دانلود کتاب تعبیر خواب دعا علائم عتیقه کتاب گنج كشف كردن طلسم باستان شناسی

بایگانی‌ها تعبیر خواب - صفحه 4 از 15 - گنج - کانال تلگرام- دعا - تعبیر خواب - دفینه یابی زیرخاکی عتیقه علائم دعای علوم غریبه

توضیحات

دانلود مجموعه 200 کتاب علوم غریبه و طلسمات نایاب نسخه خطی با قیمت ارزان40 هزار تومان

دانلود مجموعه 200 کتاب علوم غریبه و طلسمات نایاب نسخه خطی با قیمت ارزان

بزرگترین مجموعه کتابهای آموزش علوم غریبه و متافیزیک و دعانویسی و شکستن طلسمات در ایران
- بار
تعبیر خواب دیدن گنگ، معنی گنگ در خواب

تعبیر خواب دیدن گنگ، معنی گنگ در خواب

معنای دیدن گنگ شدن در خواب چه می باشد؟ آیا تا بحال شده است در خواب ببینید که گنگ شده اید؟ امیدواریم که هیچ گاه خواب هایی این چنین را نبینید. گنگ بودن چه در واقعیت و چه در خواب تلخ می باشد. اگر در خواب ببینید که گنگ شده اید ممکن است پولی را از دست بدهید.کفر به سراغ شما بیاید. هر که در زندگی به فقر مبتلا شود در این صورت دین و […]

- بار
تعبیر خواب دیدن گنده رود، معنی گنده رود در خواب

تعبیر خواب دیدن گنده رود، معنی گنده رود در خواب

دیدن گنده رود در خواب به چه معنا است؟ اگر در خواب چیزی شبیه به گنده رود دیده اید می توانید معانی آن را در این جا بخوانید. تعبیر اندکی در این رابطه روایت شده است. دیدن گنده رود در خواب به معنای اندوهگین بودن می باشد. اگر در خواب دیدید که  گنده رود داشتید، دلیل که غمگین شود، زیرا که طعم آن تلخ است و خائیدن گنده رود درخواب خصومت است.امید است که هیچ گاه […]

- بار
تعبیر خواب دیدن گنده پر،معنی گنده پر در خواب

تعبیر خواب دیدن گنده پر،معنی گنده پر در خواب

دیدن گنده پر در خواب به چه صورت است؟ آیا در خواب گنده پر را دیده اید و معنای آن نمی دانید.در این جا برای شما همراهان عزیز تعابیر آن را بصورت مفصل شرح داده ایم. دیدن گنده پر در دو حالت است.گنده پر کافر، گنده پر مسلمان. در این باب معبران نظرات زیادی نداده اند.آن ها می گویند دیدن گنده پر دلالت بر عوامل بسیار دارد. تعبیری از محمد بن سیرین را برای شما […]

- بار
تعبیر خواب دیدن گندم، معنی گندم در خواب

تعبیر خواب دیدن گندم، معنی گندم در خواب

تعبیر گندم در خواب چیست؟ گندم گیاهی است از  غلات ، یکساله ، با ساقه ای نازک بندبند و توخالی.گندم را در بهار می کارند. شاعران ما در باره گندم شعرهایی با وصف بسیار سروده اند که بیتی از نظامی را برای شما در زیر می آوریم: تو آن گندم نمای جوفروشی که در گندم جو پوسیده پوشی . اگر در خواب گندم را ببینید روزگاری خوبی به انتظارشما خواهد بود. گندم نشانه برکت و روزی […]

- بار
تعبیر خواب دیدن گنجه، معنی گنجه در خواب

تعبیر خواب دیدن گنجه، معنی گنجه در خواب

دیدن گنجه درخواب چیست؟ در زمان های قدیم به کمد،قفسه های کوچک گنجه می گفتند. اگر به خاطر داشته باشید مادربزرگ های ما ،کمد ها و قفسه ها را با نام گنجه صدا می زنند. دیدن گنجه در خواب نشان از یک زن و مرد امین و درستکار خبر می دهد.دیدن گنجه در خواب نیکو است. معبران نظراتی در این باره را بیان کرده اند.مطالب زیر برای شما به تفصیل شرح داده شده است: در […]

