دانلود کتاب تعبیر خواب دعا علائم عتیقه کتاب گنج كشف كردن طلسم باستان شناسی

بایگانی‌ها تعبیر خواب - صفحه 9 از 10 - گنج - کانال تلگرام- دعا - تعبیر خواب - دفینه یابی زیرخاکی عتیقه علائم دعای علوم غریبه

دانلود مجموعه 200 کتاب علوم غریبه و طلسمات نایاب نسخه خطی با قیمت ارزان40 هزار تومان

دانلود مجموعه 200 کتاب علوم غریبه و طلسمات نایاب نسخه خطی با قیمت ارزان

بزرگترین مجموعه کتابهای آموزش علوم غریبه و متافیزیک و دعانویسی و شکستن طلسمات در ایران
- بار
تعبیر خواب دیدن هواپیما، معنی هواپیما در خواب

تعبیر خواب دیدن هواپیما، معنی هواپیما در خواب

آیا میدانید دیدن هواپیما در خواب به چه معنا است؟ دیدن هواپیما در خواب بسیار نیکو است. دیدن ان را موفقیت در تمامی امور زندگی دانسته اند. اگر هواپیما به پرواز در آمد به این معناست که  شما در کارهایتان به افق نگاه کرده و نوید روشنایی را به شما می دهد. معبران نظراتی دگرگون در این رابطه داده اند که برای شما همراهان گرامی در این مطالب گنجانده ایم: پرواز در خواب نيکو است […]

- بار
تعبیر خواب دیدن هوا، معنی هوا در خواب

تعبیر خواب دیدن هوا، معنی هوا در خواب

آیا میدانید دیدن هوا در خواب چگونه تعبیر می شود؟ در باب دیدن هوا تعابیری گوناگون نقل شده است. دیدن هوا در خواب کیفیت  و کمیتی متفاوت دارد که در زیر به تعابیر مختلف آن پرداخته شده است. احوالات خواب دارای معانیمتفاوت می باشد.اگر در خواب دیدید که هوا روشن و بسیار صاف بود یعنی شما در تصمیم های زندکی بسیار موفق هستید. محمد بن سیرین گوید : اگر شخص در خواب دید که  هوا […]

- بار
تعبیر خواب دیدن هنر پیشه، معنی هنرپیشه در خواب

تعبیر خواب دیدن هنر پیشه، معنی هنرپیشه در خواب

آیا می دانید دیدن هنر پیشه در خواب چگونه است؟ در باب دیدن هنر پیشه در خواب نظرات مختلف و یکسانی از معبران و مفسران بزرگ آمده است که در تعبیرهای ذیل آورده شده است. ابتدا بهتر است بدانید افرادی که خواب هنر‌پیشه را می بینند به این معنی  میباشد که آنها آروزی دست یافتن به این پیشه را دارند. همه ی ما هنر پیشه هایی از زن و یا مرد را دوست می داریم […]

- بار
تعبیر خواب دیدن هنداونه،معنی هندوانه در خواب

تعبیر خواب دیدن هنداونه،معنی هندوانه در خواب

آیا می دانید دیدن هندوانه در خواب به چه معنا می باشد؟ هندوانه در خواب تعبیر های بسیاری دارد که در زیر تعیبر هایی از معبران و مفسران بزرگ نقل شده است: دیدن هندوانه در خواب به معنای بیماری بود. معبران غربی نظراتی دیگر در این باب دارند.آنها دیدن هندوانه را نشانه نتایج بسیار عالی در کاری می دانند. اگر در خواب دیدید هندوانه می خورید به این معنی است که  امیدهای شما بی اثر می […]

- بار
تعبیر خواب دیدن همسر، معنی همسر در خواب

تعبیر خواب دیدن همسر، معنی همسر در خواب

آیا در خواب همسرتان را دیده اید و معنای آن را نمی دانید؟ در دیدن همسر در این که فرد زن باشد و یا مرد باشد نظرات بسیار متفاوت می باشد. بصورت کلی دیدن همسر در خواب می تواند نیکو باشد. اگر چه دیدن آن در خواب بیشتر نشان از خبرهایی خوش و یا نا یمن را می دهد. در به خواب دیدن همسر تعبیرهایی در مطالب زیر قید شده است. همسر (زن)به معنی  شادمانی […]

