دانلود کتاب تعبیر خواب دعا علائم عتیقه کتاب گنج كشف كردن طلسم باستان شناسی

بایگانی‌ها تعبیر خواب - صفحه 4 از 10 - گنج - کانال تلگرام- دعا - تعبیر خواب - دفینه یابی زیرخاکی عتیقه علائم دعای علوم غریبه

دانلود مجموعه 200 کتاب علوم غریبه و طلسمات نایاب نسخه خطی با قیمت ارزان40 هزار تومان

دانلود مجموعه 200 کتاب علوم غریبه و طلسمات نایاب نسخه خطی با قیمت ارزان

بزرگترین مجموعه کتابهای آموزش علوم غریبه و متافیزیک و دعانویسی و شکستن طلسمات در ایران
- بار
تعبیر خواب دیدن آگهی در گذشت، معنی آگهی در گذشت در خواب

تعبیر خواب دیدن آگهی در گذشت، معنی آگهی در گذشت در خواب

دیدن آگهی یا اعلامیه به تعبیر لوک اویتنهاو نشانه خبرهای غیر منتظره است حال تعبیر دیدن آگهی فوت با توجه به اینکه این آگهی مربوط به خود شخص و یا کس دیگری باشد متفاوت است. درکتاب سرزمین رویاها آمده است: یک آگهی می‌دهید: مشکلات و گرفتاری شما را تهدید می‌کند. یک آگهی را می‌خوانید: نقشه‌های شما عملی می‌شود. یک آگهی بسیار جالب به شما می‌دهند: موفقیت در فعالیت‌های اجتماعی. دیدن آگهی در گذشت در خواب […]

- بار
تعبیر خواب دیدن آفتاب گردان، معنی آفتاب گردان در خواب

تعبیر خواب دیدن آفتاب گردان، معنی آفتاب گردان در خواب

آنچه می‌توان از نتیجه تفاسیر معبرین در مورد گل آفتابگردان برداشت کرد این است که دیدن آن در خواب نشانه غم و رنج است. محمد بن سیرین گوید: تعبیرگل آفتابگردان در موقع خواب دیدن رنج و بیماری است. آنلی بیتون می‌گوید: دیدن دسته گل آفتاب گردان در خواب، نشانه اندوه است. اگر در خواب دیدید که تخمه هندوانه، یا کدو یا آفتاب گردان دارید خواب شما می‌گوید خبری به شما می‌رسد که به وسیله آن […]

- بار
تعبیر خواب دیدن آفتابه، معنی آفتابه در خواب

تعبیر خواب دیدن آفتابه، معنی آفتابه در خواب

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر در خواب آفتابه يا آبدستان ببيند دلالت بر خدمتکاري براي او دارد اگر ببيند آفتابه اش شکست يا سوراخ شد ، زنش از او جدا ميشود و يا ميميرد و اگر زن باشد عکس قضيه صادق است اگر ببيند از آفتابه آب ميخورد فرزندي برايش به دنيا خواهد آمد اگر ببيند آب صاف و ذلال از آفتابه مي خورد ، فرزندي که برايش به دنيا خواهد آمد مايه رضايت خاطر […]

- بار
تعبیر خواب دیدن آفتاب، معنی آفتاب در خواب

تعبیر خواب دیدن آفتاب، معنی آفتاب در خواب

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني در مورد آفتاب معبران اختلاف عقيده نه کلي بل که سطحي دارند به اين صورت که برخي آفتاب را در عالم خواب پادشاه مي دانند و دسته اي ديگر پدر و مادر مي شناسند. عقيده فرويد نيز تقريبا همين است که نوشته شاه در خواب به صورت آفتاب تجسم مي يابد و با استدلالي که مي کند هم مي تواند پدر مادر باشد و هم پادشاه و قدرت […]

- بار
تعبیر خواب دیدن مطربی،معنی مطربی در خواب

تعبیر خواب دیدن مطربی،معنی مطربی در خواب

آیا می دانید دیدن مطربی در خواب به چه معنا است؟ شخصی در خواب دید که در حال مطرب نوازی و نواختن ساز و آهنگی می باشد. دلیل و معانی آن چیزهای حرام و ناپاک است. همانطور که در دین مبین اسلام سفارش شده است که از نواختن آهنگ و گوش دادن به موسیقی حرام خود داری کنید. دیدن آن در خواب معنای خیری ندارد، دیدنش پیشی گرفتن در مسیر نادرست و رسیدن به بدبختی […]