- بار
تعبیر خواب دیدن گنجشک، معنی گنجشک در خواب

تعبیر خواب دیدن گنجشک، معنی گنجشک در خواب

معنی گنجشک در خواب چیست؟ آیا تابحال گنجشکی در خواب دیده اید؟ گنجشک پرنده ای کوچک می باشد و از خانواده گنجشکیان.آنها بصورت گروهی زندگی می کنندپس باید گفت روابط اجتماعی بالایی دارند.آنها بال کوچک و منقاری دارند که از آن برای بدست آوردن طعمه استفاده می کنند.گنجشک ها به بچه های خود پرواز را یاد می دهند. گنجشک ها پرندگانی دوست داشتنی هستند.اگر گنجشکی را در خواب دیدید مردی قدر و با جاه و […]

- بار
تعبیر خواب دیدن گنج، معنی گنج در خواب

تعبیر خواب دیدن گنج، معنی گنج در خواب

معنی گنج در خواب چیست؟ همه ی ما گنج را دوست داریم و بدست آوردن آن را به عنوان شانس طلقی می کنیم. اما اگر گنج را در خواب ببیند چه می کنید؟ به نظر شما دیدن گنج در خواب چه تعبیری می تواند داشته باشد؟ دیدن گنج در خواب برعکس دنیای واقعیت معنای خوبی ندارد.دیدن آن در خواب نشانه ای از بیماری دارد. اما اگر گنج تان گم شد باید گفت شما سلامت خواهید […]

- بار
تعبیر خواب دیدن گنبد، معنی گنبد در خواب

تعبیر خواب دیدن گنبد، معنی گنبد در خواب

معنای گنبد در خواب چیست؟ گنبد در خواب دیدن نشان از روحانیت و اعتقادات مذهبی شخصی دارد. دیدن گنبد در خواب احساسات روحی و معنوی انسان را می آزماید.ممکن است شما دچار یک دلتنگی معنوی شده باشید.در دیدن گنبد معبران نظراتی دگرگون داده اند.آن ها اعتقاد دارند که دیدن گنبد در خواب نشانه ای از وجود یک زن می باشد.ممکن است به شما سود و منفعتی بسیار رسد. دیدن  گنبد درخواب چهار صورت دارد:زن.بزرگی. منفعت.عزوجاه. […]

- بار
تعبیر خواب دیدن  گناه-معصیت، معنی گناه-معصیت در خواب

تعبیر خواب دیدن گناه-معصیت، معنی گناه-معصیت در خواب

معنی گناه دیدن در خواب چه می باشد؟ دیدن گناه در خواب مانند نام آن می باشد. گناه به معنای معصیت و اشتباه بزرگ بدون بازگشت و بدون جبران است. محمدبن سیرین گوید: اگر بیند گناه میکرد و ندانست چه گناه بود، اگر در خواب دیدید که گناه می کنید تعبیر خوبی نخواهد داشت.گناه دیدن در خواب یعنی شما دچار یک معصیت شده اید.بهترین راه این است که از گناهی که انجام داده اید ، […]

- بار
تعبیر خواب دیدن گناه ، معنی گناه در خواب

تعبیر خواب دیدن گناه ، معنی گناه در خواب

معنی گناه دیدن در خواب چه می باشد؟ دیدن گناه در خواب مانند نام آن می باشد. گناه به معنای معصیت داشتن است. اگر در خواب دیدید که گناه می کنید تعبیر خوبی نخواهد داشت.گناه دیدن در خواب یعنی شما دچار یک معصیت شده اید.بهترین راه این است که از گناهی که انجام داده اید ، توبه کنید. در کار کسی فتنه نیندازید. معبری در این باره به صورت زیر گفته است: دیدن گناه نمودن، […]

- بار
تعبیر خواب دیدن گمرک، معنی گمرک در خواب

تعبیر خواب دیدن گمرک، معنی گمرک در خواب

معنای دیدن گمرک در خواب چیست؟ اگر کسی در خواب گمرک را دید باید مراقب رفتارش باشد. در دیدن گمرک احوالات بسیار بیان شده است و در دیدن هر کدام از احوالات تعابیر متفاوت روایت می شود. دیدن گمرک در خواب برخی از مواقع نیکو می باشد. حال نظر عده ای از معبران را برای شما در مطالب زیر شرح می دهیم: اگر در خواب گمرک را دیدید به این معنی است که شما بر […]

- بار
تعبیر خواب دیدن گمشدن، معنی گمشدن در خواب

تعبیر خواب دیدن گمشدن، معنی گمشدن در خواب

معانی گم شدن در خواب چه می باشد؟ اگر در خواب ببیند که کسی شما را گم می کند، حتی ممکن است در جایی باشید و دیگری شما را گم کند. در این احوالات تعابیری روایت شده است. گم شدن در خواب نشانه ای از اندوهگینی است. اگر بیند چیزی از او گم شد، اگر آن چیز به تاویل نیک بود، غم است. اگر بد بود، کارش به نظام شود. اگر کسی بیند گم شد، […]