- بار
تعبیر خواب دیدن همسایه، معنی همسایه در خواب

تعبیر خواب دیدن همسایه، معنی همسایه در خواب

آیا در خوای همسایه را دیده اید و معنای آن را نمی دانید؟ درباره دیدن همسایه در خواب تعابیری متفاوت گفته شده است و معبران با توجه به نوع خواب آن را تعبیر می کنند. عده ای دیدن همسایه در خواب را نشان از بحث کردن های طولانی می دانند. دیدن همسایه در خواب با توجه به کمیت و نوع خواب دگرگون می باشد. دیدن همسایه های خود در خواب ، نشانه ی آن است […]

- بار
تعبیر خواب دیدن هما، معنی هما در خواب

تعبیر خواب دیدن هما، معنی هما در خواب

آیا میدانید دیدن هما در خواب چگونه تعبیری دارد؟ پرنده هما در اسطوره‌های ایرانی جایگاه مهمی دارد و معروف است که سایه‌اش بر سر هر کس بیفتد به سعادت و کامرانی خواهد رسید به همین دلیل به مرغ سعادت معروف شده‌است. در افسانه‌های ایران، مثل ققنوس در اساطیر مصر و یونان صاحب کرامت است. هما در ادبیات ایران به عنوان نماد سعادت است ، در قصه‌ها و مثل‌های ایرانی از هما به عنوان پرنده‌ای استخوان […]

- بار
تعبیر خواب دیدن همراه، معنی همراه در خواب

تعبیر خواب دیدن همراه، معنی همراه در خواب

آیا می دانید دیدن همراه در خواب چه معنایی دارد؟ در دیدن همراه در خواب تعابیری گوناگون ذکر شده است. دوستان عزیز بصورت کلی همراهی و همراه شدن با کسی نویدی را در زندگی تان می دهد در این باره و در مورد جزئیات خواب چه همراهی با دوستان، چه همراهی با دوست صمیمی، چه با فردی ناشناس در مکانی نامعلوم در مطالب ذیل وارد شده است. امید است که مطالب زیر برای شما همراهان […]

- بار
تعبیر خواب دیدن هلو، معنی هلو در خواب

تعبیر خواب دیدن هلو، معنی هلو در خواب

آیا در خواب خود هلو دیده اید و معنای آن را نمی دانید؟ دیدن هلو در خواب بسته به رنگ آن معانی متفاوت دارد. عده ای از معبران آن را بسیار نیکو می دانند.تعبیر گران دیگری آن را نشان از غم معنی کرده اند. منوچهر مطیعی تهرانی درباره دیدن هلو در خواب این چنین می گوید : دیدن هلو در خواب، به خصوص اگر صورتی و رسیده باشد بسیار خوب و خوش یمن است.تعبیر آن […]

- بار
تعبیر خواب دیدن هفت تیر، معنی هفت تیر در خواب

تعبیر خواب دیدن هفت تیر، معنی هفت تیر در خواب

آیا می دانید دیدن هفت تیر در خواب چه معنایی دارد؟ در خواب دیدن هفت تیر معبران و مولفان معانی بسیاری دارند و  تعبیر های گوناگون از آن و کمیت آن برداشت شده است. دیدن هفت تیر در خواب نشانه ی خوبی در زندگی تان ندارد. معبران در دیدن آن تعابیری بسیار نقل کرده اند که در مطالب ذیل برای شما شرح داده شده است.  یکی ازمولفان در مورد دیدن هفت تیر در خواب این چنین […]

- بار
تعبیر خواب دیدن هزار دستان، معنی هزار دستان در خواب

تعبیر خواب دیدن هزار دستان، معنی هزار دستان در خواب

آیا خواب هزار دستان دیده اید و معنای آن را نمی دانید؟ در به خواب دیدن هزار دستان دیدگاه های مختلفی وجود دارد که به طور کل هم می تواند تعبیری خوب داشته باشد و هم نه!اما معمولا معنای خوبی دارد در مطالب زیر ابراهیمی کرمانی تعبیری روا داشته اند که بسیار خواندنی است و هزار دستان در تعبیر معمولا به زنی خوش آواز گفته می شود. هزاردستان زنی خوش آواز بود. هزاردستان در خواب به […]

- بار
تعبیر خواب دیدن هدیه، معنی هدیه در خواب

تعبیر خواب دیدن هدیه، معنی هدیه در خواب

آیا در خواب دیده اید که هدیه داده اید و معنای آن را نمی دانید؟ دیدگاه های مختلف در رابطه با دیدن هدیه در خواب وجود دارد. حضرت امام جعفر صادق در این مورد  فرمایند : اگر هدیه گوشت لطیف بود خیر ونیكی است.   محمد بن سیرین گوید : اگر كسى دید كه چیزى به كسى هدیه داد یا فرستاد بر قدر آن خیر و منفعت و نعمت یابد. هدیه به معنای فرزند باشد. […]

