، موفقیت است تعبیر خواب دیدن تراس ، برنامه ریزی برای […]

- بار
تعبیر خواب دیدن قطار، معنی قطار در خواب

تعبیر خواب دیدن قطار، معنی قطار در خواب

منوچهر مطیعی تهرانی می‌گوید: چنان چه دیدید خودتان سوار قطار هستید و از پنجره آن به بیرون نگاه می‌کنید و مناظری را می‌بینید که از پیش چشم شما می‌گذرند تحولی بنیادی در زندگی شما پدید می‌آید. وضع شما از آچه هست بهتر نخواهد شد اما تحولی بی تردید اتفاق می‌افتد. وفتی سوار قطار می‌شویم البته خودمان می دانیم که به کجا می‌خواهیم برویم ولی اگر قطار مسیر خود را تغییر دهد از شهر و دیار […]

- بار
تعبیر خواب دیدن ایراز، معنی ایراز در خواب

تعبیر خواب دیدن ایراز، معنی ایراز در خواب

ديدن شلوار به خواب بر سه وجه بود. اول: زن. دوم: كنيزك. سوم: خادم. محمد بن سیرین گوید: ایزار در خواب زن بود.اگر دید كه ایزار در میان بست، دلیل بود كه زن خواهد یا كنیزكی خرد. اگر بیند كه ایزار وی ضایع شد، دلیل كه از زن جدا شود. اگر بیند كه ایزارش بدرید، دلیل نقصان و عیب زن بود اگر دید كه ایزار وی به آتش سوخت، دلیل آفت و بیماری زن بود. […]

- بار
تعبیر خواب دیدن ایراز – شلوار، معنی ایراز – شلوار در خواب

تعبیر خواب دیدن ایراز – شلوار، معنی ایراز – شلوار در خواب

ديدن شلوار به خواب بر سه وجه بود. اول: زن. دوم: كنيزك. سوم: خادم. محمد بن سیرین گوید: ایزار در خواب زن بود.اگر دید كه ایزار در میان بست، دلیل بود كه زن خواهد یا كنیزكی خرد. اگر بیند كه ایزار وی ضایع شد، دلیل كه از زن جدا شود. اگر بیند كه ایزارش بدرید، دلیل نقصان و عیب زن بود اگر دید كه ایزار وی به آتش سوخت، دلیل آفت و بیماری زن بود. […]

- بار
تعبیر خواب دیدن انگور ، معنی انگور در خواب

تعبیر خواب دیدن انگور ، معنی انگور در خواب

خوردن انگور سبز و قرمز در فصل، نشانه مال و شادکامی است و در غیر فصل نشانه زیان و خسران. انگور بی دانه خوردن و داشتن یا چیدن آن در فصل از درخت، مالی است که به سهولت و آسان بدست می آید و اگر کسی برای شخص بزرگ و ثروتمندی دید آب انگور می گیرد، از او خواسته ای دارد که برآورده خواهد شد. اگر دستگاهی که با آن آب انگور می گرفت شکست، […]

- بار
تعبیر خواب دیدن انگشتونه ، معنی انگشتونه در خواب

تعبیر خواب دیدن انگشتونه ، معنی انگشتونه در خواب

انگشتوانه یا انگشتونه جسمی فلزی است که برای دوخت و دوز بر سر انگشت می کنند تا انتهای سوزن به گوشت انگشت دوزنده فرو نرودو در واقع نوعی وسیله دفاعی است برای حفظ انگشت. داشتن انگشتونه برای مرد خوب نیست و برای زن نیکو است و گویای امنیتی است که در محیط خانواده و محدوده زندگی خویش خواهد یافت. اگر مردی انگشتونه ای ببیند یا بیابد و به انگشت خویش بکند به کمک کسی نیازمند […]