- بار
تعبیر خواب دیدن مطبخ، معنی مطبخ در خواب

تعبیر خواب دیدن مطبخ، معنی مطبخ در خواب

آیا می دانید دیدن مطبخ در خواب به چه معنا است؟ اگر در خواب مطبخ را دیدید بدانید در دیدن آن و احوالاتش معانی بسیاری روایت شده است. تعبیر گران می گویند اگر در خواب دیدید که  در مطبخ هستید یعنی سرانجام خوبی نخواهید داشت. البته خوب است بدانید مطبخ ها بسیاری از گل و خشت و برخی از گچ و آجر می باشند و هر کدام به صورت مجزا تعبیر می شوند. مطبخ در […]

- بار
تعبیر خواب دیدن مصور، معنی مصور در خواب

تعبیر خواب دیدن مصور، معنی مصور در خواب

آیا می دانید دیدن مصور در خواب به چه معنا است؟ تابحال شده است که در خواب ببینید که چیزی را می کشید و تصویری را خلق می کنید . در دنیای واقعیت نقاشی و صور تگری بسیار خوب است و هنر بسیار والایی می باشد. دیدن صورتگر در خواب معناهای متفاوتی خواهد داشت.صورتگر در خواب کمیت ها و کیفیت های بسیاری دارد. اما باید بدانید معنای مصور در خواب معنای نیکویی ندارد و دلیل […]

- بار
تعبیر خواب دیدن مصحف، معنی مصحف در خواب

تعبیر خواب دیدن مصحف، معنی مصحف در خواب

آیا می دانید دیدن مصحف  در خواب به چه معنا است؟ دیدن مصحف در خواب از دید تعبیر گران  در کمیت های متفاوتی می باشد.معبران نظراتی متعدد در این باره دارند. بیشتر آنها دیدن مصحف در خواب را نشان از دانش و حکمت می دانند. اما اگر در خواب مصحفی را از بین ببرد و آن را پاره کند دلیلی بسیار بد خواهد داشت دینش به فساد کشیده می شود.راهش نادرست و مسیرش به کجی […]

- بار
تعبیر خواب دیدن  مُصحف، معنی  مُصحف در خواب

تعبیر خواب دیدن مُصحف، معنی مُصحف در خواب

آیا می دانید دیدن مُصحف در خواب به چه معنا است؟ دیدن مُصحف در خواب از دید تعبیر گران  در کمیت های متفاوتی می باشد.معبران نظراتی متعدد در این باره دارند. بیشتر آنها دیدن مُصحف در خواب را نشان از دانش و حکمت می دانند. اما اگر در خواب مُصحفی را از بین ببرد و آن را پاره کند دلیلی بسیار بد خواهد داشت دینش به فساد کشیده می شود.راهش نادرست و مسیرش به ناهلی […]

- بار
تعبیر خواب دیدن مشک، معنی مشک در خواب

تعبیر خواب دیدن مشک، معنی مشک در خواب

آیا می دانید مشک در خواب چگونه معنایی دارد؟ دیدن مشک در خواب به معنای هدیه می باشد.اما از نظران معبران دیدن مشک در خواب معناهایی متفاوت دارد. بیشتر معبران در مورد دیدن مشک در خواب تعابیر ی نیکو آورده اند. مشک در خواب معنایی بسیار خوب دارد و این را معبران تایید می کنند. معبری این چنین مشک را تعبیر کرده است: اگر دید نافه ای از مشك بیرون آورد، دلیل كه زنی توانگر […]

- بار
تعبیر خواب دیدن مشعبدباز،معنی مشعبدباز در خواب

تعبیر خواب دیدن مشعبدباز،معنی مشعبدباز در خواب

آیا می دانید دیدن مشعد باز  در خواب به چه معنا است؟ اگر  در خواب دیدید که مشعد باز هستید  از نظر معبران معناهای بسیار بدی دارد. مشعد باز در خواب دیدن یعنی شما وارد کارهای نادرست می شوید. اقدامات بد انجام می دهید و راه اشتباه را برای زندکی خود انتخاب می کنید. دیدن مشعد با ز در خواب یعنی شما به سمت کارهای خلاف پیشی می گیرد. مسیر نادرست را انتخاب می کنید. […]

- بار
تعبیر خواب دیدن مشرق، معنی مشرق در خواب

تعبیر خواب دیدن مشرق، معنی مشرق در خواب

آیا می دانید دیدن مشرق در خواب به چه معنا است؟ مشرق را در خواب دیدن به معنای این است که شما در زندگی فرصت های زیادی را می یابید. در زندگی موفقیت و خوشبختی را بدست می آورید. دیدن مشرق در خواب بسیار خوب می باشد.معبران نظراتی نیکو در این مورد داده اند. اگر از سمت شرق در حال برگشت بودید به این معنا است که شما یک زندگی پر از آرامش را خواهید […]