- بار
تعبیر خواب دیدن هتل، معنی هتل در خواب

تعبیر خواب دیدن هتل، معنی هتل در خواب

آبا می دانید دیدن هتل در خواب به چه معنایی می باشد؟ اگر در خواب هتل را دیدید یعنی برای شما سفری پیش خواهد آمد. دیدن هتل خوب است و به معنی کسب مال و پول و آسایش می باشد.بیشتر معبران این را تایید می کنند. اگر کسی در خواب هتلی را ببیند آن شخص بزودی به سفر خواهد رفت. اگر خواب ببینید در هتل به سر می برید ، علامت آن است كه در زندگی ثروتمند […]

- بار
تعبیر خواب دیدن هاون، معنی هاون در خواب

تعبیر خواب دیدن هاون، معنی هاون در خواب

آیا می دانید معنای هاون در خواب چیست؟ هاون ظرفی است که در آن برخی از مواد را می سایاند. تعبیر های متفاوتی در باب هاون روایت شده است که در مطالب ذیل به آن پرداخته شده ، امید است که مفید و مورد استفاده واقع شود. امروز هاون مرسوم و متداول نیست، فقط در برخی لابراتورهای شیمیایی نوعی هاون چینی یافت می شود که در آن داروهای بسیار قلیل و حساس را می کوبند، […]

- بار
تعبیر خواب دیدن یادگاری، معنی یادگاری در خواب

تعبیر خواب دیدن یادگاری، معنی یادگاری در خواب

به يادگار نوشتم خطي ز دلتنگي **حيات غفلت رنگين يك دقيقه ي حوا ست** آیا می دانید دیدن یادگاری در خواب به چه معنا است؟ دوستان عزیز دیدن یادگاری در خواب تعبیری خوب و خیر دارد و باعث موفقیت در زندگی و تغییر رویه زندگی روتین خویش خواهد شد و معنایی سرشار از پیروزی در رسیدن به اهداف و آمال خود دارد. یادگاری دادن یا یادگاری گرفتن هر دو نشانه ی خوبی در زندگیست و […]

- بار
تعبیر خواب دیدن یحیی، معنی یحیی در خواب

تعبیر خواب دیدن یحیی، معنی یحیی در خواب

آیا می دانید دیدن یحیی در خواب به چه معنی است؟ در به خواب دیدن امامان و پیامبران تعبیرهایی بسیار موجود است. دیدن پیامبران در خواب بسیار میمون و مبارک است و خبر از رستگاری دو جهان می دهد و حتی روایت شده است که که  اگر شخصی خواب پیامبری را ببیند ازآتش جهنم مصون می ماند. دیدن یحیی در خواب بسیار خوب است و نشانه خوبی در زندگی شما دارد. دیدن یحیی را را […]

- بار
تعبیر خواب دیدن یوسف، معنی یوسف در خواب

تعبیر خواب دیدن یوسف، معنی یوسف در خواب

آیا می دانید دیدن یوسف در خواب چه معنایی دارد؟ در به خواب دیدن امامان و پیامبران تعبیرهایی بسیار موجود است.دیدن پیامبران در خواب بسیار میمون و مبارک است و خبر از رستگاری دو جهان می دهد و حتی روایت شده است که که  اگر شخصی خواب پیامبری را ببیند ازآتش جهنم مصون می ماند.  اگر کسی در خواب پیغمبرزاده ای را دید نشان انست که در ان سال اسایش و رفاه بیند و عزت […]

- بار
تعبیرخواب دیدن یعقوب، معنی یعقوب در خواب

تعبیرخواب دیدن یعقوب، معنی یعقوب در خواب

آیا می دانید دیدن یعقوب در خواب چه معنایی دارد؟ در به خواب دیدن امامان و پیامبران تعبیرهایی بسیار موجود است. دیدن پیامبران در خواب بسیار میمون و مبارک است و خبر از رستگاری دو جهان می دهد و حتی روایت شده است که که  اگر شخصی خواب پیامبری را ببیند ازآتش جهنم مصون می ماند. دیدن یعقوب در خواب بسیار نیکو است.معبران آن را این گونه تعبیر کرده اند دیدن یعقوب یعنی خداوند به […]