- بار
تعبیر خواب دیدن گم شدن، معنی گم شدن در خواب

تعبیر خواب دیدن گم شدن، معنی گم شدن در خواب

معنای گم شدن در خواب چه می باشد؟ دیدن گم شدن در خواب بسیار بد می باشد. تا بحال شده است که در خیابان و یا بیرون شهر گم شوید، پدر و مادرتان را پیدا نکنید، چه احساس بدی به انسان دست می دهد.دیدن گم شدن در خواب نیز به همین صورت است و انسان ممکن است ضرر و زیان ببیند. گم شدن در خواب به معنی اندوه است. معبران نظرات بسیاری در این باره […]

- بار
تعبیر خواب دیدن اندام های انسان ، معنی اندام های انسان  در خواب

تعبیر خواب دیدن اندام های انسان ، معنی اندام های انسان در خواب

ابن سیرین می گوید: اگر ببیند که اندام های او افزون شد، خویشان واهل بیت او زیاد می گردند و اگر ببیند که اندامهای او بریده بود یا از تن او بیفتاد، به سفر رود وخویشان او پراکنده گردند. اگر ببیند که اندام خویش می برید و پراکنده می کرد، اهل بیت و خویشان خود را در شهرها پراکنده کند. ابراهیم کرمانی می گوید: اگر ببیند که پاره ای گوشت از اندام خود برید، به […]

- بار
تعبیر خواب دیدن انداختن مردم، معنی انداختن مردم در خواب

تعبیر خواب دیدن انداختن مردم، معنی انداختن مردم در خواب

محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند كه كسي را بينداخت، دليل كه بر خصم چيره شود. اگر بيند كه كسي او را بينداخت، دليل كه خصم بر وي چيره گردد. اگر بيند كه بر كسي سنگ انداخت، دليل كند كه سخن سخت به كسي گويد و بعضي از معبران گفته اند كه، دليل آن كه او را به زنا يا به گناهي متهم گردانند. اگر كسي بيند كه سفال انداخت هم سخن درشت بود كه […]

- بار
تعبیر خواب دیدن انجيل، معنی انجيل در خواب

تعبیر خواب دیدن انجيل، معنی انجيل در خواب

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که انجیل همی خواند، دلیل بود که از حق به باطل فریفته شود و خودرأی شود. اگر بیند از کتاب انجیل همی خواند، دلیل کند از آن کسانی که از ملت عیسی باشند، خیر اندک بدو رسد. اگر از بر می‌خواند، دلیل است از حق به باطل گردد و دوستدار ترسایان شود. آنلی بیتون می‌گوید: خواب کتاب انجیل، نشانه زندگی سالم و بی ضرر و مورد پسند است. تعبیر خواب […]

- بار
تعبیر خواب دیدن انجير، معنی انجير در خواب

تعبیر خواب دیدن انجير، معنی انجير در خواب

منوچهر مطيعي تهراني گويد: در نفايس الفنون نوشته شده انجير در خواب نيکو است و رزق و روزي حلالي است که نصيب بيننده رويا مي شود و برگ انجير انديشه و خرد است. ابن سيرين اعتقاد دارد انجير در خواب نيکو نيست چه در فصل باشد و چه بد هنگام که اگر ببينيد انجير مي خوريد يا جمع مي کنيد زياني به شما مي رسد و کاري انجام مي دهيد که ندامت و شماتت به […]

- بار
تعبیر خواب دیدن انتقام، معنی انتقام در خواب

تعبیر خواب دیدن انتقام، معنی انتقام در خواب

آنلی بیتون در مورد تعبیر خواب انتقام می گوید: ۱ـ اگر خواب ببينيد از كسي انتقام مي گيريد ، نشانة آن است كه اراده اي ضعيف داريد، اگر نتوانيد ارادة خود را تقويت كنيد دوستان شما را ترك خواهند كرد . ۲ـ اگر خواب ببينيد ديگران از شما انتقام مي گيرند ، علامت آن است كه بايد بيشتر مراقب دشمنان خود باشيد نظر اسلام در مورد انتقام چيست؟ انتقام از ريشه «ن ـ ق ـ […]