- بار
تعبیر خواب دیدن مشرف شدن،معنی مشرف شدن در خواب

تعبیر خواب دیدن مشرف شدن،معنی مشرف شدن در خواب

آیا در خواب دیدید که به مکانی مشرف شده اید؟ اگر در خواب ببینید که به مکانی مشرف شده اید بسته به مکان و زمان آن متفاوت است. دیدنش هم خوب و خیر است و هم بد و شر. دیدن مشرف شدن در خواب معنایی بسیار دارد، در برخی  معنای این است که برکت و پول را به منزل می آورید. اگر به مکانی نامناسب مشرف شدید به معنای این است که ثروت خود را […]

- بار
تعبیر خواب دیدن مشت، معنی مشت در خواب

تعبیر خواب دیدن مشت، معنی مشت در خواب

آیا می دانید دیدن مشت در خواب چیست؟ اگر در خواب دیدید که شما می خواهید مشت خود را بکار ببرید یعنی خبرهای بسیار خوبی به شما می رسد. در دیدن این که چه کسی به شما مشت می زند، تعبیر هایش نیز متفاوت است. مشت زدن به خود باشد ، به کسی دیگر باشد، فردی شما را مورد آزار قرار دهد و به شما مشت بزند. همه ی این ها تعابیری گوناگون دارد. تعبیر […]

- بار
تعبیر خواب دیدن مشارکت، معنی مشارکت در خواب

تعبیر خواب دیدن مشارکت، معنی مشارکت در خواب

آیا می دانید دیدن مشارکت در خواب به چه معنا است؟ دیدن مشارکت در خواب در بسیاری از معانی بسیار نیکو است. اما در بعضی از تعابیر به معنای خوبی نمی باشد.عده ای دیدن آن را در خواب نشانه ی بی تعادلی در کسب ثروت می دانند. عده ای دیگر  آن را مخفی کاری در امور می دانند.پنهان کاری در مسائل باعث مشکلات در زندگی شخص خواهد شد. تعبیر گری می گوید: در خواب ببینید […]

- بار
تعبیر خواب دیدن مشاجره، معنی مشاجره در خواب

تعبیر خواب دیدن مشاجره، معنی مشاجره در خواب

آیا در خواب دیده اید که مشاجره می کنید و معنای آن را نمی دانید؟ در خواب دیدن مشاجره در خواب در احوالات گوناگون می باشد. معبران دیدن مشاجره در خواب به معنای داشتن دوستانی سر سخت است. اگر با دوستان نزدیک خود مشاجره کنید باید به اطراف خود دقت کنید. اگر این دوست یک عشق باشد، یعنی در عشق پیروز خواهید شد. اگر در خواب مشاجرات زیادی داشتید یعنی شما در زندگی خود دچار […]

- بار
تعبیر خواب دیدن مسکه، معنی مسکه در خواب

تعبیر خواب دیدن مسکه، معنی مسکه در خواب

آیا  می دانید دیدن مسکه در خواب چه معنایی را می دهد؟ مسکه یا به معنای دیگر کره یا روغن معنا می دهد،دیدن آن در خواب را نیکو دانسته اند. از معبران و تعبیرگران نقل شده است که دیدن مسکه در خواب به معنای مال حلال و دانش فراوان است. تمام معبران نیکو بودن تعبیر خواب مسکه را تایید کرده اند. عده ای می گویند اگر در خواب مسکه را دیدی، بدان که این سال، […]

- بار
تعبیر خواب دیدن مسواک، معنی مسواک در خواب

تعبیر خواب دیدن مسواک، معنی مسواک در خواب

آیا می دانید معنی مسواک در خواب چه می شود؟ در مسواک زدن در خواب معبران تعبیر هایی بسیار آورده اند. عده ای از آنها دیدن مسواک در خواب را به معنی کمک و  یاری رساندن به دیگران می دانند. دیگر معبران  می گویند دیدن مسواک در خواب یعنی شما به خانواده خود اهمیت می دهید. آن ها مسواک را برابر خانواده دانسته اند. تعبیر گری می گوید: مسواک همیشه با دندان است و چنان […]