- بار
تعبیرخواب دیدن یونس،معنی یونس در خواب

تعبیرخواب دیدن یونس،معنی یونس در خواب

آیا می دانید معنای دیدن یونس در خواب چه می باشد؟ به خواب دیدن امامان و پیامبران تعبیرهایی بسیار موجود است. دیدن پیامبران در خواب بسیار میمون و مبارک است و خبر از رستگاری دو جهان می دهد و حتی روایت شده است که که  اگر شخصی خواب پیامبری را ببیند ازآتش جهنم مصون می ماند. به خوا ب دیدن یونس بسیار معنای خوبی دارد و زبان شما و گفتارتان را نیکو می گرداند. تعبیرگری […]

- بار
تعبیر خواب دیدن یقه، معنی یقه در خواب

تعبیر خواب دیدن یقه، معنی یقه در خواب

آیا در خواب  یقه دیده اید ‌و معنای آن را نمی دانید؟ معبران و مفسران در مورد یقه در خواب دیدن سخنان و تعبیر های گوناگونی داده اند و بنا به نوع دیدن خواب، تعبیر متفاوت است. اگر خواب یقه را ببینید از نظر بسیاری از‌تعبیرگران به معنی رسیدن به سعادت و خوشبختی و موفقیتی بی‌پایان‌ در زندگی فردی و اجتماعی می باشد. اما بصورت کلی میتوان یقه در خواب دیدن را نمایانگر موفقیت و پیروزی و […]

- بار
تعبیر خواب دیدن یک چشم، معنی یک چشم در خواب

تعبیر خواب دیدن یک چشم، معنی یک چشم در خواب

آیا  می دانید دیدن یک چشم در خواب چه معنایی دارد؟ در خواب دیدن یک چشم معبران تعبیرهای بسیاری داشته اند. بصورت کلی دیدن یک چشم در خواب معنا و تعبیر خوبی ندارد و دیدن آن را بد و شر شمرده اند. دیدن یک چشم از نظر برخی از معبران به معنی ایجا مشکلات و گرفتاری هایی در زندگی شما می باشد. چنانچه بسیاری از معبران دیدن یک چشم در خواب را نشانه ای از […]

- بار
تعبیر خواب دیدن یوز، معنی یوز در خواب

تعبیر خواب دیدن یوز، معنی یوز در خواب

آیا می دانید معنای یوز در خواب چگونه است؟ یوز جانوری می باشد بسیار کوچک تر از پلنگ.جانوری شکاری است که اهو و شبیه آن را شکار می کند. دوستان عزیز در تعبیر یوز مطالب و نظرات بی شماری از معبران وجود دارد که در ذیل شرح داده شده است: منوچهر مطيعي تهراني در دیدن یوز در خواب این چنین می گويد: يوز، حيواني است درنده و گوشت خوار از خانواده پلنگ  که پوشش منقش […]

- بار
تعبیر خواب دیدن یهودی، معنی یهودی در خواب

تعبیر خواب دیدن یهودی، معنی یهودی در خواب

معنای یهودی در  خواب چه می باشد؟ دوستان عزیز به خواب دیدن یهودی از قول معبران بسیاری تعبیر شده است که در مطالب شرح داده شده در قسمت ذیل می توانید از تعبیر و تفسیر آن بهره مند شوید. تعبیرگری در دیدن یهودی در خواب این چنین می گوید: اگر در خواب ببینید در کنار فردی یهودی هستید نشانه ی آن است که با تمام وجود تلاش می کنید تا به ثروت دست یابید، اما […]

- بار
تعبیر خواب دیدن یشم، معنی یشم در خواب

تعبیر خواب دیدن یشم، معنی یشم در خواب

ایا می دانید معنای یشم‌ در خواب به چه معنا است؟ یشم سنگی بی مانند است که سالها پیش در آسیا وجود داشت.این سنگ را در کشورهای آسیایی به نام سنگ بهشت می شناسند. در دیدن یشم در خواب معبران تعبیرهای متفاوتی دارند که در ذیل به  آن پرداخته شده است. اگر شخصی در خواب بیند انگشتری از یشم داشت، دلیل كه زن خواهد. اگر  شخصی در خواب بدید كه یشم بسیار داشت از زنان مال […]