- بار
تعبیر خواب دیدن انتخابات، معنی انتخابات در خواب

تعبیر خواب دیدن انتخابات، معنی انتخابات در خواب

تعبیر خواب شرکت در انتخابات آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید در انتخابات شرکت کرده‌اید، نشانه آن است که در مباحثی شرکت می‌کنید که برای موقعیت اجتماعی و مالی شما زیان آور است. درکتاب سرزمین رویاها آمده است: شما در انتخابات شرکت می‌کنید: امیدها و آرزوهای شما برآورده می‌شود. دیگران در انتخابات شرکت می‌کنند: وقایع مهم و خوشایند در پیش است. در محل انتخابات، پستی به شما می‌دهند: یک تغییر در زندگی شما روی خواهد […]

- بار
تعبیر خواب دیدن انار، معنی انار در خواب

تعبیر خواب دیدن انار، معنی انار در خواب

انار میوه ای نیکو و بهشتی است و به نوعی با توجه به سخن بزرگان بهترین میوه است.تعبیر کنندگان خواب دیدن انار را به مال و پول ربط داده اند.دیدن انار در خواب ، نشانه آن است که از استعدادهای خود در راهی درست بهره برداری می کنید و پیوسته به دانش خود می افزایید و این خوب است.تعبیر خواب گرفتن انار از دست نامزد خود علامت آن است که با تمامی نیرنگهایی که پیرامون […]

- بار
تعبیر خواب دیدن گلشکر،معنی گلشکر در خواب

تعبیر خواب دیدن گلشکر،معنی گلشکر در خواب

دیدن گلشکر در در خواب چیست؟ اگر در خواب گلشکر دیدید نگران نباشید، دیدن آن در خواب خوش است. دیدن گلشکر بسیار نیکو است، دیدن گلشکر در خواب معنای مال و ثروت دارد. معبران تفسیر های زیادی در این مورد داده اند،معبری شرقی در این مورد به صورت زیر گفته اند: محمد بن سیرین می گوید : گلشكر در خواب، دلیل مال و غنیمت بود به قدرخورده بود. دیدن گلشکر در خواب مانند مزه اش […]

- بار
تعبیر خواب دیدن گلیم، معنی گلیم در خواب

تعبیر خواب دیدن گلیم، معنی گلیم در خواب

آیا تابحال خواب گلیم را دیده اید؟ دیدن گلیم در خواب مانند خود آن بسیار زیبا است.ما گلیم های متفاوتی داریم از اقوام و ایل ها و عشایر زیبای ایران ،گلیم هایی با نقش و نگار دلنشبن که شهره ی جهان می باشد.دیدن گلیم در خواب ابتدا به معنای دین داشتن و داشتن ریاست و رسیدن به سودی فراوان است. دیدن گلیم در خواب ،نشانه از مردی دیندار و با سیاست است. حضرت امام جعفر […]

- بار
تعبیر خواب دیدن گلوبند، معنی گلوبند در خواب

تعبیر خواب دیدن گلوبند، معنی گلوبند در خواب

دیدن گلو بند در خواب چگونه تعبیر شده است؟ دیدن گلوبند در خواب صورت هایی متفاوت دارد و طبق این گونه ها معانی نیز تغییر می کند. دیدن گلو بند در خواب به معنی رفتن به حج می باشد.اگر چه معناهای بسیاری دیگر نیز دارد.عده ای از معبران در این باره گفته اند دیدن گلوبند در خواب به معنی امانت داری درست می باشد.دوستان من آیا شما هم تابحال شده است که گلوبند را در […]

- بار
تعبیر خواب دیدن گلو، معنی گلو در خواب

تعبیر خواب دیدن گلو، معنی گلو در خواب

معنی گلو در خواب چه می باشد؟ گلو در خواب دیدن بسیار خوب می باشد.اگر چه در تعابیر آن احوالات بسیار بیان شده است. دیدن گلو در خواب از نظر معبران تعابیر گوناگون دارد.عده ای آن را دلیل بر  امانت می دانند. عده ای دیگر آن را دلالت بر داشتن صداقت بسیار گفته اند.معبران دیگری دیدن گلو در خواب را دلیل بر خرجی دانسته اند. معبری به صورت زیر بیان کرده است: دیدن گلو درخواب […]

- بار
تعبیر خواب دیدن گلف – بازی، معنی گلف – بازی در خواب

تعبیر خواب دیدن گلف – بازی، معنی گلف – بازی در خواب

دیدن گلف در خواب دیدن چه می باشد؟ گلف ، بازی غربی می باشد؛  دیدن گلف در خواب خوب و نیکو نیست. معبران در این باره می گویند، دیدن گلف نشانه ی لذت های دنیوی است. دیگران شما را انتقاد می کنند، آنها شما را تحقیر و سرزنش کرده، بنابراین باید مواظب رفتار خود باشید. در تعبیر خواب از نظر معبران چنین بیان شده است: اگر در خواب ببینید در حال بازی کردن با گلف […]