- بار
تعبیر خواب دیدن مسمار، معنی مسمار در خواب

تعبیر خواب دیدن مسمار، معنی مسمار در خواب

آیا تابحال در خواب مسمار را دیده اید؟ می دانید دیدن مسمار در خواب به چه معنایی است، دوستان عزیز معبران نظراتی بسیار داده اند: دیدن مسمار در خواب گاهی خوب و گاهی بد نیز تعبیرمی شود. همانطور که می دانید مسمار در فرهنگ لغت به بندی از جنس آهن  یا میخی آهنین معنا می دهد. شعری زیبا در وصف مسمار خاقانی عزیز سروده اند: گفتم که به مسمار بدوزم در هجرش بسیار حیل کردم […]

- بار
تعبیر خواب دیدن مسلمان شدن،معنی مسلمان شدن در خواب

تعبیر خواب دیدن مسلمان شدن،معنی مسلمان شدن در خواب

آیا در خواب دیدید که فردی مسلمان شده است؟ یا شاید شما کسی را با گفته های خود مسلمان کرده باشید. دیدن مسلمان در خواب بسیار خوش و نیکو است. معبران نظر های دیگر را در مورد دیدن مسلمان و مسلمانی در خواب تایید کرده اند. آن ها می گویند با توجه به حالات خود در خواب معانی به همان اندازه تغییر خواهد کرد. مسلمان شدن کافر در خواب بسیار خوب است .یعنی شما دوستان […]

- بار
تعبیر خواب دیدن  مسح کردن،معنی  مسح کردن در خواب

تعبیر خواب دیدن مسح کردن،معنی مسح کردن در خواب

آیا در خواب دیدید که در حال مسح کشیدن هستید و تعبیر آن را نیز نمی دانید؟ در خواب دیدن مسح و مسح کشیدن معبران نظراتی بسیار خوب آورده اند. عده ای می گویند دیدن مسح بسیار خوش است دلیلش فرزندی شایسته، سفری بلند، مالی بسیار می باشد. تقریبا می شود این را گفت که معبران در این مورد تعابیری مشترک داده اند. تعبیر گری در دیدن مسح چنین گفته است: اگر شخصی در خواب […]

- بار
تعبیر خواب دیدن مسجد، معنی مسجد در خواب

تعبیر خواب دیدن مسجد، معنی مسجد در خواب

آیا می دانید دیدن مسجد در خواب چگونه تعبیری دارد؟ دیدن مسجد در خواب معنای بسیار خوبی دارد . دیدنش نشان از خیر و شادی است.پایدار بودن در زندگی و حفظ کردن دین. عده ای در این باب گفته اند اگر مسجد را در خواب دیدید بدانید که شما در جستجویی زنی پاک دامن و دیندار هستید  که آن را می یابید. تعبیر گری دیگر می گوید دیدن مسجد در خواب یعنی پول فراوانی به […]

- بار
تعبیر خواب دیدن مستی، معنی مستی در خواب

تعبیر خواب دیدن مستی، معنی مستی در خواب

آیا در خواب دیده اید که مست شده اید؟ می دانید مستی در خواب چه تعابیری دارد؟ دیدن مستی در خواب معنای خوبی ندارد همانطور که در واقعیت نشانه های خوب و خیری ندارد.در دنیای خواب نیز بسیار بد تعبیر شده است. معبران آن را در خواب کسب مال حرام، ترس و استرس و از دست رفتن ثروت تعبیر کرده اند. کسی که در خواب مست می شود یعنی شغل خود را بزودی از دست […]

- بار
تعبیر خواب دیدن مسافرت – سفر ، معنی مسافرت – سفر  در خواب

تعبیر خواب دیدن مسافرت – سفر ، معنی مسافرت – سفر در خواب

آیا می دانید دیدن مسافرت در خواب را چگونه تعبیر می کنند؟   آیا خواب دیده اید به مسافرت رفته اید؟ آیا کسی همراه شما در این سفر است؟ آیا مسیر سفرتان در خواب نمایان نبوده و نمی دانستید که به کجا قرار است سفر کنید؟ پاسخ تمامی این سوالات، نزد ما می باشد. دوستان عزیز ، اگر می خواهید خواب های خود را با ما در میان بگذارید، فراموش نکنید در این سایت به […]

- بار
تعبیر خواب دیدن مسافر-راهی،معنی مسافر-راهی در خواب

تعبیر خواب دیدن مسافر-راهی،معنی مسافر-راهی در خواب

آیا می دانید دیدن مسافر در خواب چه معنایی دارد؟ دیدن مسافر در خواب از نظر معبران به معنای شنیدن خبری خوش است. دیدن مسافر در خواب معنایی بسیار خوش دارد، معبران در این باب گفته اند اگر شما در خواب مسافر را دیدید به معنای این است که برای آن چه که می خواهید تلاش خواهید کرد. در این باب تعبیر گران هر گونه نظری را خواهند داد همراهی مسافر ، ترک گفتن کشور […]