- بار
تعبیر خواب دیدن ینگه، دیدن ینگه در خواب

تعبیر خواب دیدن ینگه، دیدن ینگه در خواب

آیا می دانید معنای ینگه در خواب چه می شود؟ همانطور که می دانید ینگه در فرهنگ فارسی معین معنای مختلفی دارد از جمله می توان آن را به معنای یدک و یا دنباله دانست و همچنین ینگه به زنی گفته می شود که شب زفاف همراه عروس به خانه ی داماد می رود. در مورد دیدن ینگه در خواب تعابیر به این صورت نقل شده است که متاسفانه اتفاق خوش یمنی برایتان نمی افتد و […]

- بار
تعبیر خواب دیدن یرقان، معنی یرقان در خواب

تعبیر خواب دیدن یرقان، معنی یرقان در خواب

آیا می دانید دیدن یرفان در خواب چه معنایی دارد؟  یرقان یا زردی بیماری نیست بلکه نوعی اختلال کبدی است که با بروز علائمی مانند تغییر رنگ و زرد شدن پوست و سفیدی چشم خود را نشان می دهد. عوامل مختلفی می‌توانند رنگ زرد را به پوست بدهند؛ مثلاً خوردن بیش از حد هویج که زمینه ساز سایر بیماری ها مانند بیماری های کبدی نیز هست و در نوزادان و بزرگسالان یافت می شود.حال اگر شخصی در خواب […]

- بار
تعبیر خواب دیدن یتیم خانه، معنی یتیم خانه در خواب

تعبیر خواب دیدن یتیم خانه، معنی یتیم خانه در خواب

آیا می دانید معنای  یتیم خانه در خواب چه می باشد؟ دیدن یتیم خانه یا پرورشگاه در خواب نمایانگر مسائل اجتماعی و نیز مالی شخص می باشد و تعبیرهایی گوناگون از معبرهایی متفاوت نیز به همراه دارد. دیدن یتیم خانه در خواب به نگاه معبرین می تواند از هر زاویه ای معنایی متفاوت داشته باشد به نوعی از دارایی شما و ثروتی که همراه شما خواهند ماند، سخن می گویند. و  حفاظت از اندوخته های […]

- بار
تعبیر خواب دیدن یادداشت، معنی یادداشت در خواب

تعبیر خواب دیدن یادداشت، معنی یادداشت در خواب

آیا میدانید دیدن یادداشت در خواب به چه معنا است؟ در به خواب دیدن یادداشت نظرات زیادی از مفسرهای خواب بیان شده است که یادداشت می تواند نشان از غم ،ضرر، پریشانی، اضطراب و در مواقعی نیز سود رساندن به دیگران باشد که در مطالب ذیل به صورت مفصل شرح داده شده است.    یادداشت کردن چیزها و مطالب در خواب، بیانگر ناراحتى و پریشانى است. اگر در خواب یادداشتى را پیدا کنید، به این […]

- بار
تعبیر خواب دیدن یافتن، معنی یافتن در خواب

تعبیر خواب دیدن یافتن، معنی یافتن در خواب

 آیا میدانید معنی یافتن در خواب چه می باشد؟ در دیدن یافتن بسته به کمیت های آن و احوالات متعددش ،خواب نیز دگرگون خواهد بود. تعبیرگری در این مورد می گوید بستگی دارد در خواب چه چیزی را پیدا کند .به چه تعداد باشد؟ ایا خود او یافته ایت و یا دیگری؟معانی آن بیشتر خبر از سود و مال را می دهد. در تعبیر دیدن یافتن چیزی در خواب از محمد بن سیرین نقل شده […]

- بار
تعبیر خواب دیدن یتیم، معنی یتیم در خواب

تعبیر خواب دیدن یتیم، معنی یتیم در خواب

آیا می دانید دیدن یتیم در خواب به چه معنا می باشد؟ در دیدن یتیم در خواب معبران نظراتی متفاوت داده اند. عده ای از تعبیرگران ان را به این معنا میدادند که شما مسئولیت هایی را به دوش خواهید ‌کشید. معبران دیگر نیز  می گویند اگر شما یتیم بودید یعنی در زندگی تان دجار سر خوردگی خواهید شد. دیدن یک یتیم در خواب، بیانگر جدایى از دوستان است. همدردی با یتیمان در خواب ، نشانه […]

- بار
تعبیر خواب دیدن یاسمن، معنی یاسمن در خواب

تعبیر خواب دیدن یاسمن، معنی یاسمن در خواب

آیا می دانید معنای یاسمین در خواب چه می‌باشد؟ یاسمن گلی است بسیار زیبا است که بوی شیرینی نیز دارد. این گل نماد آرامش  می باشد.این گل همیشه سبز است. و اوایل بهار شروع به رشد می کند.طبیعت رابسیار زیبا نمایش می دهد. دیدن این گل در خواب نیز در برخی دیدگاه ها و زمان ها بسیار زیبا و شیرین و از جهتی دیگر نمایانگر غم و اندوه است.بیشتر تعبیرگران معنای اندوه را به آن […]