- بار
تعبیر خواب دیدن املت، معنی املت در خواب

تعبیر خواب دیدن املت، معنی املت در خواب

املت خوراکی است که مادهٔ اصلی آن تخم‌مرغ است. برای تهیهٔ املت در ماهیتابه روغن یا کره می‌ریزند. وقتی روغن داغ شد تخم‌مرغ‌های همزده شده را به آن اضافه می‌کنند. گاهی املت آماده را تا می‌کنند و داخل آن سبزیجات، پنیر، گوشت پخته شده یا ترکیبی از آنها را قرار می‌دهند. برای این که املت سبک و پفکی شود گاهی به سفیدهٔ تخم‌مرغ که جداگانه همزده شده (یا تمام تخم‌مرغ همزده شده) شیر، خامه یا […]

- بار
تعبیر خواب دیدن امرود، معنی امرود در خواب

تعبیر خواب دیدن امرود، معنی امرود در خواب

منوچهر مطيعي تهراني گويد: گلابي کام دل است و چيزي است که شما آن را به شدت دوست داريد و مدتها ست به دنبالش هستيد يا فکرتان را به خود مشغول نگه داشته است. هر چيز که اگر آن را بدست آوريد خويشتن را کامروا احساس مي کنيد ممکن است در خواب شما به صورت گلابي شکل بگيرد. اگر ديديد گلابي سبز و رسيده و خوبي از درخت کنديد و خورديد يا از ظرف ميوه […]

- بار
تعبیر خواب دیدن امداد ، معنی امداد در خواب

تعبیر خواب دیدن امداد ، معنی امداد در خواب

 اچ میلر می‌گوید: اگر خواب ببینید كه به شخصى كمك مى‏كنید، به این معنا است كه اطرافیان به هنگام نیاز از شما حمایت خواهند كرد. مطیعی تهرانی: اگر دیدید به صدای بلند گدایی می‌کنید و کمک می‌خواهید از این ناراحت هستید که چرا دیگران به خوبی و صداقت شما توجه ندارند و قدر آن را نمی‌دانند و سپاسگزاری نمی‌کنند. آنلی بیتون مى‏گوید: ۱ـ اگر خواب ببینید به فردی یاری می رسانید ، نشانة آن است […]

- بار
تعبیر خواب دیدن امتحان -درس ، معنی امتحان -درس در خواب

تعبیر خواب دیدن امتحان -درس ، معنی امتحان -درس در خواب

مؤلف کتاب بانک جامع تعبیر خواب در کتاب خود عنوان می‌کند: به دلیل اینکه آزمون و امتحان همواره همراه با نگرانی و اضطراب است می‌توان بیننده خواب را به در گیر بودن با مسائل ناراحت کننده و اضطراب انگیز تعبیر نمود. ولی اگر بدون هیچ احساس نگرانی و اضطراب در خواب مشغول کنکور یا امتحان بودید می‌توان این رؤیا را به شروع یک موفقیت بزرگ تعبیر کرد. لیلا برایت می‌گوید: اگر خواب ببینید که برای […]

- بار
تعبیر خواب دیدن امامت کردن ، معنی امامت کردن در خواب

تعبیر خواب دیدن امامت کردن ، معنی امامت کردن در خواب

يوسف نبي عليه السلام گويد: ديدن امام خيروصلاح بود ديدن امامت کردن برسرقومي مهتر گردد وديانت او زياد شود اگر بيند در پيش قومي امامي كرد و امام نبود، دليل كه در آن قوم مهتر شود و جمله تابع او شوند، چنانكه ماموم تابع امام باشد. اگر بيند جماعتي انبوه و در نماز بودند و وي را گفتند كه ما را امامي كن و پادشاه فرمود به او كه امامي كن و او پيشرفت و […]

- بار
تعبیر خواب دیدن گلخانه، معنی گلخانه در خواب

تعبیر خواب دیدن گلخانه، معنی گلخانه در خواب

دیدن گلخانه در خواب چه معنایی دارد؟ دیدن گلخانه در خواب به معنای خوشی نیست و امیدوارم که این خواب به سراغ شما نیاید. اگر در خواب گلخانه را دیدید یعنی باید حواس خود را بسیار جمع کنید،زیرا عده ای می خواهند پست شما را از چنگتان بگیرند.شما را آزرده خاطر کنند و یا حتی آبروی شما را ببرند.بنابراین بسیار مراقب احوالات و کارهای خود باشید. معبری به صورت زیر دیدن گلخانه را بیان کرده […]