- بار
تعبیر خواب دیدن مستراح-توالت، معنی مستراح-توالت در خواب

تعبیر خواب دیدن مستراح-توالت، معنی مستراح-توالت در خواب

آیا می دانید دیدن مستراح در خواب چیست؟ مستراح در خواب معنای خوبی ندارد و معبران برای آن معناهای بدی آورده اند. دیدن آن را در خواب به جمع آوری مال حرام دانسته اند. تعبیری نیز در این باره گفته است دیدن مستراح در خواب یعنی بلایی سخت به شما می رسد. هم از نظر جسمی ،روحی و هم از نظر مادی  بهشما آسیب خواهید رساند. امید است که هیچ گاه این خواب به سراغ […]

- بار
تعبیر خواب دیدن مسابقه،معنی مسابقه در خواب

تعبیر خواب دیدن مسابقه،معنی مسابقه در خواب

آیا در خواب دیده اید که در یک مسابقه شرکت کرده اید و در معنای آن مانده اید؟ باید گفت در باره مسابقه و مسابقه دادن معانای بسیاری وجود دارد. بسیاری معبران دیدن مسابقه در خواب را خوب دانسته اند و می گویند دیدن مسابقه در خواب بسیار خوش است. خبری خوش به شما می رسد. اگر بسیار تلاش کنید به اهداف خود خواهید رسید. اگر خواب ببینید در مسابقه ای شركت كرده اید ، […]

- بار
تعبیر خواب دیدن مس،معنی مس در خواب

تعبیر خواب دیدن مس،معنی مس در خواب

آیا می دانید دیدن مس در خواب به چه معنایی است؟ دیدن مس در خواب انواع متفاوتی دارد و در معناهای آن تعابیر فراوان. دوستان عزیز و همراهان گرامی ما در صورتی که خواب هایی متفاوت در باب مس دیده اید،آن ها را با ما در میان بگذارید. در این جا می توانید دیدگاه هایی متفاوت در مورد خواب هایتان ببینید و خود شما نظراتی دیگر در این باره ارسال کنید. ابراهیم کرمانی معبری بزرگ است […]

- بار
تعبیر خواب دیدن مزوره،معنی مزوره در خواب

تعبیر خواب دیدن مزوره،معنی مزوره در خواب

آیا می دانید دیدن مزوره در خواب به چه معنا است؟ در دیدن مزوره و احوالات آن معانی بسیار آورده شده است. مزوره مزه هایی متفاوت دارد و  دیدنش در خواب بسته به مزه های آن نیز فرق می کند. عده ای معبران می گویند اگر در خواب مزوره دیدید در صورتی که ترش مزه باشد برای شما سودی فراوان دارد. در این مورد نیز محمد بن سیرین چنین می گوید: مزورها درخواب چون ترش […]

- بار
تعبیر خواب دیدن مزرعه،معنی مزرعه در خواب

تعبیر خواب دیدن مزرعه،معنی مزرعه در خواب

آیا می دانید دیدن مزرعه در خواب به چه معنا است؟ دیدن مزرعه در خواب به زیبایی خود او معنایی خوش و زیبا دارد . معنای مزرعه در خواب به معنای سعادت و خوشبختی می باشد. تعبیرگران می گویند اگر مزرعه در خواب بسیار کوچک باشد یعنی آرزو هاو رویاهایتان برآورده خواهد شد. اگر مزرعه ای را خریدید یعنی زندگی پربرکت منتظر شما است. در دیدن مزرعه در خواب معبران تعبیر های بسیاری داده اند […]

- بار
تعبیر خواب دیدن مزدروان،معنی مزدوران در خواب

تعبیر خواب دیدن مزدروان،معنی مزدوران در خواب

آیا می دانید تعبیر مزدوران در خواب چه می شود؟ مزدور در خواب به معنای دشمنی و خصومت با کسی می باشد.بسیاری از معبران نظرهایی متفاوت در این مورد داده اند. آن ها دیدن مزدوردر خواب را معنای نیکویی نمی دانند آن را  دشمنی و زور گیری معنا می کنند. در این مورد محمد بن سیرین می گوید اگر در خواب دید ه اید که در خانه دیگری کار می کردند، دلیل که با کسی […]