- بار
تعبیر خواب دیدن یخچال، معنی یخچال در خواب

تعبیر خواب دیدن یخچال، معنی یخچال در خواب

آیا میدانید دیدن یخچال در خواب چیست؟ دیدن یخچال در خواب، نشانه‏ ى آگاهى از مسائل مهم در زندگی شخص می باشد. حتی بسیاری از مفسرهای خواب شرقی یخچال را نشانه ای از کسب کردن درجه در زندگی می دانسته اند. از نظر آنها شخصی اگر در خواب خویش یخچالی را ببیند که از آن مواد غذایی را برداشته بدین معنی که شما برای کسب این درجه دست به کوشش می زنید و اگر مواد […]

- بار
تعبیر خواب دیدن یخ، معنی یخ در خواب

تعبیر خواب دیدن یخ، معنی یخ در خواب

آیا می دانید دیدن یخ در خواب چه معنایی دارد؟ دیدن یخ در خواب کمیت هایی متفاوت دارد و از نظر معبران دیدنش در خواب هم چنان خوشایند نیست. البته باید بدانید یخ را در تابستان دیدید و یا در زمستان. در هر کدام تعبیری مجزا دارد که در این مطالب برای شما دوستان عزیز شرح داده شده است. يخ درخواب غم و غصه بود، خاصه در سرما. يخ فراخي است اگر در تابستان يخ […]

- بار
تعبیر خواب دیدن یاسمین، معنی یاسمین در خواب

تعبیر خواب دیدن یاسمین، معنی یاسمین در خواب

ابن سيرين معتقد است که درخت ياسمين زني است که توانگر و بدخو و در عين حال خوب رو که خوي بدش را به ديدن روي زيبايش تحمل مي کنيم. اگر ياسمين مفيد باشد، همان زن توانگر است ولي نيکو فرجام و خوش عاقبت. ياسمين چون گل هاي درختي است با ريشه عميق و عمر زياد. لذا ديدنش در خواب نيکو است. درخت ياسمين خوب است، اما اگر کسي گل ياسمين از درخت بچيند و […]

- بار
تعبیر خواب دیدن یاس، معنی یاس در خواب

تعبیر خواب دیدن یاس، معنی یاس در خواب

آیا می دانید دیدن یاس در خواب چه می شود؟ ابن سیرین معتقد است که درخت یاس زنی است که توانگر و بدخو و در عین حال خوب رو که خوی بدش را به دیدن روی زیبایش تحمل می کنیم. اگریاس مفید باشد، همان زن توانگر است ولی نیکو فرجام و خوش عاقبت. یاس مانند گل های درختی است با ریشه عمیق و عمر زیاد. بنابر این دیدنش در خواب نیکو است. درخت یاس خوب […]

- بار
تعبیر خواب دیدن آبله، معنی آبله در خواب

تعبیر خواب دیدن آبله، معنی آبله در خواب

خواب آبله یکی از خواب های معمول است.  منوچهر مطیعی تهرانی میگوید اگر کسی در خواب ببیند که پایش آبله زده است یعنی خستگی و اگر ببیند آبله در سینه دارد یعنی مال حرام  و آبله های خال خالی و گسترده در بدن نشانه زیان و ضرر مالی است.   محمد بن سيرين گويد: آبله درخواب نشان دهنده ضرر مالی است. اگر بيند كه بر تن او آبله بود، به قدر آن خواسته مال او […]

- بار
تعبیر خواب دیدن آبگینه، معنی آبگینه در خواب

تعبیر خواب دیدن آبگینه، معنی آبگینه در خواب

در بیشتر تعابیر از آبگینه به عنوان زن یا حاجت تعبیر شده است محمدبن سیرین می گوید اگر کسی خواب آبگینه ببیند و بيند كه آبگينه سفيد ی دارد و نامش بر آن نوشته است، یعنی اینکه دولت ديني و دنيايي يابد و به ارزو و حاجتش می رسد. دانیال نبی ابگینه را به زن تعبیر می کنندو می فرمایند اگر بيند كه در آبگينه آب میخورد، دليلاین است كه زن میخواهد و مالی به او می رسد، […]

