دانلود کتاب تعبیر خواب دعا علائم عتیقه کتاب گنج كشف كردن طلسم باستان شناسی

تعبیر خواب دیدن بالش، معنی بالش در خواب - گنج - کانال تلگرام- دعا - تعبیر خواب - دفینه یابی زیرخاکی عتیقه علائم دعای علوم غریبه

توضیحات

دانلود مجموعه 200 کتاب علوم غریبه و طلسمات نایاب نسخه خطی با قیمت ارزان40 هزار تومان

دانلود مجموعه 200 کتاب علوم غریبه و طلسمات نایاب نسخه خطی با قیمت ارزان

بزرگترین مجموعه کتابهای آموزش علوم غریبه و متافیزیک و دعانویسی و شکستن طلسمات در ایران

منوچهر مطیعی تهرانی:
تعبیر خواب جوانی که بالش نو زیر سر نهاده ، عشق و ازدواج است
تعبیر خواب جوانی که بالش سبز رنگ زیر سر نهاده ، همسری صالح و خوب است
تعبیر خواب بالش سرخ ، شادی است
تعبیر خواب بالش چرک و کثیف ، دروغ و بیماری است
تعبیر خواب بالش زرد ، بیماری است
تعبیر خواب دزدیدن بالش ، چشم طمع به محارم شما است
تعبیر خواب پنهان کردن بالش در پشت ، بدبینی و حسادت عاشقانه است

لیلا برایت:
تعبیر خواب نشستن روی بالش ، قبول مسائل ناگوار است
تعبیر خواب بالش از دید آنلی بیتون
تعبیر خواب بالش ، زندگی راحت است
تعبیر خواب دختری که بالش می دوزد ، امید به آینده است
کتاب سرزمین رویاها:
تعبیر خواب یک بالش را پر می کنید ، ناکامی در روابط اجتماعی است
تعبیر خواب زانوهایتان را روی بالش می گذارید ، شما رقبای بسیاری دارید .
تعبیر خواب پاهایتان را روی بالش می گذارید ، بر رقبایتان پیروز می شوید

محمد بن سيرين گويد:

بالش درخواب خادم است بيننده خواب را. اگر بيند بالشي نو فراگرفت و آن بالش سبز بود، يا شخصي به وي داد، دليل است كه او را خادم يا خدمتكاري مصلح و پارسا پيدا شود. اگر بيند بالش او كهن و چركين و زرد وسياه باشد، تاويلش به خلاف اين است.اگربيند بالش او بدريد يا بسوخت يا از وي ضايع شد، دليل است كه خدمتكاران وي ضايع شوند يا بگريزند يا رنج و بلائي بدو رسد و به سبب آن از وي جدا شود.

23_bisms.ir-2016-12-27

ابراهيم كرماني گويد:

اگر بيند شخصي از خانه او بالش بدزديد، دليل است كه شخصي از پي زن او مي گردد كه او را بفريبد يا از پي كنيزك. معبران گويند: ديدن بالش درخانه، دليل است شخصي از آن خانه بميرد. اگر مردي بيند بالش بسيار يافت، دليل است كه به قدر آن بالش ها او را خادمان و كنيزان حاصل شود. اگر بيند آتش در افتاد و بالش او بسوخت، دليل كه خادمان و كنيزان او بروند يا بگريزند.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن بالش در خواب بر پنج وجه است.

اول: خادم،

دوم: كنيزك،

سوم: رياست.

چهارم: دين نيكو.

پنجم: پرهيزكاري و عدل.

توضیحات
بازدید : - بار دسته بندی : تعبیر خواب تاريخ : ۲۸ فروردین ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :
دیدگاه کاربران
    • دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
    • دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.


توضیحات