- بار
تعبیر خواب دیدن مژگان،معنی مژگان در خواب

تعبیر خواب دیدن مژگان،معنی مژگان در خواب

آیا می دانید مژگان در خواب دیدن به چه معنایی است؟ دیدن مژگان در خواب معنای بسیاری دارد.تعبیر گران نظراتی دیگر و متفاوت دارند. در دیدن مژگان معبران آن را حفظ دین می دانند. داشتن مژگان در خواب نشانه ی خوبی در زندگی است. بیشتر معبران این نظر را داده اند که دیدن مژگان در خواب یعنی شما خانه ای پر رونق دارید. خانه ی شما همیشه شلوغ  و پر از رفت و آمد است. […]

- بار
تعبیر خواب  دیدن مزد-پاداش، معنی مزد-پاداش در خواب

تعبیر خواب دیدن مزد-پاداش، معنی مزد-پاداش در خواب

آیا در خواب معنای مزد یا پاداش را دیده اید و معنای آن را نمی دانید؟ آیا در خواب دیده اید که مزد و یا پاداشی دریافت می کنید ولی در تعبیر آن مانده اید؟؟ اگر ناگهان در خواب ببینید که پولی را به دیگری می دهید ، چه معنایی خواهد داشت ؟ دیدن مزد در خواب براساس نوع خواب و احوالات آن خواب معانای دگرگونی دارد. بیشتر دیدنش را خوب دانسته اند البته در […]

- بار
تعبیر خواب دیدن مریضی-بیماری ،معنی مریضی-بیماری در خواب

تعبیر خواب دیدن مریضی-بیماری ،معنی مریضی-بیماری در خواب

آیا می دانید دیدن مریضی در خواب چگونه است؟ آیا در خواب دیده اید که بیمار شده اید و یا اطرافیان شما مریض شده اند؟ معبران در دیدن بیماری نظراتی بسیار داده اند عده ای می گویند دیدن مریضی در خواب نیکو نیست و به معنای رنج است. بسیاری دیدن بیماری را نشانه خوبی نمیدادند و آن را در خواب نشانه ی این می دانند که بسیاری از فرهنگ های ما خرد شده و کم […]

- بار
تعبیر خواب دیدن مرکّب، معنای مرکّب در خواب

تعبیر خواب دیدن مرکّب، معنای مرکّب در خواب

آیا می دانید دیدن مرکّب در خواب به چه معناست؟ آیا می دانید دیدن مرکّب در خواب به چه معناست؟ دیدن مرکّب در خواب معنای ثروت و معیشت یافتن می باشد. دیدن آن در خواب احوالات بسیار دارد.در احوالات آن تغبیر گران معانی فراوانی داده اند. بسیاری می گویند که دیدن مرکّب در خواب یعنی شما به خواسته ها و آروزهای خود می رسید. از امام صادق علیه اسلام نقل شده است که دیدن مرکّب […]

- بار
تعبیر خواب دیدن مرکب، معنی مرکب در خواب

تعبیر خواب دیدن مرکب، معنی مرکب در خواب

آیا می دانید دیدن مرکب در خواب به چه معناست؟ دیدن مرکب در خواب معنای ثروت و معیشت یافتن می باشد. دیدن مرکب در خواب احوالات بسیار دارد.در احوالات آن تغبیر گران معانی فراوانی داده اند. بسیاری می گویند که دیدن مرکب در خواب یعنی شما به خواسته ها و آروزهای خود می رسید. از امام صادق علیه اسلام نقل شده است که دیدن مرکب در خواب به چهار صورت است: اول به معنای بزرگی […]

- بار
تعبیر خواب دیدن مروارید،معنی مرواید در خواب

تعبیر خواب دیدن مروارید،معنی مرواید در خواب

آیا می دانید معنای مروارید در خواب چگونه است؟ دوستان و همراهان همیشگی ما دیدن مروارید در خواب تعابیری بس متفاوت دارد. معبرانی دیدنش را زنی ریبا تعبیر کرده اند و اگر چه عده ای نیز نظرات متعدد دیگری داده اند. معبری در این باره گفته است اگر در خواب مروارید را دیدید یعنی علم زیاد،زن،ثروت نصیب شما خواهد شد. تعبیر گری میگوید دیدن مروارید یعنی شما در کار های اقتصادی و تجاری پا می […]

- بار
تعبیر خواب دیدن مرهم، معنای مرهم در خواب

تعبیر خواب دیدن مرهم، معنای مرهم در خواب

آیا می دانید دیدن مرهم در خواب چگونه است؟ معبران نظراتی متفاوت در این رابطه داده اند.آن ها دیدن مرهم در خواب را د رحالات گوناگون با معانی بسیار می دانند. تغبیر گری می گوید دیدن مرهم در خواب یعنی دیگران از شما متنفر هستند. ممکن است در خواب مرهمی بینید که به شما بسیار آرامش می دهد، نشانگر این است که شما یک دوست صمیمی دارید که بسیار به شما نزدیک است. اما در […]