- بار
تعبیر خواب دیدن گلابی، معنی گلابی در خواب

تعبیر خواب دیدن گلابی، معنی گلابی در خواب

دیدن گلابی در خواب چه تعبیری دارد؟ اگر در خواب گلابی را دیدید بدانید که برایتان خوش و نیکو می باشد.دیدن گلابی در خواب خوب است. اما دیدن گلابی در خواب بسته به رنگ آن نیز دارد.اگر رنگ آن رسیده و سبز باشد معنای رسیدن به خوشبختی را می دهد.اما اگر رنگ آن زرد و له شده باشد، در این صورت معنای خوشی نخواهد داشت. دیدن گلابی در خواب معنای رسیدن به لذت و کامروایی […]

- بار
تعبیر خواب دیدن گلاب، معنی گلاب در خواب

تعبیر خواب دیدن گلاب، معنی گلاب در خواب

در دیدن گلاب در خواب تعابیری به شرح زیر بیان شده است: دیدن گلاب در خواب تعبیرهای متفاوت و متعددی دارد. دیدن گلاب در خواب نیکو است و در بعضی شرایط دیدن آن خوب نمی باشد. معبران بطور کلی دیدن گلاب در خواب را نشانه اشک دانسته اند.این را معبران دیگر نیز تایید کرده اند. اشک ممکن است از شادی باشد و یا در برخی از حالات نشانه ی غم و ناراحتی است. اگر بیند که […]

- بار
تعبیر خواب دیدن  گِل – لای، معنی  گِل – لای در خواب

تعبیر خواب دیدن گِل – لای، معنی گِل – لای در خواب

  اگر در خواب گل و لای را دیده اید و معنای آن را نمی دانید ما برای شما معنای آن را شرح می دهیم. تعبیرات فراوانی در دیدن گل و لای در خواب  شده است . دیدن گل و لای به معنای مبتلا شدن به بیماری طولانی و زیاد است. اگر در خواب دیدید که در گل و لای افتاده اید یعنی در کاری زیانی زیاد می بینید. دیدن گل و لای در خواب […]

- بار
تعبیر خواب دیدن گِل، معنی گِل در خواب

تعبیر خواب دیدن گِل، معنی گِل در خواب

دیدن گِل در خواب چگونه تعبیر شده است؟ در دیدن گِل در خواب تعابیر بسیاری تعریف شده است.معبران نظرات متعدد و هم چنین متفاوت داده اند. بیشتر معبران دیدن گِل در خواب را نشان از ناراحتی و غم میدانند. اگر در خواب گِل را دیدید، یعنی از مسئله ای غمگین می باشید. اما دیدن گِل در خواب تعابیری دارد که در مطالب زیر به شرح آن می پردازیم. اگر بیند که گل خورد، دلیل که مال بر عیال هزینه کند. […]

- بار
تعبیر خواب دیدن الکوثر ، معنی الکوثر در خواب

تعبیر خواب دیدن الکوثر ، معنی الکوثر در خواب

سوره کوثر کوچک‌ترین سوره قرآن. دیدگاه مشهور آن است که سوره کوثر مکی است. این سوره را از آن رو کوثر نامیده‌اند که آیه نخست آن، از نعمتی به نام «کوثر» سخن گفته است که خدا به پیامبر(ص) داده است. کوثر به معنای خیر فراوان است. در نوشته‌های تفسیری مصداق‌های فراوانی چون: حوض کوثر، رودی در بهشت، خیر فراوان، نبوت، قرآن و شفاعت برای کوثر بیان شده است. سوره کوثر در پاسخ به سخن عاص […]

- بار
تعبیر خواب دیدن الکل ، معنی الکل در خواب

تعبیر خواب دیدن الکل ، معنی الکل در خواب

آنلی بیتون: اگر زنی خواب ببیند مشروب الکلی می‌نوشد، معنایش این است که احتمال دارد برای رفع اختلافات دیگران میانجی شود و در این راه سلامتش به خطر بیفتد. لوک اویتنهاو می‌گوید: نوشیدن آن با آدم‌های سرخوش: دوره ای خوش خواهید داشت نوشیدن آن با آدم‌های غمگین: خیانت لیلا برایت می‌گوید: نوشیدن الکل در خواب، بدین معنا است که از کارهایتان نتایج خوبی به دست نمی‌آورید. تعبیر خواب بشکه پر از الکل درکتاب سرزمین رویاها […]