- بار
تعبیر خواب دیدن آبشار، معنی آبشار در خواب

تعبیر خواب دیدن آبشار، معنی آبشار در خواب

 دیدن آبشار در خواب از حوادثی که در آینده رخ خواهند داد خبر میدهد اتفاقاتی بس بزرگ و عظیم که ناگهانی و غیرمترقبه هستند و هر چقدر آبشار بزرگتر باشد آن اتفاق و حادثه بزرگتر است و این حوادث را نمیتوان جلویش را گرفت و رخ خواهند داد حال بسته به اینکه چقدر از آبشار دور هستیم تعیین کننده این است که چقدر این حادثه برای ما دور یا نزدیک است. اگر دقیقا زیر آبشار […]

- بار
تعبیر خواب دیدن یاقوت،معنی یاقوت در خواب

تعبیر خواب دیدن یاقوت،معنی یاقوت در خواب

آیا می دانید دیدن یاقوت در خواب چه معنایی دارد؟ دیدن یاقوت در خواب تعابیری گوناگون نسبت به تنوع رنگ آن دارد اصولا دیدن یاقوت در خواب به عقیده معبران نیک است. ديدن ياقوت در خواب ،علامت آن است كه در امور كار و تجارت و همين طور در امور عاشقانه اقبال مي آوريد . یاقوت در خواب دلالت بر زن یا کنیزک دارد.اگر شخصی در خواب ببیند یاقوتی سرخ دارد دلالت بر زنی زیباست. […]

- بار
تعبیر خواب دیدن آبستنی، معنی آبستنی در خواب

تعبیر خواب دیدن آبستنی، معنی آبستنی در خواب

آبستن به معنی باردار شدن است.  اگر زنی در خواب ببیند که آبستن شده است و شکمش بزرگ شده است تعبیر به این می شود که مالی از دنیا به او می رسد و هر چقدر شکمش بزرگتر باشد مال بیشتر و بیشتری به او می رسد. ابراهیم کرمانی می گوید: اگر فردی در خواب ببیند که فرزند نابالغ خود را آبستن است و اگر آن فرزند پسر باشد یعنی به پدرش مال و اموال […]

- بار
تعبیر خواب دیدن آبخانه، معنی آبخانه در خواب

تعبیر خواب دیدن آبخانه، معنی آبخانه در خواب

اگر کسی در خواب ببیند که یک نفر در آبخانه بیفتد یعنی مالش را هزینه می کند و اگر ببیند که در آن جا بیفتد یا در چاه آب خانه بیفتد یعنی مال یک نفر را به زور گرفته است و اگر ببیند که می افتد و دست و پایش میشکند یعنی دچار مشکل می شود و بلای بدی بر سرش می آید. همچنین محمد بن سيرين گويد: اگر كسي درخواب بيند كه آبخانه می […]

- بار
تعبیر خواب دیدن آب تنی، معنی آب تنی در خواب

تعبیر خواب دیدن آب تنی، معنی آب تنی در خواب

حضرت یوسف می فرمایند اگر کسی در خواب ببیند که در آب روشنی آب تنی میکند نشانه سلامت است و اگر ببیند در آبی تیره آب تنی می کند صدقه بدهد. همچنین تعبیر زیر وجود دارد: ۱ـ اگر خواب ببینید در آبی زلال آب تنی می كنید به این معنی است كه شادیهایزیادی  ولی زودگذر وارد زندگی شما خواهد شد. ۲ـ اگر خواب ببینید در آبی گل آلود شنا می كنید یعنی یک مشکل برای شما پیش […]

- بار
تعبیر خواب دیدن آباژور، معنی آباژور در خواب

تعبیر خواب دیدن آباژور، معنی آباژور در خواب

آباژور در خواب بیشتر نشان دهنده عشق است. لوک اوینتها اینگونه دیدن خواب آباژور را تعبیر می کند آباژور آشنایی زود گذر است و بعضی از تعبیرکنندگان گفته اند که زن جادوی او را حاصل کند و آن زن بی دین است و همچنین حرام خوار. اگر ببیندکه در آبخانه بول کنند دلیل بر این است که که در مال غرق شود. اگر ببیند که کسی در آبخانه بیفتد یعنی مالش را هزینه می کند […]