- بار
تعبیر خواب دیدن مرمر سفید، معنی مرمر سفید در خواب

تعبیر خواب دیدن مرمر سفید، معنی مرمر سفید در خواب

آیا می دانید دیدن مرمر سفید در خواب به چه معنا است؟ دیدن مرمر سفید از نظر معبران به معنای نیکویی می باشد، دیدنش را خیر می دانند اگر چه حالت هایی متفاوت به همراه دارد. و در هر حالتی معنایش دگرگون است.دیدن مرمر به معنای ازدواج است. اگر در خواب دیدید که مرمر را داشتید یعنی خبرهای خوب ، موفقیت و ثروت در زندگی نصیب شما خواهد شد. اما اگر در خواب دیدید که […]

- بار
تعبیر خواب دیدن مرگ موت، معنی مرگ موت در خواب

تعبیر خواب دیدن مرگ موت، معنی مرگ موت در خواب

آیا می دانید دیدن مرگ در خواب چه معنایی دارد؟ آیا بعد از دیدن خواب مرگ دچار وحشت و نگرانی می شوید؟ کاملا حق را به شما می دهیم، دیدن مرگ در خواب بسیار وحشتناک است. بسیاری از معبران می گویند اگر در خواب مرده را دیدید یعنی پریشان می شوید.خبرهای بدی به گوش شما میرسد. یکی از معبران غربی در دیدن مرگ اینطور می گوید: اگر خواب ببینید یکی از اطرافیان شما مرده است […]

- بار
تعبیر خواب دیدن مرغزار، معنی مرغزار در خواب

تعبیر خواب دیدن مرغزار، معنی مرغزار در خواب

آیا می دانید دیدن مرغ زار در خواب چگونه می تواند باشد؟ در دیدن مرغزار معبران معانی متعدد داده اند. دیدن مرغزار ، احوالات آن بسیار است و در دیدن کمیت و احوالات دگرگون آن معناهایی مختلف روایت شده است. بعضی از معبران می گویند دیدن مرغزار در خواب به معنای بزرگی و عزت می باشد. از بزرگان اسلام روایت شده که مرغزار  به معنای دین و کاملی دین است. و گفتگو کردن با پارسایان […]

- بار
تعبیر خواب دیدن مرغابی مرغ آبی، معنی مرغابی مرغ آبی در خواب

تعبیر خواب دیدن مرغابی مرغ آبی، معنی مرغابی مرغ آبی در خواب

آیا می دانید  مرغابی – مرغ آبی در خواب به چه معناست؟ مرغابی در خواب دیدن به معنای این است که شما غمگین می شوید، خبرهای بدی به شما خواهد رسید. مرغابی دیدن در خواب یعنی ممکن است ثروت تان را از دست بدهید. در دیدن مرغابی در خواب معبران نظراتی متفاوت دارند.مرغ آبی حالت ها و رنگهای مختلفی دارد. و با متفاوت بودن رنگ ها تعبیر ها نیز دگرگون می باشد. در دیدن مرغابی […]

- بار
تعبیر خواب دیدن مرغابی، معنی مرغابی در خواب

تعبیر خواب دیدن مرغابی، معنی مرغابی در خواب

معنای مرغابی دیدن در خواب چگونه تعبیر می شود؟ معبران در دیدن مرغابی چنین می گویند دیدنش نشان از غم و اندوه دارد.و عده ای دیدنش را نشان از ثروت می دانند. بسیاری از معبران در دیدن مرغابی و احوالات آن نظراتی متفاوت دارند. اگر چه بیشتر آن ها دیدنش را ناراحتی می دانند.مرغابی رنگ هایی متفاوت دارد و بر طبق هر رنگش ، معنی دیگر  وجود دارد. دراین مکان برای شما دوستان گرامی معنای […]

- بار
تعبیر خواب دیدن مرغ، معنی مرغ در خواب

تعبیر خواب دیدن مرغ، معنی مرغ در خواب

معنای مرغ در خواب دیدن چگونه است؟ آیا در خواب مرغی را دیده اید ؟ در دیدن مرغ  کمیت ها و کیفیت هایی متفاوت وجود دارد. مرغ ها در رنگ بندی ها و انواع گوناگون مانند مرغ های محلی ، مرغ های آبی می باشد. دیدن خواب مرغ به معنای منفعت و سود های بسیار است. اگر خواب دیده اید که یک مرغ بر روی تخم هایش نشسته است یعنی شانس به خانه ی شما […]