- بار
تعبیر خواب دیدن انگشتری ، معنی انگشتری در خواب

تعبیر خواب دیدن انگشتری ، معنی انگشتری در خواب

تعبیر خواب انگشتر از دید محمد بن سیرین تعبیر خواب از بین رفتن انگشتر ، آفت در کسب و کارش است تعبیر خواب دزدیده شدن انگشتر آفت و رکود در کسب و کار است تعبیر خواب شکستن انگشتر و ماندن نگین این است که مقامش از دست می رود ولی آبرویش می ماند تعبیر خواب بخشیدن انگشتر این است که از دارایی اش بخشش می کند تعبیر خواب فروختن انگشتر به پول این است که […]

- بار
تعبیر خواب دیدن انگشتر ، معنی انگشتر در خواب

تعبیر خواب دیدن انگشتر ، معنی انگشتر در خواب

محمد بن سیرین می گوید : تعبیر خواب انگشتر اگر کسی ببیند که انگشتر او ضایع شود یا دزد برد ، دلیل بود که در کارهای او آفت و دشواری پدید آید . اگر ببیند انگشتر او بشکست و نگین او بماند ، دلیل که بزرگی و جاه او برود و آبرو و هیبتش بر جای بماند . اگر ببیند انگشتر خود را به کسی بخشید ، تعبیر خواب انگشتردلیل که از آن چه دارد […]

- بار
تعبیر خواب دیدن انگشتان ، معنی انگشتان در خواب

تعبیر خواب دیدن انگشتان ، معنی انگشتان در خواب

حضرت صادق عليه‌السلام فرمايد: ديدن انگشتان در خواب بر شش وجه بود. فرزند برادر و برادرزادگان خادمان ياران قوت پنج نماز تعبیر خواب انگشتان دست راست محمد بن سيرين گويد: پنج انگشت دست راست در تأويل، پنج نماز بود و پنج انگشتان دست چپ فرزندان بردار بود و بعضى از معبران گفته‌اند: انگشت مهين، دليل نماز بامداد و انگشت سبحه در نماز، دليل بر نماز پيشين كند و انگشت ميان، دليل بر نماز ديگر و […]

- بار
تعبیر خواب دیدن انگشت ، معنی انگشت در خواب

تعبیر خواب دیدن انگشت ، معنی انگشت در خواب

حضرت صادق عليه‌السلام فرمايد: ديدن انگشتان در خواب بر شش وجه بود. فرزند برادر و برادرزادگان خادمان ياران قوت پنج نماز تعبیر خواب انگشتان دست راست محمد بن سيرين گويد: پنج انگشت دست راست در تأويل، پنج نماز بود و پنج انگشتان دست چپ فرزندان بردار بود و بعضى از معبران گفته‌اند: انگشت مهين، دليل نماز بامداد و انگشت سبحه در نماز، دليل بر نماز پيشين كند و انگشت ميان، دليل بر نماز ديگر و […]

- بار
تعبیر خواب دیدن انگبين-عسل ، معنی انگبين-عسل در خواب

تعبیر خواب دیدن انگبين-عسل ، معنی انگبين-عسل در خواب

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: انگبین یا عسل در خواب دیدن نیکو است. انگبین در خواب مال است، سود است، پول است و بخصوص پولی است که بدون زحمت و تکاپو عاید بیننده رویا می شود. برخی از معبران، انگبین را میراث نوشته اند و ذکر کرده اند که انگبین میراث یا دفینه و یا سپرده ای است که شما از وجود آن اطلاع ندارید و اگر داشته باشید در مورد مالکیت آن مطمئن نیستید لذا […]

- بار
تعبیر خواب دیدن انگبين ، معنی انگبين در خواب

تعبیر خواب دیدن انگبين ، معنی انگبين در خواب

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: انگبین یا عسل در خواب دیدن نیکو است. انگبین در خواب مال است، سود است، پول است و بخصوص پولی است که بدون زحمت و تکاپو عاید بیننده رویا می شود. برخی از معبران، انگبین را میراث نوشته اند و ذکر کرده اند که انگبین میراث یا دفینه و یا سپرده ای است که شما از وجود آن اطلاع ندارید و اگر داشته باشید در مورد مالکیت آن مطمئن نیستید لذا […]