- بار
تعبیر خواب دیدن الکتریسیته ، معنی الکتریسیته در خواب

تعبیر خواب دیدن الکتریسیته ، معنی الکتریسیته در خواب

۱ـ احساس الكتریستة اندك در اندامها به هنگام خواب ، علامت تغییراتی در زندگی است كه پیشرفتی به دنبال ندارد . امااگر در خواب احساس كنید كه برق شما را به شدت تكان می دهد ، نشانة آن است كه با خطری جدی روبرو خواهید شد . ۲ـ دیدن سیم حاوی الكتریسته در خواب ، علامت آن است كه دشمنان نقشه هایی كه بر علیه شما كشیده بودند و شما را نگران ساخته بودند ، […]

- بار
تعبیر خواب دیدن الوار ، معنی الوار در خواب

تعبیر خواب دیدن الوار ، معنی الوار در خواب

منوچهر مطیعی تهران: چوب و تخته و الوار نشانه گرفتاری و مردم منافق‌اند. آنلی بیتون می‌گوید: دیدن الوار در خواب، نشانه آن است که با قبول کارهای سخت، مزد اندکی به دست خواهید آورد. درکتاب سرزمین رویاها آمده است: خواب الوار چوبی: یک تغییر در اطراف شما رخ می‌دهد. الوار چوبی خیلی سنگین: مجبور خواهید شد بار سنگینی را حمل کنید. الوار چوبی سبک: یک پاداش خوب که شایستگی شما را دارد. تعبیر خواب الوار […]

- بار
تعبیر خواب دیدن النگو ، معنی النگو در خواب

تعبیر خواب دیدن النگو ، معنی النگو در خواب

منوچهر مطیعی: چنانچه در خواب ببینید النگویی به دست دارید یا النگوهائی به دست شما وجود دارد نسبت به کسی یا چیزی تعهد می‌پذیرید یا دین دارید که ادا نکرده‌اید یا اخلاقاً مدیون هستید. دیدن النگو در خواب برای مردان خوب نیست و تعبیری که گفته شد برای زنان صادق است. تعبیر خواب النگو در دست آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید النگویی در دست دارید که دوست یا نامزد شما هدیه داده است، نشانه […]

- بار
تعبیر خواب دیدن الماس ، معنی الماس در خواب

تعبیر خواب دیدن الماس ، معنی الماس در خواب

آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید در کیف پولتان پر از الماس و اسکناس‌های نو است، علامت آن است که معاشرینی خواهید داشت که شعارشان در زندگی “دمی خوش است ” می‌باشد و عشقهای لطیف، دنیا را برایتان مکانی زیبا جلوه خواهد داد. دیدن الماس در خواب نشانه موفقیت است. مگر آنکه خواب ببینید از روی جسد کسی الماسی ربوده می‌شود، در این صورت نشانه آن است که دوستان شما را به بی وفایی متهم […]

- بار
تعبیر خواب دیدن الج ، معنی الج در خواب

تعبیر خواب دیدن الج ، معنی الج در خواب

بدان كه الج را به تازي غرور گويند. اگر كسي در خواب بيند كه الج همي خورد، دليل كه او را رنج و بيماري رسد به قدر آن. ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند كه الج داشت يا به كسي داد يا آن را از خانه بيرون ريخت و از او نخورد، دليل كند از رنج و بيماري ايمن گردد و علي الجمله درخوردن الج در خواب هيچ خير و منفعت نباشد.  

- بار
تعبیر خواب دیدن الانشراح ، معنی الانشراح در خواب

تعبیر خواب دیدن الانشراح ، معنی الانشراح در خواب

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند سوره انشراح می خواند، دلیل كه دشواری بر وی آسان گردد. نود و چهارمین سوره قرآن كریم است كه مكی و ۸ ایه دارد. در فضیلت این سوره از رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم روایت است: هر كس سوره انشراح را قرائت نماید مانند كسی است كه حضرت محمد صلی الله علیه وآله وسلم را دیدار كرده و اگر غمگین و ناراحت باشد خداوند ناراحتی اش را برطرف […]

- بار
تعبیر خواب دیدن الانسان ، معنی الانسان در خواب

تعبیر خواب دیدن الانسان ، معنی الانسان در خواب

سوره انسان یا هل اتی یا دَهر هفتاد و ششمین سوره و از سوره‌های مدنی قرآن که در جزء ۲۹ قرآن جای گرفته است. سوره انسان درباره خلقت انسان و هدایت او سخن می‌گوید و سپس به اوصاف ابرار (نیکوکاران)، نعمت‌هایی که خداوند به آنان می‌دهد و دلیل این نعمت‌ها می‌پردازد و در آخر از اهمیت قرآن و مشیت پروردگار سخن می‌گوید. بنابر نظر مفسران شیعه و برخی از اهل سنت، آیه پنجم این سوره […]