- بار
تعبیر خواب دیدن مرزنگوش، معنی مرزنگوش در خواب

تعبیر خواب دیدن مرزنگوش، معنی مرزنگوش در خواب

معنای  مرزنگوش در خواب چه می تواند باشد؟ آیا می دانید مرزنگوش چیست؟ دوسنان من مرزنگوش یک گیاهی است علف مانند که در مصارف طبی دارد و در مناطق گرمسیری رشد می کند. این گیاه خواص دارویی فراوانی دارد. اگر خواب  مرزنگوش در دیده اید، خوشحال باشید زیرا تعبیری بسیار خوب دارد باید بدانید که در این رابطه تعبیر گران معنایی مختصر برایش آورده اند. تعبیر گران آن را به معنای آوردن فرزندی پسر می دانند، پسری […]

- بار
تعبیر خواب دیدن مردود، معنی مردود در خواب

تعبیر خواب دیدن مردود، معنی مردود در خواب

معنای مردود شدن در خواب چیست؟ آیا تا بحال شده است که در  خواب ببینید در امتحانات خود مردود شده اید؟ به روایت معبران اگر در خواب ببنید که در امتحانات خود موفق نشده اید و مردود هستید، یعنی به اهداف خود نخواهید رسید. اگر در خواب دیدید که دیگران در خواب مردود شده اند یعنی عذابی بزرگ در زندگی شما رخ می دهد. لوک اويتنهاو نظری این چنین دارد:امتحان دادن در خواب به معنای […]

- بار
تعبیر خواب دیدن مرده، معنی مرده در خواب

تعبیر خواب دیدن مرده، معنی مرده در خواب

آیا خواب مرده را دیده اید؟ تعبیر مرده دیدن در خواب چگونه خواهد بود؟ نگران نباشید مرده در خواب دیدن تعبیری خوش دارد. معبران نظرات متعدد و بسیاری برای مرده دیدن در خواب آورده اند.بسیاری از آن ها دیدینش در خواب را خوب دانسته اند. مرده در خواب دیدن صورت ها و حالت هایی متفاوت دارد ممکن است مرده دارای کفن باشد یا از بستگان نزدیک و یا دور شما باشد. اگر خواب مرده دیده […]

- بار
تعبیر خواب دیدن مردن، معنی مردن در خواب

تعبیر خواب دیدن مردن، معنی مردن در خواب

آیا می دانید معنای مردن در خواب چه می شود؟ آیا خواب دیده اید که خدای ناکرده مرده اید؟ در به خواب دیدن مردن تعبیرگران معانی  و تعبیرهای متفاوتی ارائه داده اند. معبران گفته اند اگر در خواب دیدید که یکی از نزدیکان شما از دنیا رفت یا به تعبیری مرد یعنی پول و ثروتی فراوان به شما میرسد. اگر مرده ها در خواب بچه های شما باشند یعنی باز پولی خواهید گرفت. اما اگر […]

- بار
تعبیر خواب دیدن مردم – انسانها، معنی تعبیر خواب مردم – انسانها

تعبیر خواب دیدن مردم – انسانها، معنی تعبیر خواب مردم – انسانها

آیا می دانید در خواب دیدن مردم- انسانها به چه معنایی می باشد؟ آیا می دانید اگر در خواب عده ای از مردم را ببینید چه تعبیری می توانید برای آن داشته باشید؟ معبران بزرگ  و تعبیرگران شرقی  و غرب در جهان تعبیر هایی متفاوت داده اند.دیدن مردم و انسان ها در خواب معنای خوبی ندارد و نشانه ای از غم  و عزا در زندگی تان می باشد. امید است که هیچ گاه در خواب […]

- بار
تعبیر خواب دیدن مردم ، معنی مردم در خواب

تعبیر خواب دیدن مردم ، معنی مردم در خواب

 در خواب دیدن مردم چگونه تعبیری دارد؟ آیا می دانید اگر در خواب عده ای از مردم را ببینید چه تعبیری می توانید برای آن داشته باشید؟ در به خواب دیدن مردم تعابیری بسیار نقل شده است. مردم کمیت های گوناگونی دارند و طبق این کمیت ها معانی نیز متفاوت می باشد. بیشتر تعبیرگران دیدنش را خوب نمی دانند و عده ای از آنها بسته به نوع و کمیتش معانیش را متعدد ذکر می کنند. […]