- بار
تعبیر خواب دیدن انفجار ، معنی انفجار در خواب

تعبیر خواب دیدن انفجار ، معنی انفجار در خواب

ليلا برايت مى‏گويد: اگر انفجار همراه با كشته شدن عده‏اى باشد، بيانگر آن است كه از مشكلى كه برايتان پيش آمده نجات پيدا مى‏كنيد. اگر در خواب ببينيد كه يك كارخانه منفجر شده و شعله‏هاى آتش از آن زبانه مى‏كشد، نشانه‏ى پيشرفت و پيروزى در انجام كارهايتان است. درکتاب سرزمين روياها آمده است : خواب انفجار : دوستان شما را به خاطر اعمالتان سرزنش مي كنند . دريك انفجار زخمي شده ايد : عذاب بر […]

- بار
تعبیر خواب دیدن گوجه، معنی گوجه در خواب

تعبیر خواب دیدن گوجه، معنی گوجه در خواب

معنای گوجه در خواب چه می باشد؟ گوجه میوه ای قرمز و آبدار می باشد.اصل این میوه آمریکایی می باشد که به سرتاسر جهان صادر و منتقل شده است.گوجه در دسته سبزیجات قرار گرفته است.گوجه دارای ویتامین آ،ث می باشد. دیدن گوجه در خواب اگر در خواب آن را چشیدید و مزه ی آن ترش باشد و هم چنین رنگ آن به سمت نارسی رود تعبیر خوبی ندارد.اما برعکس آن تعبیری خوب دارد. معبری در […]

- بار
تعبیر خواب دیدن گوارش، معنی گوارش در خواب

تعبیر خواب دیدن گوارش، معنی گوارش در خواب

آیا در خواب گوارش را دیده اید؟ معنای گوارش دیدن در خواب چه می باشد؟ دوستان عزیز دیدن گوارش در خواب نیکو و در برخی مواقع ضرر  است. باید گفت که معبران در این مورد تعابیری یکسان داشته اند. آن ها دیدن گوارش در خواب را نشان از پاداش و زیان می دانند.اگر در خواب گوارشی را دیدید و خوش طعم بود، معنی آن سود است.اما اگر گوارشی را دیدید که مزه ی خوبی نداشت […]

- بار
تعبیر خواب دیدن گهواره، معنی گهواره در خواب

تعبیر خواب دیدن گهواره، معنی گهواره در خواب

معنای گهواره در خواب چه می باشد؟ آیا شده است که در خواب گهواره را ببینید؟ در دیدن گهواره تعابی بسیار بیان شده است.گهواره در خواب دیدن احوالات بسیار دارد و در دیدن هر کدام از این حالات معانی متفاوت برای آنها گفته شده است. بصورت کلی دیدن گهواره در خواب نشان از معصومیت شما در زندگی دارد. معبری در این باب به صورت زیر روایت کرده است: گهواره در خواب ما نشان معصومیت و […]

- بار
تعبیر خواب دیدن گنگ – لال، معنی گنگ – لال  در خواب

تعبیر خواب دیدن گنگ – لال، معنی گنگ – لال در خواب

معنای دیدن گنگ و لال شدن در خواب چه می باشد؟ آیا تا بحال شده است در خواب ببینید که گنگ یا لال شده اید؟ امیدواریم که هیچ گاه خواب هایی این چنین را نبینید. گنگ – لال بودن چه در واقعیت و چه در خواب تلخ می باشد. اگر در خواب ببینید که گنگ – لال شده اید ممکن است پولی را از دست بدهید.کفر به سراغ شما بیاید. هر که در زندگی به […]


توضیحات