- بار
تعبیر خواب دیدن آباد ، معنی آباد در خواب

تعبیر خواب دیدن آباد ، معنی آباد در خواب

اگر کسی در خواب ببیند که در جایی آباد است یعنی خیری به او میرسد و اگر ببیند در جایی قرار گرفته است که آباد نیست یعنی شر و بدی به او می رسد. نفایس النفوس: اگر در خواب دیدید که در روستا یا شهری آباد هستید به آرامش خواهید رسید و اگر در خواب ببینید که در روستایی گم شده اید یعنی بدی و شر به شما می رسد و اگر ببیند که در […]

- بار
تعبیر خواب دیدن آب و هوا ، معنی آب و هوا در خواب

تعبیر خواب دیدن آب و هوا ، معنی آب و هوا در خواب

به طور کلی دیدن آب و هوادر خواب خوب نیست. دیدن آب و هوای ناحیه و منطقه ای در خواب به معنی اتفاقات بد برای بیننده خواب است و تعبیر خوبی ندارد. اگر فرد در خواب ببیند که در آب و هوای سردی قرار گرفته است یعنی فرد بیننده خواب در کارها و روابط خانوادگی اختلافاتی برای پیش خواهد آمد. اگر در خواب ببیند که در آب و هوای گرمی قرار گرفته است نشان دهنده این […]

- بار
تعبیر خواب دیدن آب متعفن ، معنی آب متعفن  در خواب

تعبیر خواب دیدن آب متعفن ، معنی آب متعفن در خواب

دیدن آب متعفن در خواب نشانه بیماری سختی است. لوک اوینتها می گوید: آب متعفن و گرم در خواب نشانه بیماری است. منوچهر مطیعی نیز می گوید آب متعفن و گرمو تیره دلالت بر مریضی و بیماری دارد چنانچه کسی در خواب ببیند که بر رویش آب کثیف و متعفنو آلوده میریزن یعنی یک بیماری در پیش دارد و اگر دیدید کسی روی شما آب کثیف و متعفن ریخت و آن فرد را شناختید به […]

- بار
تعبیر خواب دیدن آب گوشت، معنی آب گوشت در خواب

تعبیر خواب دیدن آب گوشت، معنی آب گوشت در خواب

به طور کلی دیدن خواب آبگوشت خوب است و میزان صداقت و وفاداری را نشان می دهد. اگر کسی خواب آبگوشت را ببیند این خواب نشانه صمیمیت فرد با دوستانش است و یعنی فرد بیننده خواب با دوستانش صداقت و راستگویی دارد و همیشه از آنها حمایت می کند. حال اگر فردی که عاشق است خواب آبگوشت ببیند یعنی در عشقش پایدار است و تعلق خاطر ابدی دارد. اگر کسی در خواب ببیند که دارد […]

- بار
تعبیر خواب دیدن آب گل آلود، معنی آب گل آلود در خواب

تعبیر خواب دیدن آب گل آلود، معنی آب گل آلود در خواب

آب گل آلود همان طور که از نامش مشخص است نشانه نگرانی و اضطراب و بیماری و سختی و مشقت است و بیشتر معبرنان خواب آب گل آلود را به سختی و درد تعبیر کرده اند. منوچهر مطیعی می گوید: آب لجن آلود یعنی ابتلا، ایتلا به کارهایی که باعث زحمت و گرفتاری و درد شما می شوند و اموری دست و پا گیر هستند و در زندگی سختی وارد می شود و آرامش زندگی […]

- بار
تعبیر خواب دیدن آب گرم، معنی آب گرم در خواب

تعبیر خواب دیدن آب گرم، معنی آب گرم در خواب

دیدن خواب آب گرم خیلی خوب نیست و باید کمی مراقب بود. منوچهر مطیعی تهرانی می گوید اگر در خواب دیدید که کسی بر روی شما آب گرم می پاشد یا اینکه روی شما آبی می ریزد که آن آب کثیف و بد بو است بیماری در پیش دارید و اگر دیدید فردی روی شما آب گرم میریزد و شما او را می شناسید به این معنی است که شما به او ظلم کرده اید […]

- بار
تعبیر خواب دیدن آب شور، معنی آب شور در خواب

تعبیر خواب دیدن آب شور، معنی آب شور در خواب

اگر فرد در خواب ببیند که آب شور زیادی را می خورد یعنی عمرش کوتاه می شود و معیشتش سخت و بد می شود، این را بن سیرین گفته است. لوک اوینتها نیز می گوید: پیام خواب آب شوری که روشن و زلال است یعنی شفافیت و پاکی به این معنی که فرد ببینده خواب می تواند از این آب به عنوان یک آیینه استفاده کند و نشان می دهد که فرد در سختیها گرفتار […]