- بار
تعبیر خواب دیدن گُل،معنی گُل در خواب

تعبیر خواب دیدن گُل،معنی گُل در خواب

معنای گُل در خواب چیست؟ آیا شما در خواب گُل را دیده اید؟دیدن گُل در خواب بسیار نیکو است. از معبران روایت شده است که دیدن گُل در خواب به معنای به دنیا آوردن فرزند و یا خبر از دوستی که مدت ها است از آن هیچ اطلاعی ندارید. دیدن گُل در خواب از نظر معبران نیکو است و تعابیری بس خوش برای آن روایت کرده اند. در این قسمت تعابیری را از معبران برای شما دوستان عزیز […]

- بار
تعبیر خواب دیدن گل، معنی گل در خواب

تعبیر خواب دیدن گل، معنی گل در خواب

تعبیر خواب گل چگونه است؟ اگر در خواب گل دیده اید باید بدانید معنی اش با توجه به نوع خواب تغییر می کند.اما از معبران روایت شده است که دیدن گل در خواب به معنای آوردن فرزند و یا خبر از دوستی که مدت ها است از آن هیچ اطلاعی ندارید. دیدن گل در خواب از نظر معبران نیکو است اما اگر این خواب به گونه ای دیگر باشد،ممکن است به دیگر معنایی تغییر کند. […]

- بار
تعبیر خواب دیدن گشنیز، معنی گشنیز در خواب

تعبیر خواب دیدن گشنیز، معنی گشنیز در خواب

تعبیر گشنیز در خواب چگونه است؟ اگر در خواب گشنیز دیدید به این معنا می باشد که شما بیمار و مریض خواهید شد. دوستان من گشنیز که نوعی سبزی خوشمزه می باشد.تعبیرش مانند مزه ی آن خوش نیست و معانی نیکویی ندارد.اگر شما در خواب گشنیز دیده اید، بسیار مراقب سلامتی خود باشید تا از هر بیمار و مرضی دور شوید.  دیدن گشنیز در خواب نشان از اندوهگینی و غم،مبتلا شدن به بیماری را می […]

- بار
تعبیر خواب دیدن گزیدن، معنی گزیدن در خواب

تعبیر خواب دیدن گزیدن، معنی گزیدن در خواب

تعبیر گزیده شده در خواب چیست؟ اگر در خواب ببنید که کسی به شما آسیب وارد می کند و شما را ناراحت می کند به معنی دشمنی و ضرر رساندن به شما است.این ممکن است در زندگی و مسائل آن مشکلات زیادی را ایجادد کند.این مشکلات می توانند مالی و یا جانی باشند.مراقب دوستان خود و اطرافیان باشید کمتر با کسی نشست و برخاست کنید. حضرت امام جعفر صادق فرماید : گزیده شدن در خواب […]

- بار
تعبیر خواب دیدن گز انگبین، معنی گز انگبین در خواب

تعبیر خواب دیدن گز انگبین، معنی گز انگبین در خواب

دیدن گز انگبین در خواب چه تعبیری دارد: معبران دیدن گز انگبین در خواب را بصورت دیگر تعبیر کرده اند. دیدن آن بسته نوع خواب متفاوت می باشد. مقدار گز انگبین چه قدر می باشد؟آیا شما در حال خوردن گز انگبین هستید؟ در گز انگبین شما بادام بود و یا پسته؟آیا کسی به شما گز انگبین داد یا خود گز انگبینی را برداشتید؟  دیدن گز انگبین در خواب نشان از شادی و خبرهای خوب دارد. […]

- بار
تعبیر خواب دیدن گز، معنی گز در خواب

تعبیر خواب دیدن گز، معنی گز در خواب

دیدن گز در خواب چه تعبیری دارد: معبران دیدن گز در خواب را بصورت دیگر تعبیر کرده اند. دیدن آن بسته نوع خواب متفاوت می باشد. مقدار گز چه قدر می باشد؟آیا شما در حال خوردن گز هستید؟ در گز شما بادام بود و یا پسته؟آیا کسی به شما گز داد یا خود گزی را برداشتید؟ به صورت کلی دیدن گز در خواب نشان از شادی و خبرهای خوب دارد. معبری به صورت زیر روایت […]


توضیحات